Nowe wydanie tablic UKD – najważniejsze zmiany – szkolenie online

 

W roku szkolnym 2020/2021 tematem przewodnim pracy Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego jest Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza. W związku z tym, nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych należący do sieci spotkali się w dn. 15.04.2021 r.  w formie zdalnej.  

Za pośrednictwem narzędzi nowoczesnych technologii zapoznali się ze nowym wydaniem tablic UKD opublikowanych przez Bibliotekę Narodową. System klasyfikacji zbiorów jest bardzo ważny w bieżącej pracy bibliotekarskiej. 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych do udziału w spotkaniach Sieci będących okazją do doskonalenia, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.