WSPOMAGANIE EDUKACJI

Logopedia

Gry edukacyjne – wybór ze zbiorów Biblioteki

png (5)

Loteryjka obrazkowa: gra logopedyczna

"Loteryjka obrazkowa : gra logopedyczna" ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego sz - ż - cz - dż, poszerzenie słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. W czasie gry dzieci uczą się wymowy poprzez zabawę ćwicząc dodatkowo spostrzeganie, pamięć wzrokową i słuchową, koncentrację oraz myślenie. Gra skierowana jest dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców chcących pomóc dziecku w opanowaniu poprawnej wymowy.

WGABIE0UC027276

Domino logopedyczne: Opozycja: K-G, K-T

Układanka dla najmłodszych dzieci, zachęcająca do wymawiania trudnych wyrazów oraz ćwiczenia wymawiania głosek: k, g, t.

abino-domino-logopedyczne-b-iext53350230

Domino logopedyczne: Opozycja: J-R, R-L

Układanka dla najmłodszych dzieci, zachęcająca do wymawiania trudnych wyrazów oraz ćwiczenia wymawiania głosek: j, r, l.

gra-edukacyjna-szumi-i-szelesci-waz-logopedyczny-w-iext46316611

Szumi i szeleści - wąż logopedyczny

Gra ma na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnej wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) oraz ciszącego (ś, ź, ć, dź), a także rozwój percepcji słuchowej. Dodatkowo dzieci ćwiczą spostrzegawczość, pamięć wzrokowo-słuchową, koncentrację uwagi oraz myślenie.

psotne_slowka_ciszące-800x800

Psotne słówka: głoski ciszące ś, ź, ć, dź

Seria gier "Psotne słówka" przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą doskonalić prawidłową wymowę trudnych głosek. Psotne polskie słowa często sprawiają najmłodszym wiele trudności. Dzięki grze ćwiczenia logopedyczne staną się przyjemnością.

adamigo-gra-logopedyczna-psotne-slowka-gloski-szumiace-sz-cz-z-dz-w-iext53312168

Psotne słówka: głoski szumiące sz, cz, ż, dż

Seria gier "Psotne słówka" przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą doskonalić prawidłową wymowę trudnych głosek. Psotne polskie słowa często sprawiają najmłodszym wiele trudności. Dzięki grze ćwiczenia logopedyczne staną się przyjemnością.

500_500_productGfx_c5867c66d832e3b500bfa09c6602b0d5

Logoświnki: logopedyczna gra karciana

"Logoświnki" to gra wspomagająca terapię rotacyzmu między innymi poprzez utrwalanie wymowy głoski r po spółgłoskach oraz w nagłosie i między samogłoskami. Gra składa się z 3 zestawów po 52 karty: na talii oznaczonej kolorem niebieskim na rewersie znajdują się obrazki zawierające w nazwie głoskę r po spółgłoskach t, d, p, b; na talii oznaczonej kolorem zielonym na rewersie znajdują się obrazki zawierające w nazwie głoskę r po spółgłoskach k, g, h (ch), f, w, m, ś, ź; na talii oznaczonej kolorem różowym na rewersie znajdują się obrazki zawierające w nazwie głoskę r w nagłosie, wygłosie i między samogłoskami.

62-logoswinki-2-logopedyczna

Logoświnki 2: logopedyczna gra karciana: terapia mowy bezdźwięcznej

"Logoświnki 2" to gra logopedyczna przeznaczona do terapii mowy bezdźwięcznej, a dokładnie wywołania i utrwalania głosek w, wi, b, bi, d, g, gi w sylabach, logotomach i wyrazach. Gra składa się z 3 talii po 52 karty. Żółta talia zawiera materiał sylabowy pomocny w wywołaniu dźwięczności głosek: b (mmmba, mmmbe, mmmbo itd.), d (nnnda, nnnde, nnndo itd.), w (awa, wa itd.), g (ga itd.), gi (gie itd.), bi (bia itd.), sylaby i logotomy, za pomocą których najłatwiej utrwalić wymowę głosek dźwięcznych. Talie turkusowa i fioletowa zawierają materiał do następnego etapu terapii - utrwalania dźwięcznych głosek w nagłosie i śródgłosie wyrazów. Zaproponowana zabawa Logoświnki 2 może być wykorzystywana przez terapeutów, logopedów zarówno na zajęciach indywidualnych, jak i grupowych. Przeznaczona jest dla dwóch lub więcej uczestników.

png

Szumy, ciszki i syki: gra logopedyczna utrwalająca wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego

"Szumy, ciszki i syki" to publikacja służąca do utrwalania prawidłowej wymowy głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego w trzech pozycjach w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

png (1)

Zagadki logopedyczne szereg syczący i szumiący

Głównym celem rozwiązywania zagadek jest utrwalenie wymowy głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż w zabawie. Zagadkami są krótkie wierszyki zapisane na kartonikach. Na odwrocie tych kartoników znajdują się odpowiedzi przedstawione za pomocą zdjęcia i podpisu. Dzięki zdjęciom dziecko, które jeszcze nie czyta, może sprawdzić poprawność swojego rozwiązania zagadki.

2f6dae393f25fca6c1abbcda818aaa99

Zagadki logopedyczne: głoski dźwięczne i bezdźwięczne

"Zagadki logopedyczne głoski dźwięczne i bezdźwięczne" to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla dzieci mających problemy z rozróżnianiem i wymową głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Zagadki sprawdzają się również w zabawie z każdym dzieckiem ciekawym świata i lubiącym poznawać nowe rzeczy. Zagadkami są krótkie wierszyki zapisane na kartonikach. Na odwrocie tych kartoników znajdują się odpowiedzi przedstawione za pomocą zdjęcia i podpisu. Dzięki zdjęciom dziecko, które jeszcze nie czyta, może sprawdzić poprawność swojego rozwiązania zagadki.

500_500_productGfx_7975

Zagadki logopedyczne z głoską R

Głównym celem rozwiązywania zagadek jest utrwalenie wymowy głoski r w zabawie. Zagadkami są krótkie wierszyki zapisane na kartonikach. Na odwrocie tych kartoników znajdują się odpowiedzi przedstawione za pomocą zdjęcia i podpisu. Dzięki zdjęciom dziecko, które jeszcze nie czyta, może sprawdzić poprawność swojego rozwiązania zagadki.

34053372bb525672fda903d5f350f9b9-removebg-preview (1)

Szczypiąca szczypawka: gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek ciszących, syczących i szumiących

"Szczypiąca szczypawka" to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek szeregu ciszącego, syczącego i szumiącego. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier: planszowa - Przez lądy i morza; Superpamięć; Wyścig; Co się zmieniło?; Piotruś.

5c0-korale-koloru-koralowego-removebg-preview (1)

Korale koloru koralowego: gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek r, l, j

"Korale koloru koralowego" to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek R, L, J. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 5 gier: Planszowa Górka Bzdurka ; Superpamięć ; Wyścig ; Co się zmieniło? ; Królewski błazen (gra oparta na zasadach Piotrusia).

f2759f383f79ba247f1defb123fb280b-removebg-preview (1)

Gadatliwa kakadu: gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek t, k, g, d

"Gadatliwa kakadu" to publikacja zawierająca gry logopedyczne różnicujące wymowę głosek T, K, G, D. Zapewni dobrą zabawę nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. To doskonała gra dla całej rodziny! W środku znajduje się 6 gier: planszowa - Psotne kotki; Bingo ; Superpamięć; Wyścig; Co się zmieniło?; Kotki (gra oparta na zasadach Piotrusia).

pol_pl_Ladnie-mowie-gloski-S-Z-C-DZ-PALATUM-5354_2

Ładnie mówię głoski ś, ź, ć, dź: gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: ś, ź, ć, dź

Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się ćwiczy wymowę głosek: Ś, Ź, Ć, DŹ na początku, w środku i na końcu wyrazu w różnym sąsiedztwie fonetycznym.

pol_pl_Ladnie-mowie-gloski-S-Z-C-DZ-PALATUM-5353_2

Ładnie mówię głoski s, z, c, dz: gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: s, z, c, dz

Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się ćwiczy wymowę głosek: S, Z, C, DZ na początku, w środku i na końcu wyrazu w różnym sąsiedztwie fonetycznym.

pol_pl_Ladnie-mowie-gloske-R-PALATUM-5357_1

Ładnie mówię głoskę r: gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głoski r

Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się ćwiczy artykulację trudnej głoski w różnych pozycjach wokalicznych i różnym sąsiedztwie fonetycznym.

pol_pl_Ladnie-mowie-gloski-SZ-Z-CZ-DZ-PALATUM-5356_2

Ładnie mówię głoski sz, ż, cz, dż: gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: sz, ż, cz, dż

Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Dziecko bawiąc się, ćwiczy artykulację trudnych głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ w różnych pozycjach wokalicznych i różnym sąsiedztwie fonetycznym.

pol_pm_Ladnie-mowie-gloski-K-G-H-PALATUM-5352_2

Ładnie mówię głoski k, g, h: gry słowno - obrazkowe wspomagające prawidłową wymowę głosek: k, g, h

Pomoc powstała z myślą o logopedach, ale może być także wykorzystywana przez pedagogów, jak i rodziców dzieci z problemami artykulacyjnymi. Może ona być wykorzystywana na etapie utrwalania poprawnej artykulacji głosek: K, G, H w wyrazach i zdaniach zarówno przez logopedów, pedagogów, jak też rodziców podczas ćwiczeń z dzieckiem w domu.

1

Dlaczego ryba w stawie pływa?: czyli logopedyczne zagadki z głoską r

Zapraszamy do zabawy z zagadkami podczas żmudnej pracy logopedycznej. Stosowanie w terapii logopedycznych gier, zagadek, wierszyków eliminuje nerwowe napięcie, ożywia pracę, wnosi element zaciekawienia.

2

Jak żyrafa szyję myje?: czyli szumiące zagadki logopedyczne

Zapraszamy do zabawy z zagadkami podczas żmudnej pracy logopedycznej. Stosowanie w terapii logopedycznych gier, zagadek, wierszyków eliminuje nerwowe napięcie, ożywia pracę, wnosi element zaciekawienia.

3

Drabina 1.

"Drabina 1" to gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Wszystkie te elementy stanowią umiejętności niezwykle przydatne w nauce mówienia, czytania oraz pisania. Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach głosek s, z, c, dz, sz, z, cz, dż, ś, ź, ć, dź, ż.

0

Drabina 2.

"Drabina 2" to gra logopedyczna mająca na celu rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie poprawnego wyróżniania głosek opozycyjnych, poszerzenia słownika czynnego oraz rozwoju percepcji słuchowej. Powyższe umiejętności są kluczowymi w procesie nauki mówienia, czytania i pisania. Dzięki prezentowanej grze dzieci ćwiczą różnicowanie głosek, spostrzegawczość, pamięć wzrokową i słuchową, a także koncentrację uwagi.Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach głosek p-b, t-d, k-g, f-w, s-z, c-dz, cz-dż, ć-dź, sz-ż, ś-ź.

png (2)

Logopedyczna sakiewka skarbów

Gra "Logopedyczna sakiewka skarbów" jest bogatym zestawem ćwiczeń logopedycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Została stworzona z myślą o tym, aby ćwiczenia artykulacyjne, słuchowe i oddechowe były dla dziecka dobrą zabawą. "Sakiewkę skarbów" mogą stosować nie tylko logopedzi w swoich gabinetach, lecz również rodzice, którzy chcą wspomóc prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka, w trakcie zabaw w domach.

4

Domino logopedyczne: opozycja J-R

Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, doskonali naukę czytania, ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek J-R oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne w ćwiczeniach słuchu fonowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć "koniec" i "początek" wyrazu.

5

Domino logopedyczne: opozycja L-R

Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, doskonali naukę czytania, ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek L-R oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne w ćwiczeniach słuchu fonowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć "koniec" i "początek" wyrazu.

pol_pl_Domino-logopedyczne-Opozycja-L-J-5359_4

Domino logopedyczne: opozycja L-J

Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, doskonali naukę czytania, ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek L-J oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne w ćwiczeniach słuchu fonowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć "koniec" i "początek" wyrazu.

6

Domino logopedyczne: opozycja Ż(RZ)-Z

Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, doskonali naukę czytania, ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek Ż(RZ)-Z oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne w ćwiczeniach słuchu fonowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Pomaga w utrwaleniu pojęć "koniec" i "początek" wyrazu.

7

Domino logopedyczne: opozycja CZ-C, D-G

Domino logopedyczne - przeznaczone jest do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi lub mającymi problem z nauką czytania. Domino przeznaczone jest do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: CZ, C, G, D oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej.

8

Domino logopedyczne: opozycja K-T, SZ-S

Domino logopedyczne - przeznaczone jest do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi rozpoczynającymi lub mającymi problem z nauką czytania. Domino przeznaczone jest do ćwiczeń słuchowego rozróżniania głosek: K, T, SZ, S oraz ich prawidłowej wymowy. Przydatne jest w ćwiczeniach słuchu fonemowego, doskonaleniu analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej.

2900000006775

Domino logopedyczne obrazkowo - wyrazowe: szereg SZ-CZ

Domino przeznaczone do zabaw dydaktycznych oraz ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, doskonali poprawną wymowę, ćwiczy spostrzegawczość wzrokową, doskonali analizę i syntezę słuchową wyrazów.

11

Memo elki

"Memo Elki" to jedna z tych pomocnych logopedycznych, które nie tylko uczą dziecko prawidłowej wymowy (w tym przypadku chodzi o poprawną artykulację głoski l), lecz przede wszystkim dostarczają porcję wspaniałej zabawy. Dodatkowo, atutem memo jest fakt, iż doskonale wspiera rozwój umiejętności zapamiętywania.

12

Memo kapki

"Memo Kapki" to logopedyczna gra dla dzieci, wspomagająca naukę i utrwalanie poprawnej wymowy głosek k, g oraz h. Na kartonikach umieszczone są przedmioty mające w swej nazwie wspomniane wcześniej głoski.

14

Memo rerki

"Memo Rerki" to kolejna propozycja pomocy logopedycznej, w której nauka prawidłowej wymowy niezwykle trudnej głoski, jaką bez wątpienia jest r, ubrana jest w formę doskonałej zabawy. Na kartonikach umieszczone są przedmioty (a także postacie i zwierzęta), których nazwy zawierają głoskę r.

Memo szumki

Zestaw "Memo Szumki" to kartoniki z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoskami: sz, ż, cz, dż.