WSPOMAGANIE EDUKACJI

Edukacja filmowa w szkole

Filmy mają ogromny potencjał edukacyjny – ilustrują zachodzące wokół nas zjawiska, są nośnikami wartościowych treści, przewodnikami po życiu, ukazują różne wzorce zachowań, ale także kształtują poczucie estetyki i pełnią funkcje terapeutyczne. Film to dobra płaszczyzna porozumienia z pokoleniem zanurzonym w popkulturowym świecie, punkt wyjścia do ciekawej dyskusji i omawiania różnych treści zawartych w podstawie programowej.

O tym, jak można pracować z filmem na lekcji piszą m.in.:

Zakrzewska-Okrojek. A: Edukacja filmowa w szkole, Polonistyka 2018, nr 1, s. 57-60

Skorupa A., Brol M., Paczyńska-Jasińska P.: Na tropach psychologii w filmie. Cz. 1 Film w edukacji i profilaktyce, Warszawa 2018

Skorupa A., Brol M., Paczyńska-Jasińska P.: Na tropach psychologii w filmie. Cz. 2 Film w terapii i rozwoju, Warszawa 2018

Pisarek J., Fortuna P.: Filmowy leksykon psychologii, Lublin 2017

Bobiński W.: Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków 2016

Warmuz-Warmuzińska  E.: Filmoterapia. Scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych, Warszawa 2015

Mirska-Czerwińka A.: Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli. Filmoteka szkolna, Warszawa 2013

Warmuz-Warmuzińska E.: Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, Warszawa 2013

Regiewicz A.: Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk 2019

Szczepańska E.: Edukacja filmowa w szkole, Poznań 2001

 

Zapraszamy do korzystania z bogatego zasobu filmów dostępnych w naszej bibliotece.