WSPOMAGANIE EDUKACJI

Filmoterapia

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Adaptacja

Anoreksja

Atrakcyjność

Bezrobocie

Bezsenność

Choroba Alzheimera

Dzieciństwo i wspomnienia

Eutanazja

Komunikacja międzyludzka

Konsumpcjonizm

Korzenie, pochodzenie

Manipulacja, mowa nienawiści

Negocjacje, konflikty

Oceny innych

Odpowiedzialność

Okrucieństwo świata dorosłych

Perswazja

Przyjemność, dobrostan psychiczny

Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt

Rozstania Rozwody

Sprawiedliwość

Sukces, dążenie do celu

Sytuacje zagrożenia życia

Wojna i jej okrucieństwa

Wsparcie społeczne

Wyobraźnia, fantastyka

Zaburzenia psychomotoryczne, Zaburzenia psychiatryczne, Zaburzenia psychiczne Schizofrenia

Związki i miłość

Żołnierze Weterani Strażacy