WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta dla seniorów

Do naszych zadań należy edukacja ustawiczna dorosłych realizowana m. in. poprzez zajęcia dla seniorów. W ramach wspomagania edukacji seniorów współpracujemy:

  • ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej,
  • ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
  • z członkami klubów seniora,
  • nasza oferta skierowana jest także do seniorów niezrzeszonych.

Zajęcia służą aktywizacji intelektualnej i psychicznej słuchaczy, zaspokajaniu  potrzeb poznawczych osób starszych,  rozbudzaniu nowych zainteresowań.

Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w okresie roku akademickiego. Prowadzone przez naszych pracowników od ponad 10 lat.

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2022 roku

Harmonogram spotkań

Seniorzy w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Artykuł ukazał się w “Gościńcu Bialskim” nr 12/2021

Społeczeństwo się starzeje donoszą media i naukowe opracowania. Intensyfikacja tego procesu determinuje również działania biblioteki, poszerza ich zakres. Duża część osób z pokolenia 60 plus czując się w miarę zdrowo, ma swoje zainteresowania, pasje i chce nadal aktywnie spędzać czas.

Biblioteka Pedagogiczna, jako placówka publiczna, podjęła szereg działań mających na celu aktywizację seniorów. Widzimy w nich źródło kultury, wiedzy, tradycji i obyczaju, zasadniczych wartości dla zachowania więzi społecznych. Zaspokajając potrzeby edukacyjne osób starszych organizujemy comiesięczne spotkania dla seniorów skupionych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, klubach seniora oraz osób niezrzeszonych.

Słuchacze UTW stanowią część lokalnej inteligencji, w skład której wchodzą najczęściej emerytowani nauczyciele, lekarki, pielęgniarki, pracownicy struktur samorządowych ale również przedstawiciele innych profesji. Studenci seniorzy są zróżnicowani pod względem wykształcenia i wieku, część z nich działa również w innych organizacjach i obszarach. Są wśród nich aktywiści i są przeciętni słuchaczenieangażujący się w działania wymagające jakiejś dodatkowej aktywności.

Rozwój UTW jest dowodem na trafność idei uczenia się przez całe życie. Jest to grupa ludzi, otwartych na wiedzę i nowe doświadczenia, z którymi praca daje wiele satysfakcji. Wspólnie z zarządem UTW uzgadniamy i wybieramy tematy spotkań. Niektórzy słuchacze stają się nawet bohaterami naszych spotkań, dzieląc się swoimi pasjami, prezentując twórczość.

Od 2011r. współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Akademii Wychowania Fizycznego Filii w Białej Podlaskiej a od 2015 z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej oraz kilkoma klubami seniora.

Biblioteka Pedagogiczna jako placówka edukacyjna posiada wykształconą kadrę i bogaty (w dużej mierze naukowy) księgozbiór, dający możliwość samokształcenia i pogłębiania zainteresowań. Założeniem podjętych działań było: wspieranie idei kształcenia ustawicznego, zapobieganie izolacji
osób starszych, zdobywanie lub utrwalanie wiedzy, pomoc w ciągłym doskonaleniu siebie, tworzenie więzi wspierających aktywność społeczną, zwiększenie uczestnictwa osób starszych w kulturze, poprawa jakości życia seniorów, wzmocnienie poczucia własnej wartości, możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami, pasjami, mądrością życiową.

Dotychczas zorganizowaliśmy 68 spotkań . Odbywały się one w trzech dużych cyklach: Spotkania z polskimi noblistami ; Biografie w książce i filmie; Spotkania z polską tradycją. Tematyka jest różnorodna, inspirowana nowościami lub znaczącymi rocznicami historycznymi czy wydarzeniami w
życiu społecznym, kulturalnym czy lokalnym. Spotkania mają charakter dobrowolny i nieutylitarny.
Odbyły się:

Spotkania poświęcone lokalnym twórcom A. Wilbikowi, T. Demidowiczowi, A. Sacharuk, L. Bojarczuk.

Spotkania z polską tradycją dotyczyły obchodów Bożego Narodzenia i Wielkanocy na Podlasiu.

W cyklu Biografie w książce i filmie prezentowałyśmy znanych i cenionych( Religę, Chmielowskiego i Koźmińskiego, Kaczyńskiego, Kabaret Starszych Panów, Moniuszkę, Kukuczkę) znane i cenione kobiety (Goodal i Kossak, Rutkiewicz, Wisłocką, Piaff Coco Chanel, Negri, Papuszę), ludzi sztuki (Strzemińskiego, Kobro, Nikifora, Beksińskiego), ludzi pióra (ks. Twardowskiego, Lema, Herlinga Grudzińskiego, Broniewskiego, Kraszewskiego).

Spotkania z polskimi Noblistami (Szymborska, Miłosz, Sienkiewicz, Reymont, SkłodowskaCurie, Wałęsa)
Inne spotkania: Korony polskiego sportu(Szewińska, Szurkowski, Konopacka, Kusociński).
Początki państwa polskiego; Balet jak to ugryźć; Kobiety marszałka Piłsudskiego; Masz tyle do powiedzenia; Szkolnych wspomnień czar; Regionalizm i edukacja regionalna a tożsamość kulturowa; Historia książki i pisma; Jak zostać wolontariuszem).

Zazwyczaj przygotowujemy prezentację multimedialną przybliżającą bohatera spotkania lub wydarzenie, dołączamy fragmenty filmów, muzykę, zachęcamy do wypożyczania przygotowanych zbiorów, w tym Książki dla wnuka. W bibliotece umożliwiamy również obejrzenie wystaw, połączonych z prelekcjami na ich temat.

Seniorzy uczestniczą w spotkaniach autorskich. Przy okazji różnych wydarzeń oferujemy nasze zbiory: książki, czasopisma (także książki z dużym drukiem),oraz audiobooki i filmy. Coraz większą popularnością cieszy się Czytak. Staramy się przy tym, aby biblioteka była przyjaznym miejscem
spotkań. Przy kawie i herbacie staramy się znaleźć czas na chwilę rozmowy o różnych sprawach.

O rosnącej popularności spotkań świadczy wzrastająca liczba ich uczestników (od 25 do 50 osób) oraz wyniki ankiety badającej atrakcyjność i celowość spotkań. Chcemy być dla seniorów wsparciem w nadążaniu za zmieniającą się rzeczywistością i miejscem, gdzie po prostu lubi się być.
Przez ponad rok spotkania nie się odbywały z powodu pandemii. Ten czas uświadomił nam konieczność przygotowania nowych tematów spotkań,

w tym:
organizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, przybliżenie nowoczesnych systemów komunikacji zmniejszających uczucia
osamotnienia i rozmiary wykluczenia technologicznego; (poczta, fora, skype) oraz zajęcia z biblioterapii. Do szybkiego zobaczenia!

Dorota Bojarczuk Dziurda
nauczyciel bibliotekarz
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

Dla osób niewidomych i słabowidzących oferujemy możliwość wypożyczania odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej.