WSPOMAGANIE EDUKACJI

Filmoterapia

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Adaptacja
Anoreksja
Atrakcyjność
Bezrobocie
Bezsenność
Choroba Alzheimera
Dzieciństwo i wspomnienia
Eutanazja
Komunikacja międzyludzka
Konsumpcjonizm
Korzenie, pochodzenie
Manipulacja, mowa nienawiści
Negocjacje, konflikty
Oceny innych
Odpowiedzialność
Okrucieństwo świata dorosłych
Perswazja
Przyjemność, dobrostan psychiczny
Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt
Rozstania Rozwody
Sprawiedliwość
Sukces, dążenie do celu
Sytuacje zagrożenia życia
Wojna i jej okrucieństwa
Wsparcie społeczne
Wyobraźnia, fantastyka
Zaburzenia psychomotoryczne, Zaburzenia psychiatryczne, Zaburzenia psychiczne Schizofrenia
Związki i miłość
Żołnierze Weterani Strażacy