Pofilozofowaliśmy…17 listopada, z okazji Światowego Dnia Filozofii, odbyło się u nas międzypokoleniowe spotkanie z profesorem Cezarym Kalitą. 

Nasz gość jest wykładowcą na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, uczy filozofii w II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej. Profesor Kalita to niezwykły popularyzator filozofii oraz człowiek wielu pasji.

Dzięki jego żywiołowości, poczuciu humoru i olbrzymiej erudycji, poważne kwestie filozoficzne stały się nam bliższe i bardziej realne. Obie grupy wiekowe, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych oraz uczniowie IV LO im. Stanisława Staszica, dały się ponieść filozoficznym rozważaniom.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie zapoczątkuje cykl spotkań pokazujących filozofię jako dziedzinę, z którą mamy do czynienia na co dzień. „Wszak w filozofii najważniejsza jest miłość…”