WSPOMAGANIE EDUKACJI

Szkoła ponadpodstawowa

Filmy edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

Adaptacja
Anoreksja
Atrakcyjność
Determinacja, wiara w swoje możliwości, sukces, pracoholizm, motywacja osiągnięć, przywództwo, przedsiębiorczość, talent, innowacyjność, inteligencja, uzdolnienia
Eutanazja
Homoseksualizm
Komunikacja międzyludzka
Konsumpcjonizm
Kontrola, przywództwo, władza
Manipulacja, mowa nienawiści
Okrucieństwo świata dorosłych
Pochodzenie
Przyjemność, dobrostan psychiczny
Przyroda Zwierzęta, miłość do zwierząt
Relacje międzyludzkie
Ryzykowne zachowania nastolatków Ciąża
Samotność
Sekta
Starość
Sukces, dążenie do celu za wszelką cenę
Tolerancja Odmienność, akceptacja
Transplantacja Tolerancja
Trudna sztuka wyrażania emocji
Wybory życiowe
Wyobraźnia, fantastyka
Zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiatryczne Schizofrenia