WSPOMAGANIE EDUKACJI

  1. START
  2. /
  3. WSPOMAGANIE EDUKACJI
  4. /
  5. DLA SENIORÓW
  6. /
  7. Biblioterapia dla seniora

Spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2022 roku

Biblioterapia dla seniora

3 marca 2022 odbyło się w naszej Bibliotece pierwsze w tym roku spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Temat spotkania – Biblioterapia dla seniora.
Biblioterapia to forma leczenia lub terapeutycznego wsparcia przy użyciu odpowiednio wyselekcjonowanej literatury. Stanowi narzędzie pracy pomocne w medycynie, psychiatrii, pedagogice. Może także wspierać osobisty rozwój jednostki, do wykorzystania w warunkach domowych. Proces terapeutyczny polega na interakcji pomiędzy uczestnikiem zajęć a dziełem.

W biblioterapii podstawowym narzędziem komunikacji i terapii jest literatura. Leczenie poprzez literaturę może służyć celom terapeutyczno-rehabilitacyjnym, np. udzieleniu psychicznego wsparcia, wzmocnieniu wiary w siebie i własne możliwości, redukcji stresu, lęku, zwalczeniu poczucia osamotnienia, niezrozumienia czy izolacji społecznej. Biblioterapia pełni też funkcję dydaktyczną – rozbudza wyobraźnię i procesy poznawcze, skłania do autorefleksji, analizowania własnych wyborów, kształtuje postawy moralne.
Podczas spotkania zaprezentowano zebranym teoretyczne podstawy biblioterapii oraz przykłady książek i innych zbiorów pochodzących z naszej Biblioteki, mogących służyć biblioterapii. Część spotkania (Książka dla wnuka) poświęcono książkom terapeutycznym dla dzieci. Nasi goście z zainteresowaniem przeglądali książeczki, które mogliby poczytać swoim wnukom. Słuchające takich bajek dziecko, często nieświadomie, przyswaja sobie przedstawione historie, dzięki czemu zyskuje lepsze zrozumienie rzeczywistości, uczy się samodzielnie rozwiązywać problemy, radzić sobie z negatywnymi emocjami, buduje swoje poczucie wartości. Kto lepiej niż Babcia czy Dziadzio zrozumie i wytłumaczy?
Dzięki spotkaniu zyskaliśmy nowych czytelników a książki nowych odbiorców.Z nadzieją umówiliśmy się na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone patronowi roku 2022 Ignacemu Łukasiewiczowi.