WSPOMAGANIE EDUKACJI

Szkoła ponadpodstawowa

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Adaptacja

Anoreksja

Atrakcyjność

Determinacja, wiara w swoje możliwości, sukces, pracoholizm, motywacja osiągnięć, przywództwo, przedsiębiorczość, talent, innowacyjność, inteligencja, uzdolnienia

Eutanazja

Homoseksualizm

Komunikacja międzyludzka

Konsumpcjonizm

Kontrola, przywództwo, władza

Manipulacja, mowa nienawiści

Okrucieństwo świata dorosłych

Pochodzenie

Przyjemność, dobrostan psychiczny

Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt

Relacje międzyludzkie

Ryzykowne zachowania nastolatków Ciąża

Samotność

Sekta

Starość

Sukces, dążenie do celu za wszelką cenę

Tolerancja Odmienność, akceptacja

Transplantacja Tolerancja

Trudna sztuka wyrażania emocji

Wybory życiowe

Wyobraźnia, fantastyka

Zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiatryczne Schizofrenia