WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Oferta edukacyjna  – wersja pdf

Uwagi organizacyjne

 • Udział we wszystkich proponowanych przez nas formach wspomagania jest bezpłatny. 
 • Udział w wybranej formie wspomagania wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
 • W zajęciach edukacyjnych, ta sama grupa może wziąć udział raz w miesiącu.
 • Zajęcia dla grup przedszkolnych trwają od 30 do 45 min., dla uczniów – 60 min.
 • Biblioteka może z przyczyn organizacyjnych przełożyć lub odwołać planowane zajęcia edukacyjne.
 • W przypadku odwołania zajęć przez przedszkole lub szkołę należy poinformować o tym fakcie bibliotekę.
 • Nauczyciel przychodzący z grupą powinien przebywać razem z nią na zajęciach.
 • Niektóre formy wspomagania mogą być realizowane na terenie szkół, przedszkoli i innych placówek, po wcześniejszym wystosowaniu pisma do dyrektora Biblioteki.
 • Wydarzenia w ramach wspomagania będą fotografowane, a zdjęcia będą umieszczane na stronie internetowej biblioteki. Uczestnik wydarzenia, który nie wyraża zgody na fotografowanie, powinien to zgłosić organizatorowi przed jego rozpoczęciem.
 • Szczegółowe informacje przesyłamy drogą e-mailową oraz zamieszczamy na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl,  www.lukow.bialabp.edu.pl, www.parczew.bialabp.edu.pl 

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Kontakt:
Wydział Promocji i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
promocja.wspomaganie@bialabp.edu.pl

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Dzienniki
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Planszowe gry edukacyjne
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami
2. Usługi
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Cyfrowa wypożyczalnia Academica
 • Bezpłatny Internet
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Bialskiego
 • Możliwość promocji twórczości z różnych dziedzin (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, literatura, hafty, origami itp.) w Wakacyjnej Galerii Nauczycieli
 • Listy książek proponowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 
3. Prezentacje wystaw
 1. Niezwykły świat książki obrazkowej (wrzesień 2021 r.- styczeń 2022 r.)
 2. Przez Lema do gwiazd (wrzesień 2021 r.- styczeń 2022 r.)
 3. #polubićNorwida – wystawa online (wrzesień 2021 r. – styczeń 2022 r.)
 4. Maria Grzegorzewska i Maria Montesorii – prekursorki pedagogiki opiekuńczej i kształcenia specjalnego (luty – czerwiec 2022 r.)
4. Konkursy 
 1. Zaczynając od wiersza… – K. K. Baczyński Koncert  – VII edycja Regionalnego Konkursu  Fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (listopad – grudzień 2021 r.)
 2. Zostań ilustratorem wierszy… Michała Rusinka – III edycja konkursu plastycznego dla klas I-III szkół podstawowych (wrzesień-listopad 2021 r. )
 3. Opowiedz mi bajkę – I Regionalny Konkurs Teatralny dla klas III-V szkół podstawowych  (marzec – kwiecień 2022 r.)
 4. Konkurs internetowy dla nauczycieli humanistów, polonistów – Maria Konopnicka
  (maj 2022 r.)
 5. Konkurs plastyczny dla przedszkoli (5-6-latki) pod patronatem Fundacji ABCCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom (maj – czerwiec 2022 r.)
5. Imprezy czytelnicze

Nazwa imprezy

Termin

Odbiorcy

Międzynarodowy Dzień Kropki

wrzesień  2021r.

Szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

Urodziny Kubusia Puchatka

październik 2021 r.

Przedszkole (5-6 latki)

Noc Bibliotek

październik 2021 r.

Szkoła podstawowa (kl. I-III)

Światowy Dzień Postaci z Bajek

listopad 2021r.

Przedszkole (5-6 latki)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad 2021r.

Przedszkole (5-6 latki)

Pofilozofujmy… międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Filozofii (spotkanie z filozofem)

listopad 2021r.

Szkoła ponadpodstawowa

Święty Mikołaj czyta dzieciom

grudzień 2021 r.

Szkoła podstawowa (kl. I-III)

Zakochani w książkach – Walentynki w bibliotece

luty 2022 r.

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI)

Dzień Bezpiecznego Internetu

luty 2022 r.

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa

Światowy Dzień Książki

kwiecień 2022 r.

Szkoła podstawowa(kl. I-III)

6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli
 1. Biblioteka Pedagogiczna proponuje… prezentacja oferty i usług biblioteki (30 min.)
 2. Co czytać dzieciom w przedszkolu? – propozycje dla nauczycieli (30 min.)
 3. Słowem można uczyć, bawić, wzruszać, leczyć…- kilka słów o zaletach biblioterapii (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 4. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży? (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
 5. Wartość wychowania w pedagogice Janusza Korczaka. Popularyzacja wśród nauczycieli książek propagujących idee korczakowskie (przedszkole, szkoła podstawowa – 30 min.)
 6. Prezentacja nowości uwzględniających kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Lubelskiego Kuratora Oświaty (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa – 30 min.)
7. Konferencje dla nauczycieli
 1. V Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy – październik 2021 r.
 2. Bialskie Forum Nauczycieli marzec – kwiecień 2022 r.
8. Warsztaty dla nauczycieli

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej biblioteki.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo.

Lp.

Tematyka

Termin

Godziny zajęć

1.

Biblioterapia jako forma wsparcia dzieci i młodzieży.

26.10.2021 r.

1600 – 1730

2.

Jigsaw Planet – tworzymy interaktywne puzzle.

15.12.2021 r.

1600 – 1730

3.

Metoda Storytelling – bliżej książki, bliżej czytelnika.

26.01.2022 r.

1600 – 1730

    

5.

Canva i  PosterMyWall –  narzędzia do tworzenia grafiki.

wrzesień 2022

1600 – 1730

6.

Teatr Kamishibai w praktyce pedagogicznej.

wrzesień 2022

1600-1730

9. Sieć współpracy i samokształcenia 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego
Wartościowa literatura dla dzieci i młodzieży. (wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r.).

10. Bialska BiblioGratka

Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego promujący działania bibliotek szkolnych 

Zasady zamieszczania informacji na Bialskiej BiblioGratce:

 1. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Bialskiej BiblioGratki.
 2. Za systematyczne przesyłanie informacji o wydarzeniach w bibliotece szkolnej odpowiada nauczyciel bibliotekarz z danej szkoły.
 3. Informacje o wydarzeniach należy przesyłać na adres e-mailowy: promocja.wspomaganie@bialabp.edu.pl 
 4. Informacje można uzupełniać o zdjęcia z danego wydarzenia.
 5. Treść przesłanych informacji i zdjęć nie może naruszać prawa do prywatności, dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przesłana informacja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej.
11. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Zakup książek.
Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów.
Ewidencja ubytków.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek. Inwentaryzacja księgozbioru.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Miejsce biblioteki szkolnej w strukturze szkoły (podstawy prawne, dokumentacja, niezbędne czynności ).
Zakup zbiorów multimedialnych.
Ewidencja zbiorów multimedialnych.
Ewidencja ubytków zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Bialska BiblioGratka – Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie artykułów z czasopism.
Prawo autorskie w bibliotece.

Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

12. Spotkania z rodzicami
 1. Rola rodziny w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-V – 30 min.
 2. Co mogą zrobić rodzice, by nastolatek zaczął czytać książki? – szkoła podstawowa kl. VI-VIII – 30 min.
 3. Rola czytania w życiu człowieka – szkoła ponadpodstawowa – 30 min.
 4. Czy można pomóc dzieciom czytaniem? – kilka słów o zaletach biblioterapii – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-III – 30 min.
 5. Jak chronić dziecko w dobie ekranów? – przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-III – 30 min.
 6. Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie – szkoła podstawowa kl. IV- VIII – 30 min.
13. Zajęcia edukacyjne
Poziom kształceniaNazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 3-4-letnie

Minutki z książką

Czytanie dzieciom raz w miesiącu w danej grupie

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książka naszym przyjacielem

Kamyczek w bibliotece – teatrzyk Kamishibai.

Czytanie najlepszą zabawą.

Z książką na głowie.

Książki pachnące nowością.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak znaleźć i zyskać przyjaciół?

Jak pokonać złość?

Odwaga – czym jest dla nas?

Nieśmiały aktor Tobi.

Jak zaprzyjaźnić się ze strachem?

Dlaczego nie wolno ufać obcym?

Lęk przed ciemnością.

Jak polubić czytanie?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Magiczna podróż

do krainy słów

Marzenia Króla Maciusia Pierwszego.

Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?

Zabawy czytelnicze z tekstem Szkolne przygody Pimpusia Sadełko Marii Konopnickiej.

Kopciuszek – czy warto być miłym dla innych ludzi?

Inny - nie znaczy gorszy (Brzydkie kaczątko)

Z wizytą u Pinokia.

W zaczarowanym lesie – spotkanie z Jasiem i Małgosią.

Pomagamy innym jak Szewczyk Dratewka.

Sumienna praca przynosi korzyści na podstawie bajki Trzy Świnki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Z dzieckiem w świat wartości

Jestem duży, jestem odpowiedzialny.

Przepis na szczęście.

Uczciwość - trudne słowo.

Piękno i Dobroć zawsze idą w parze - o wartościach dla najmłodszych.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wielcy Polacy

Dawno temu w Wadowicach – niezwykła historia Papieża Polaka.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Spacer z książką

przez pory roku

Jesień wokół nas.

My się zimy nie boimy.

Czy to już wiosna?

Letnia wyprawa do lasu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wyprawa na planetę baśni

Dotrzymujemy danego słowa na podstawie utworu Żabi król.

Poznajemy baśń Księżniczka na ziarnku grochu.

Dokąd idą dzieci w barwnym korowodzie? – o perypetiach mieszkańców Hamelin (Grajek z Hamelin).

Pochwała pracowitości na podstawie utworu Pani Zima.

Co to jest dobroć? Niezwykła historia Pięknej i Bestii.

Komu potrzebne są kije samobije? (Stoliczku nakryj się)

Poznajemy perypetie dwóch sióstr, złego karła i księcia zaklętego w niedźwiedzia (Śnieżka i Różyczka).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Ojczyzna mała i duża

Biała Podlaska – poznajemy nasze miasto.

Biała Podlaska w legendach.

J. I. Kraszewski - postać znana i związana z Białą Podlaską.

Magiczne miejsca na Podlasiu.

Boże Narodzenie w tradycji podlaskiej.

Wielkanoc na Podlasiu.

Polskie symbole narodowe.

Trudne słowo niepodległość.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Dbam o swoje zdrowie

Owoce są smaczne i zdrowe.

Na warzywa przyszła pora.

Dzieci nie jedzą śmieci.

To jestem ja – poznanie swojego wyglądu, schematu budowy ciała.

Chorowanie nie jest w modzie – poznanie pracy lekarza

i zapobieganie chorobom.

Dlaczego warto ćwiczyć?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje osobiste i społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Spotkanie z baśnią europejską.kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste i społeczne

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Edukacja medialna

i informacyjna

Bezpieczeństwo przedszkolaków w mediach.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Koduj z Pedagogiczną

Jak „myślą” roboty?

Kodować znaczy myśleć logicznie.

Tworzymy pierwsze kody.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa kl. I-III

Książka naszym przyjacielem

Z wizytą w bibliotece.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się
Szkoła podstawowa kl. I-III

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak znaleźć i zyskać przyjaciół? (Szukając Marudka – teatrzyk Kamishibai).

Kłamstwo ma krótkie nogi. (Kozucha kłamczucha J. Porazińska)

Przyjaźń wymaga akceptacji zmian. (Mój przyjaciel Kaemushi – teatrzyk Kamishibai).

Uwierz w siebie. Masz w sobie moc! (Czarnoksiężnik z Krainy Oz)

Każdy z nas ma swoje marzenia – podróż do Nibylandii (Piotruś Pan)

Ile zmartwień ma mama? - o realizacji własnych potrzeb (Kapciuszek Roksana Jędrzejewsk-Wróbel).

Mój przyjaciel Smartfon. Jak pomóc najmłodszym przezwyciężyć nudę w „zdrowy sposób” (Tomcio Telefoncio Wanda Szymanowska).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Śladami lektur szkolnych

Jak zostać Detektywem Pozytywką? Podchody po bibliotece.

Z Anglii do Afryki z doktorem Dolittle. Podchody po bibliotece.

Wojenna historia Asiuni Joanny Papuzińskiej. Podchody po bibliotece.

Jak zaprzyjaźnić się z Kasią Miry Jaworczakowej? Podchody po bibliotece.

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek Justyny Bednarek.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa kl. I-III

W świecie książek

znanych pisarzy

Marii Konopnickiej twórczość dla dzieci.

W kolorowym świecie Jana Brzechwy.

Potyczki z Tuwimem.

Podróże małe i duże z Wandą Chotomską.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste

i społeczne

Szkoła podstawowa kl. III

Odkrywamy na nowo pisarki z dzieciństwa naszych rodziców i dziadków

Plastusiowa mama - Maria Kownacka i jej pasja poznawania przyrody.

Żyję życiem wsi... - Janina Porazińska - klasyk polskiej literatury dla dzieci.

...a było to tak - Ewy Szelburg-Zarembiny służba dziecku.

Hanna Januszewska i jej fascynacja odnalezienia czarodziejskiej furtki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła podstawowa kl. I-III

Ojczyzna mała i duża

Biała Podlaska – poznajemy nasze miasto.

Trudne słowo niepodległość.


rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. I-III

Z legendą przez Podlasie

Biała Podlaska w legendach.

Magiczne miejsca na Podlasiu.

Legendy podlaskie, których nie znacie.

rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Wielcy Polacy

Janie Pawle II pozostań w naszych sercach.

rozumienie i tworzenie informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie;

kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Spotkanie z baśnią europejską.

Boże Narodzenie w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej. Wielkanoc w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Jest tyle kultur w jednej kulturze

Cudzoziemcy, uchodźcy, inni – poznajmy się.kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Teatrzyk Kamishibai

Kotka Milusia opowieść o tym, czy możemy żyć samotnie i czym jest wolność.

Legenda o Skarbniku najsłynniejsza śląska legenda o duchu wszystkich kopalń.

Groszki opowieść o powstawaniu roślin.

Lew w Paryżu opowieść o tym, jak trudno odnaleźć się w nowym kraju.

Bajka o Wiśle nowoczesna bajka, która ukazuje bieg rzeki Wisły od jej źródeł do ujścia.

Smok Wawelski.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste i społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Edukacja medialna

i informacyjna

Korzystanie z różnych źródeł informacji.

Etyka i wartości komunikacji medialnej.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa kl. I-III

Koduj z Pedagogiczną

Jak „myślą” roboty?
Kodować znaczy myśleć logicznie.
Tworzymy pierwsze kody.
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Jesteśmy EkoLogiczni

Miś w drodze z Chin do Polski.

Zaśmiecona planeta.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje osobiste i społeczne

Szkoła podstawowa

kl. I-III

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… słowie na podstawie tekstu Szklany człowiek.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Historia książki i pisma.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Książka, uczy, bawi, leczy…

Jak wygląda dzisiaj świat widziany oczami dziecka? (Trzeba będzie...-teatrzyk Kamishibai).

Możemy o tym pogadać – bezpiecznie korzystam z Internetu.

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? (20 000 mil podmorskiej żeglugi - kl. IV-VI).


kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

W świecie książek znanych pisarzy

Z baśnią przez świat.

Z Sienkiewiczem przez Afrykę.

Pamiętnik Blumki – Janusz Korczak o prawach dziecka.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Fantastyka lubię to

Zwyczajna fantastyka (kl. IV-VI).

Nowe światy literatury (kl. VII-VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Ojczyzna mała i duża

Historia bialskich Radziwiłłów.

Traktem bialskich Radziwiłłów - gra miejska.

Niepodległa Wola – gra miejska.

Polscy Nobliści.

Jak być patriotą w dzisiejszych czasach.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Zanim wyruszę w podróż

po Europie

Unia Europejska – historia, instytucje, symbole.

Boże Narodzenie w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

Wielkanoc w tradycji wybranych krajów Unii Europejskiej.

kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Jest tyle kultur w jednej kulturze

Inny, nie znaczy gorszy. kompetencje w zakresie wielojęzyczności; kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja medialna

i informacyjna

Korzystanie z różnych źródeł informacji.

Etyka i wartości komunikacji medialnej.

Bezpieczeństwo zależy od nas samych. (kl. IV)

Z dystansem do informacji wyszukanych w Internecie. (kl. V-VIII)

Cyberprzemoc - różne przejawy przemocy wirtualnej. (kl. V-VIII)

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła podstawowa

kl. IV-VIII

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… ocenianiu innych na podstawie bajki perskiej

Nauki mędrca (kl. IV-VI).

Porozmawiajmy o… prawdzie na podstawie tekstu Trzy sita Sokratesa (kl. VII-VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła ponadpodstawowa

Fantastyka lubię to

Fantastyka – nowe światy literatury.

Fenomen Tolkiena.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła ponadpodstawowa

Ojczyzna mała i duża

Historia bialskich Radziwiłłów.
Traktem bialskich Radziwiłłów – gra miejska.
Niepodległa Wola – gra miejska.
Gody – okres Bożego Narodzenia w polskiej tradycji i obrzędach.
Wielkanoc w polskiej tradycji i obrzędach.
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła ponadpodstawowa

Wielcy Polacy

Polscy Nobliści.


kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; kompetencje obywatelskie; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja medialna

i informacyjna

Cyberprzemoc – zasady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Ochrona prywatności i wizerunku w sieci.

Media społecznościowe – co zyskujemy, a co możemy stracić?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa

Porozmawiajmy o... filozofii

Porozmawiajmy o… sprawiedliwości.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Oferta Filii w Łukowie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Zbiory audiowizualne
2. Usługi
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Bezpłatny Internet
 • Mała Galeria – ekspozycje prac plastycznych łukowskich przedszkolaków
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Łukowskiego
 • Listy książek proponowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 
3. Prezentacje wystaw
 1. Rok Cypriana Kamila Norwida
 2. Agata Christie- mistrzyni kryminału.
 3. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 4. Astrind Lindgren – w 20. rocznicę śmierci.
 5. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 6. Janusz Korczak- prekursor praw dziecka
4. Konkursy
 1. Zaczynając od wiersza… – K. K. Baczyński Koncert  – VII edycja Regionalnego Konkursu  Fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (listopad – grudzień 2021 r.)
 2. Nie tylko Pippi – bohaterowie książek Astrid Lindgren – konkurs plastyczny dla uczniów1-3 szkół podstawowych (styczeń 2022 r.)
 3. Opowiedz mi bajkę – I Regionalny Konkurs Teatralny dla klas III-V szkół podstawowych (marzec – kwiecień 2022 r.)
5. Imprezy czytelnicze 
 1. Światowy Dzień Pluszowego Misia – listopad 2021 r.
 2. W Internecie czujemy się bezpiecznie – luty 2022 r.
 3. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – maj 2022 r.
6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli

Oferta i usługi dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie (ok. 30 min.)

7. Konferencje dla nauczycieli (organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej)
 1. V Bialskie Spotkania Nauczycieli Bibliotekarzy – listopad 2021 r.
 2. Bialskie Forum Nauczycieli marzec – kwiecień 2022 r.
8. Warsztaty dla nauczycieli 

Lp.

Tematyka

Termin

Godziny zajęć

1.

Teatrzyk Kamishibai w pracy z dziećmi

wrzesień 2021 r.

4 godz.

2.

Jak ocenić rozwój psychofizyczny dziecka z wykorzystaniem testu diagnostycznego KORP- warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i klas „0”

październik/listopad 2021 r.

2 godz.

3.

Świąteczne dekoracje na Boże Narodzenie- warsztaty plastyczne dla nauczycieli

listopad  2021 r.

2 godz.

4.

Ozdoby wielkanocne- warsztaty plastyczne dla nauczycieli

marzec 2022 r.

2 godz.

5.

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu- warsztaty dla nauczycieli przedszkoli

maj/czerwiec 2022 r.

2 godz.

9. Sieć współpracy i samokształcenia 

Spotkanie z pisarką Mariolą Zaczyńską, autorką   książek m.in.:  Szkodliwy pakiet cnót, Kobieta z impetem, Jak to robią twardzielki  i Gonić króliczka – wrzesień  2021 r. 

10. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych.
Selekcja zbiorów.
Ewidencja ubytków.
Skontrum.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Opracowanie rzeczowe księgozbioru – opis bibliograficzny książki.
Opracowanie formalne księgozbioru.
Ewidencja księgozbioru.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie rzeczowe czasopism – opis bibliograficzny artykułu z czasopism.

Joanna Kapitaniuk

Barbara Zaniewicz

Elżbieta Szczęśniak

tel. 25 798-22-79 bpfilialukow@bialabp.edu.pl

11. Spotkania z rodzicami
 1. Magia czytania- wpływ kontaktu z książką od najmłodszych lat na rozwój dziecka – przedszkole (30 min.)
 2. Moje dziecko czyta! – szkoła podstawowa kl. I-IV (30 min. )
12. Zajęcia edukacyjne
Poziom kształceniaNazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 2,5-4-letnie

Magia czytania

Czytanie dzieciom raz w miesiącu w danej grupie.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Książeczki z walizeczki

Udostępnianie literatury w przedszkolu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Z książką w świat zwyczajów i tradycji

Święto Trzech Króli.

Święty Walenty - Walentynki.

Wielkanocne tradycje.

Sobótkowa noc.

Święto zmarłych.

Święta Bożego Narodzenia.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. I-III

Wokół książki

Od pisarza do czytelnika. Jak powstaje książka?

Odwiedzamy bibliotekę.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się

Szkoła podstawowa

kl. I-III

W teatrze cieni

Baśń H. Ch. Andersena Królowa śniegu

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole, klasy I-III

Znani pisarze

W kręgu bohaterów książek Astrind Lingren

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. I-III

Poznajemy kosmos

O planetach i gwiazdach.
Kosmiczne podróże.
Kosmiczne przygody.
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej
Szkoła podstawowa kl. I-III

I kudłate, i skrzydlate...

Poznajemy zwierzęta domowe i gospodarskie.
Poznajemy zwierzęta egzotyczne.
Ptaki naszych lasów, łąk i sadów.
kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole, Szkoła podstawowa kl. I-III

Teatrzyk Kamishibai

Baśń H.Ch. Andersena "Brzydkie kaczątko"

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Historia książki i pisma.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Czas wojny

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Jestem bezpieczny w Internecie

Chronię swoją prywatność w mediach społecznościowych.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa kl. IV-VIII

Papież Polak

Wielki Polak-Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

Edukacja biblioteczno-informacyjna

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej.

Będę studentem oferta biblioteki dla maturzystów.

kompetencje wzakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się
Szkoła ponadpodstawowa

Czas wojny

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne
Szkoła ponadpodstawowa

Bezpieczna cyberprzestrzeń

Fake newsy, dezinformacja w sieci. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła ponadpodstawowa

Z historii Polski

40.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje osobiste, społeczne

Oferta Filii w Parczewie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Dzienniki
 • Zbiory multimedialne
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Parczewskiego
3. Prezentacje wystaw
 1. Fantastyczny świat utworów Stanisława Lema (marzec – wrzesień 2021 r.)
 2. Zakładki książkowe (wrzesień 2021 r. – styczeń 2022 r.)
 3. Pedagogika Janusza Korczaka (luty – czerwiec 2022 r.)
 4. Wystawa związana z patronami roku 2022 (luty – grudzień 2022 r.)
 5. Ważni polscy pisarze pozytywiści – Kraszewski i Prus (marzec – czerwiec 2022 r.)
4. Konkursy
 1. Przyłapani na… czytaniu – konkurs fotograficzny dla szkół ponadpodstawowych (sierpień – wrzesień 2021)
 2. Zaczynając od wiersza… – K. K. Baczyński Koncert  – VII edycja Regionalnego Konkursu  Fotograficznego  dla szkół ponadpodstawowych  (listopad – grudzień 2021 r.)
 3. Opowiedz mi bajkę – I Regionalny Konkurs Teatralny dla klas III-V szkoły podstawowej (marzec – kwiecień 2022)
 4. Jak dzieci widzą Janusza Korczaka – XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych (marzec – maj 2022)
5. Imprezy czytelnicze 
 • Wakacje z książką – lipiec-sierpień 2021
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – luty 2022 r.
 • Kwiecień miesiącem książki i praw autorskich – kwiecień 2022 r.
 • Tydzień Bibliotek – maj 2022
 • XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec 2022 r.
6. Spotkania z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli

Prezentacja oferty i usług Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Parczewie – 30 min.

7. Konferencje dla nauczycieli (organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
8. Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu parczewskiego:

Dobre książki dla dzieci i młodzieży (kwiecień 2022 r.)

9. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Ewidencja książek i zbiorów audiowizualnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek i zbiorów audiowizualnych.
Opracowanie artykułów z czasopism. 
Statystyka biblioteczna.
Selekcja zbiorów i protokoły ubytków.
Ewidencja ubytków.
Skontrum / Inwentaryzacja Czytelnictwa  księgozbioru.
Prawo autorskie w bibliotece.
Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy.
Wyszukiwanie informacji w katalogach i internetowych bazach danych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 . na lata 2021-2025

Ewidencja czasopism.
Opis bibliograficzny książki.
Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Przypisy i bibliografie załącznikowe.

Sylwia Gremplewska

Izabela Rola

10. Spotkania z rodzicami

Wartość czytania dzieciom – przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej – 30 min.

11. Zajęcia edukacyjne
Poziom kształceniaNazwa programu/cykluTematy zajęćKompetencje kluczowe

Przedszkole

dzieci 3-4-letnie

Godziny baśni

Czytanie co dwa tygodniu w danej grupie baśnie i bajki z elementami biblioterapii

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wokół książki

Książka moim przyjacielem.

Jak powstaje książka?

Szanujmy i dbajmy o książki.

Ilustrujemy ulubioną bajkę.

Robimy zakładkę do książki.

Szanujmy i dbajmy o książki.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Wokół biblioteki

Z wizytą w bibliotece.

Zawód bibliotekarza.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

W świecie wartości

Nie boję się.

Jestem szczęśliwy i mam przyjaciół.

Moje nastroje.

Jak żyć z nieśmiałością?

Piękno, dobroć i odwaga – o wartościach.

Szanuję drugiego człowieka.

Dbam o swoje otoczenie.

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Przedszkole

dzieci 5-6-letnie

Planeta Jana Brzechwy

Jak rozmawiać trzeba z psem – zajęcia na podstawie wiersza

J. Brzechwy

Warzywa – zajęcia plastyczne na podstawie wiersza J. Brzechwy

Wierszowane zoo – zajęcia na podstawie utworów J. Brzechwy

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

Wokół książki

Historia książki i pisma.

Poznajemy budowę książki.

Szanujemy i dbamy o książki.

Jak powstaje książka? Od autora do czytelnika.

Dlaczego warto czytać książki?

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność

uczenia się

Szkoła podstawowa

Wokół biblioteki

i informacji

Czytelnik w bibliotece.

Zawód bibliotekarza.

Jak można wyszukiwać informację?

Stare i nowe nośniki informacji.

Bezpiecznie korzystamy z Internetu.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; osobiste, społeczne; umiejętność uczenia się; kompetencje cyfrowe
Szkoła podstawowa

W świecie wartości

Co to znaczy być dobrym człowiekiem?

Czym jest dla mnie odwaga?

Jaki jestem? Moje nastroje i oceny siebie oraz otoczenia

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

kl. I-IV

Planeta bajek

W świecie bajek i baśni – stworzenie własnej bajki.

Mądrości płynące z legend polskich na podstawie utworu

Legenda o Bazyliszku.

Wartości baśni Andresena.

Nieprzemijający urok Jana Brzechwy (od Kaczki Dziwaczki po Pana Kleksa).

rozumienie i tworzenie informacji; osobiste, społeczne; kompetencje w zakresie świadomości

i ekspresji kulturalnej

Szkoła podstawowa

Wychowanie obywatelskie

i patriotyczne

Dzieci mają swoje prawa i obowiązki.

Co to znaczy patriotyzm?

Moje miejsce na ziemi, Polska.

Ziemia parczewska – moja mała ojczyzna.

Wartość Konstytucji 3 Maja (kl. IV - VIII).

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe
Szkoła ponadpodstawowa

Wokół biblioteki

i informacji

Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Parczewie.

E- zasoby – cyfrowy świat informacji.

Wyszukiwanie informacji na wybrany temat.

Jak sporządzić bibliografię załącznikową?

Bezpieczni w mediach społecznościowych.

Czytam książki, ponieważ …

Czasopismo naukowe źródłem aktualnej wiedzy.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje

w zakresie umiejętności uczenia się

Szkoła ponadpodstawowa

Wychowanie obywatelskie

i patriotyczne

Patriotyzm – wczoraj, dziś i jutro.

Polscy nobliści.

Twórczość Olgi Tokarczuk.

Innowacyjność Konstytucji 3 Maja.

kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje osobiste i społeczne