WSPOMAGANIE EDUKACJI

 1. Start
 2. /
 3. WSPOMAGANIE EDUKACJI
 4. /
 5. DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy

1. Zbiory

 • Książki z bibliotekoznawstwa, pedagogiki, psychologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla bibliotekarzy, nauczycieli
 • Dzienniki
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Gry planszowe
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami

2. Warsztaty online dla nauczycieli

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo.

 1. E-zasoby, czyli jak odnaleźć się w świecie cyfrowej informacji (książki i czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe i repozytoria, wyszukiwarki naukowe, zasoby open Access, ukryty Internet) – 20 października 2020 r.  
 2. październik 2020 r.
 3. Jigsaw Planet – tworzymy interaktywne puzzle – listopad 2020 r.
 4. Aplikacje na lekcji – które wybrać i jak je wykorzystać? – grudzień 2020 r.

3. Sieć współpracy i samokształcenia online

W ramach prowadzonej przez nas Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego wymieniamy się doświadczeniami, analizujemy przykłady dobrych praktyk i poszerzamy nasze kompetencje.
Uczestnictwo w Sieci daje możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy między nauczycielami bibliotekarzami, jest okazją do doskonalenia i wzajemnej pomocy. Zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami Sieci.
Zadaniem Sieci jest także wspomaganie bibliotekarzy szkolnych w realizacji bieżących zadań związanych z prowadzeniem biblioteki szkolnej.

W roku szkolnym 2020/2021 tematem przewodnim pracy Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego jest
Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza (październik – grudzień 2020).

 

Koordynatorzy sieci:
Krystyna Orluk, Maria Denko

tel. 83 343 32 37, w. 25
e-mail:  multimedia@bialabp.edu.pl

4. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Bibliotekarzy poszukujących merytorycznych informacji na temat organizacji pracy biblioteki szkolnej zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania, także te nieujęte na poniższej liście.

Zakup książek.
Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów.
Ewidencja ubytków.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek. Inwentaryzacja księgozbioru.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Miejsce biblioteki szkolnej w strukturze szkoły (podstawy prawne, dokumentacja, niezbędne czynności ).
Zakup zbiorów multimedialnych.
Ewidencja zbiorów multimedialnych.
Ewidencja ubytków zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Bialska BiblioGratka – Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie artykułów z czasopism.
Prawo autorskie w bibliotece.

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

5. Bialska BiblioGratka

Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego

Portal jest miejscem promocji działań szkół i bibliotek szkolnych. Służy wspomaganiu pracy bibliotek szkolnych, wymianie informacji i doświadczeń. Na portalu prezentujemy ciekawe wydarzenia z życia bibliotek szkolnych miasta i regionu. Jest to także miejsce umożliwiające dzielenie się dobrą praktyką z innymi. Bibliotekarze znajdą tu szereg praktycznych informacji z zakresu organizacji pracy w bibliotece szkolnej, prawa bibliotecznego, awansu zawodowego, organizowanych szkoleń i konferencji. Poprzez Bialską BiblioGratkę chcemy pokazać, jak ważną rolę spełniają biblioteki szkolne w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży.

6. Spotkania online z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli

 1. Biblioteka Pedagogiczna proponuje… prezentacja oferty i usług biblioteki (30 min.)
 2. Co czytać dzieciom w przedszkolu? – propozycje dla nauczycieli (30 min.)
 3. Słowem można uczyć, bawić, wzruszać, leczyć… – kilka słów o zaletach biblioterapii (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 4. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
 5. Wartość wychowania w pedagogice Janusza Korczaka. Popularyzacja wśród nauczycieli książek propagujących idee korczakowskie (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 6. Prezentacja nowości uwzględniających kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Lubelskiego Kuratora Oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)

7. Spotkania online z rodzicami

 1. Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – V – 30 min.
 2. Co mogą zrobić rodzice, by nastolatek zaczął czytać książki? – szkoła podstawowa kl. VI – VIII – 30 min.
 3. Rola czytania w życiu człowieka – szkoła ponadpodstawowa – 30 min.
 4. Czy można pomóc dzieciom czytaniem? – kilka słów o zaletach biblioterapii – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I – III – 30 min.
 5. Jak chronić dziecko w dobie ekranów? – przedszkole, szkoła podstawowa, kl. I – III – 30 min.
 6. Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie – szkoła podstawowa, kl. IV – VIII – 30 min.

8. Wirtualne wystawy

Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – nauczyciele wolności 

9. Konkursy i quizy online

Zachęcamy do zgłaszania uczniów do udziału w konkursach. Szczegóły w zakładce KONKURSY.

 1. Zaczynając od wiersza…    Halina Poświatowska „We mgłę go wyprawiła”  VI edycja konkursu  fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (wrzesień  październik 2020 r.)
 2. Zostań ilustratorem wierszy… Danuty Wawiłow i Natalii Usenko  II edycja konkursu plastycznego dla klas I – III szkół podstawowych (październik  listopad 2020 r. )
 3. Spotkanie z Janem Pawłem II po latach  czytelniczy konkurs internetowy (październik 2020 r.)
 4. Kardynał Stefan Wyszyński człowiek na każdą godzinę  czytelniczy konkurs internetowy (listopad 2020 r.)

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas quizów online na temat znajomości lektur szkolnych. Zakładka QUIZY ONLINE.

10. Imprezy czytelnicze online

 1. Minutki z książką online – czytanie dla najmłodszych – wrzesień – grudzień 2020 r.
 2. Urodziny Kubusia Puchatka  październik 2020 r. 
 3. Noc Bibliotek – październik 2020 r. 
 4. Międzynarodowy Dzień Kropki  październik 2020 r.
 5. Światowy Dzień Pluszowego Misia – listopad 2020 r.
 6. Pofilozofujmy… międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Filozofii (spotkanie z filozofem) – listopad 2020 r.
 7. Święty Mikołaj czyta dzieciom – grudzień 2020 r.