WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta dla seniorów

Do naszych zadań należy edukacja ustawiczna dorosłych realizowana m. in. poprzez zajęcia dla seniorów. W ramach wspomagania edukacji seniorów współpracujemy:

  • ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej,
  • ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
  • z członkami klubów seniora,
  • nasza oferta skierowana jest także do seniorów niezrzeszonych.

Zajęcia służą aktywizacji intelektualnej i psychicznej słuchaczy, zaspokajaniu  potrzeb poznawczych osób starszych,  rozbudzaniu nowych zainteresowań.

Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w okresie roku akademickiego. Prowadzone przez naszych pracowników od ponad 10 lat.

Harmonogram spotkań

Dla osób niewidomych i słabowidzących oferujemy możliwość wypożyczania odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej.