WSPOMAGANIE EDUKACJI

Klasy VII – VIII

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Determinacja, wiara w swoje możliwości, sukces, pracoholizm, motywacja osiągnięć, przywództwo, przedsiębiorczość, talent, innowacyjność, inteligencja, uzdolnienia
Komunikacja międzyludzka
Konsumpcjonizm
Manipulacja, mowa nienawiści
Okrucieństwo świata dorosłych
Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt
Sukces, dążenie do celu za wszelką cenę
Transplantacja Tolerancja
Uzależnienia – Internet, narkotyki, alkohol, dopalacze, gry internetowe, media społecznościowe
Wiara w życiu człowieka
Wielokulturowość
Życie, śmierć, przewrotność losu