WSPOMAGANIE EDUKACJI

Klasy VII – VIII

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Determinacja, wiara w swoje możliwości, sukces, pracoholizm, motywacja osiągnięć, przywództwo, przedsiębiorczość, talent, innowacyjność, inteligencja, uzdolnienia

Komunikacja międzyludzka

Konsumpcjonizm

Manipulacja, mowa nienawiści

Okrucieństwo świata dorosłych

Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt

Sukces, dążenie do celu za wszelką cenę

Transplantacja Tolerancja

Uzależnienia – Internet, narkotyki, alkohol, dopalacze, gry internetowe, media społecznościowe

Wiara w życiu człowieka

Wielokulturowość

Życie, śmierć, przewrotność losu