26 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące biblioterapii, poprowadzone przez Dorotę Bojarczuk-Dziurdę oraz Krystynę Orluk. W trakcie zajęć wykorzystano nie tylko książki biblioterapeutyczne, ale także poradniki psychologiczne oraz zbiory audiowizualne. Prowadzące zaprezentowały bogaty wybór innych książek, które można wykorzystać w terapii różnych problemów dzieci
i młodzieży. Z tych zbiorów mogą korzystać również rodzice.