WSPOMAGANIE EDUKACJI

 1. Start
 2. /
 3. WSPOMAGANIE EDUKACJI

W ramach wspomagania szkół i przedszkoli oraz innych placówek oświatowych w realizacji obowiązujących podstaw programowych, kierunków polityki oświatowej państwa, rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz wspierania rozwoju kompetencji kluczowych proponujemy: 

 • zbiory i usługi biblioteki;
 • konferencje i warsztaty dla nauczycieli;
 • spotkania z radą pedagogiczną;
 • sieć współpracy i samokształcenia oraz konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy; bibliotek szkolnych
 • spotkaniach z rodzicami;
 • zajęcia edukacyjne na każdym etapie nauczania;
 • wystawy i konkursy;
 • różnorodne imprezy czytelnicze.

Proponowane formy wspomagania dostosowujemy do potrzeb odbiorców. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, chętnie wpiszemy się w realizację projektów edukacyjnych w szkole czy przedszkolu.

Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Są to:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wydział Multimediów i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
 multimedia@bialabp.edu.pl

DLA NAUCZYCIELI

Oferta dla nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty

DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Oferta dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych

DLA STUDENTÓW

Szkolenia, wykazy literatury, pisanie prac

DLA UCZNIÓW

Konkursy, lektury, egzaminy

DLA RODZICÓW

Rozwój dziecka, problemy wychowawcze, czas wolny z dzieckiem

DLA SENIORÓW

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku