WSPOMAGANIE EDUKACJI

Klasy IV – VI

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Wielokulturowość
Wiara we własne siły, marzenia