WSPOMAGANIE EDUKACJI

 1. START
 2. /
 3. WSPOMAGANIE EDUKACJI
 4. /
 5. DLA STUDENTÓW
 6. /
 7. Wykaz literatury dotyczącej pisania...

Jak napisać pracę naukową? – wykaz literatury ze zbiorów biblioteki

 1. Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów /  Franciszek Bereźnicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – 92 strony : ilustracje ; 25 cm. 118653
  Sygn.: Czytelnia [378.22] 118653
 1. Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 92 s. : il. ; 25 cm. 98871
  Sygn.: Czytelnia [378] 98871
 1. Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 86 s. ibuk
  Sygn.: IBUK
 1. Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja językowa Jan Miodek. – Wyd. 4 popr. – Wrocław : „Kolonia Limited”, 2004. – 74 s. ; 24 cm. 88836
  Sygn.: 88836
 1. Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów wyższych szkół zawodowych / Kazimierz M. Czarnecki ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. – Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2005. – 174 s. : il. ; 24 cm. 97886
  Sygn.: 97886
 1. ABC pisania pracy magisterskiej / Franciszek Drączkowski. – Wyd. 2. – Pelplin : Wydawnictwo „Bernardinum”, 2009. – 74, [4] s. ; 20 cm. 107320
  Sygn.: 107320
 1. Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów /  Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 293, [2] s. ; 23 cm. 101134
  Sygn.: 101134, Czytelnia [378] 99968
 1. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. – Wyd. 5 popr. – Kielce : Wydawnictwo Stachurski, 2001. – 235 s. : il. ; 21 cm. 75818
  Sygn.:  75818,  75819,  75820, Czytelnia [37.012] 75821
 1. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów /  Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wyd. pol. Wojciech Tygielski. – Wydanie 1, dodruk 3. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – 273 strony ; 21 cm. 117094
  Sygn.: 117094
 1. Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy : studium z socjopatologii edukacji /  Agnieszka Gromkowska-Melosik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 152 s. ; 24 cm. 94952. – (Wyzwania Pedagogiki). – (Pedagogika)
  Sygn.: 94952, Czytelnia [378] 94953
 1. Podstawy metodologiczne prac promocyjnych : (nauki społeczno-pedagogiczne) /  Marta Guziuk. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2005. – 194 s. : mapa, wykr. ; 24 cm. 88840
  Sygn.: Czytelnia [37.012] 88840
 1. Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów /  Cezary Kalita. – Warszawa ; Biała Podlaska : Arte, 2011. – 94 s. ; 21 cm. 106555
  Sygn.:  106555,  110860, Czytelnia [378] 106556
 1. Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu / Remigiusz Kozłowski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. – 71 s. : il. ; 21 cm + dysk optyczny (CD) 101467
  Sygn.: Czytelnia [378] 101467
 1. Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów /  Mirosław Krajewski. – Wyd. 2 zm. – Rypin : „Verbum”, 2004. – 205, [1] s. : faks. ; 24 cm. 89438
  Sygn.: Czytelnia [378] 89438
 1. Praca magisterska w pedagogice / Wiesław Wojciech Kubielski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie. – Wyd. zm. i rozsz. – Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2008. – 222 s. : il. ; 24 cm. 102131. – (Podręczniki i Skrypty Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.)
  Sygn.: Czytelnia [378] 102131
 1. Praca dyplomowa w pedagogice (koncepcja, konstrukcja, edycja) / Wiesław Kubielski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. – 111 s. : il. ; 25 cm. 91759
  Sygn.: 91759,  91760, Czytelnia [378] 91761
 1. Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej / Henryk Lelusz, Mirosław Kowalewski, Renata Lasmanowicz. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – 42, [4] s. ; 24 cm. 79945
  Sygn.: Czytelnia [378] 79945
 1. Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych /  Helena Lenartowicz, Maria Kózka. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. – 144 s. : il. ; 24 cm. 103017
  Sygn.: 103017
 1. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich / red. nauk. Marian Cieślarczyk. – Wyd. 2. – Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2006. – 103 s. : il. ; 25 cm. 109392
  Sygn.: Czytelnia [378] 109392
 1. Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii / Murray Morison ; przekł. Elżbieta Hornowska. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, [2004]. – 117, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm. 88834
  Sygn.: Czytelnia [159.9.072] 88834
 1. Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? /  Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. – Wydanie 4. – Warszawa : CeDeWu, 2018. – 180 stron : ilustracje ; 24 cm. 116587
  Sygn.: 116587
 1. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. – Wyd. 3, zm. i uzup. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. – 102 s. : rys. ; 21 cm. 94081
  Sygn.:  94081,  94083
 1. Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań /  redakcja naukowa Andrzej Wawrzusiszyn ; [opracował zespół w składzie Piotr Majer, Bogdan Chmieliński, Lech Grochowski, Paweł Lubiewski, Andrzej Wawrzusiszyn]. – Warszawa : Difin, 2016. – 186 stron : ilustracje, mapa, wykresy ; 23 cm. 116753. – (Zarządzanie Bezpieczeństwem.)
  Sygn.: Czytelnia [351/354] 116753
 1. Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego / [red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski ; współaut. Leonard Etel et al.]. – Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. – 107 s. : il. ; 24 cm. 93988
  Sygn.: Czytelnia [378] 93988
 1. Prace promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego /  pod red. Wiesława Ciczkowskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – 210 s. ; 24 cm. 79992
  Sygn.:  79992, Czytelnia [37.012] 88835
 1. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów /  Andrzej Pułło. – Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. – 110 s. ; 21 cm. 75590
  Sygn.: 75590, Czytelnia [378] 75701
 1. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów /  Andrzej Pułło. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2004. – 108 s. ; 21 cm. 88839
  Sygn.: 88839
 1. Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 33 s. ; 21 cm. 81423
  Sygn.: 81423,  81424, Czytelnia [378] 81425
 1. Metodyka przygotowania prac licencjackich i magisterskich / Jan Roszczypała. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003. – 66 s. ; 24 cm. 83515
  Sygn.: 83515,  87715, Czytelnia [378] 87716
 1. Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego / Adam Salomon. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. – 143, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. 94082
  Sygn.: Czytelnia [378] 94082
 1. Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych / Wiesław Wojciech Szczęsny. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. – 101 s. ; 20 cm. 98870
  Sygn.: Czytelnia [37.012] 98870
 1. Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów /  Zdzisław Szkutnik ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. – 170, [1] s. : rys. (w tym kolor.) ; 30 cm. 88837
  Sygn.: Czytelnia [378] 88837
 1. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny /  January Weiner. – Wyd. 4 zm. – 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 156, [2] s. : il. ; 21 cm. 107840
  Sygn.: 107840
 1. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny /  January Weiner. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. – 153, [1] s. : il. ; 21 cm. 93320
  Sygn.: Czytelnia [378] 93320
 1. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów /  Maria Węglińska. – Wyd. 9. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – 127, [1] s. : il. ; 21 cm. 106678
  Sygn.: 106678,  106679,  106680,  106681
 1. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów /  Maria Węglińska. – Wyd. 5. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – 127, [1] s. ; 21 cm. 88838
  Sygn.: 88838,  93390
 1. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów /  Maria Węglińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. – 151 s. ibuk
  Sygn.: IBUK
 1. Jak pisać pracę magisterską ? : poradnik dla studentów /  Maria Węglińska. – Wyd. 6. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 127 s. ; 21 cm. 98546
  Sygn.: 98546, Czytelnia [378] 98547
 1. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej / Renata Wojciechowska. – Warszawa : Difin, 2010. – 108 s. ; 21 cm. 102878
  Sygn.: Czytelnia [378] 102878
 1. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską /  Krystyna Wojcik. – Wyd. 8. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 166 s. ; 24 cm.
  Sygn.:  106383
 1. Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską /  Krystyna Wojcik. – Wyd. 7 zm. i rozsz. – Warszawa : Placet, 2005. – 135 s. : rys. ; 24 cm. 90108
  Sygn.: 90108, Czytelnia [378] 90109
 1. Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy /  Joanna Wrycza-Bekier. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2011. – 248 s. : il. ; 21 cm. 106042
  Sygn.: Czytelnia [378] 106042
 1. Praca magisterska – licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej : poradnik /  Radosław Zenderowski. – Wyd. 8. – Warszawa : CeDeWu, 2015. – 140, XVIII s. : il. ; 21 cm. 111205
  Sygn.: Czytelnia [378] 111205
 1. Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne /  Radosław Zenderowski. – Wyd. 2 uzup. i zm. – Warszawa : CeDeWu, [2004]. – 110, XIX s. : tab., wykr. ; 21 cm. 90106
  Sygn.: 90106,  90107
 1. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : poradnik /  Radosław Zenderowski. – Wyd. 8. – Warszawa : CeDeWu, 2015. – 131, [1], XVIII s. : il. ; 21 cm. 111225
  Sygn.:  111225
 1. Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki / Kazimierz Żegnałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010. – 380 s. ; 25 cm. 107070
  Sygn.:  107070