WSPOMAGANIE EDUKACJI

Oferta edukacyjna w warunkach epidemii COVID-19
na II semestr roku szkolnego 2020/2021

Oferta edukacyjna  – wersja pdf

Uwagi organizacyjne

 • Udział we wszystkich proponowanych przez nas formach wspomagania jest bezpłatny.
 • Pamiętamy o zasłanianiu nosa i ust oraz wpisaniu się na listę. Zakładamy rękawiczki lub dezynfekujemy ręce. Zachowujemy odstęp (2 m).
 • Wypożyczamy książki i multimedia oraz przyjmujemy zwroty.
 • W Wypożyczalni mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 • Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów.
 • Zachęcamy do zgłaszania się z przygotowaną listą książek i innych zbiorów, składania zamówień telefonicznie lub mailowo:
  Biała Podlaska – 83 343 32 37, wypozyczalnia@bialabp.edu.pl , multimedia@bialabp.edu.pl , czytelnia@bialabp.edu.pl
  Łuków – 25 7982279,  bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Parczew – 83 3542879, bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
 • Zapraszamy do korzystania z dostępnych zasobów online: bezpłatnej wypożyczalni cyfrowej Academica, bezpłatnej biblioteki cyfrowej POLONA i e-Czytelni Ibuk Libra.
 • Nie prowadzimy tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych z uwagi na możliwe trudności doręczenia przesyłek, konieczność wdrożenia procedury kwarantanny dla zbiorów czy ograniczeń udostępnienia publikacji na miejscu w czytelni.
 • Pomagamy w wyszukiwaniu zbiorów w katalogu biblioteki z możliwością przygotowania ich do wypożyczenia i odbioru.
 •  Prowadzimy działalność edukacyjną tylko online.
 • Szczegółowe informacje przesyłamy drogą e-mailową oraz zamieszczamy na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl,  www.lukow.bialabp.edu.pl, www.parczew.bialabp.edu.pl 

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

Kontakt:
Wydział Multimediów i Wspomagania Edukacji
tel. (83) 342-06-16 lub (83) 343-32-37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów
 • Dzienniki
 • Filmy edukacyjne
 • Audiobooki
 • Planszowe gry edukacyjne
 • Edukacyjne programy komputerowe
 • Płyty z piosenkami
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia 
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
 • „Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki 
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Cyfrowa wypożyczalnia Academica 
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów 
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Bialskiego
3. Wirtualne wystawy
1. Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – nauczyciele wolności – styczeń – sierpień 2021 r.

2. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – maj 2021 r.

3. „… żołnierz, poeta, czasu kurz…” – Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) – styczeń – sierpień 2021 r.

4. Konkursy online
 1. XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym (30 maja – 7 czerwca 2021 r.)
 2. Konstytucja 3 Maja – czytelniczy konkurs internetowy dla nauczycieli (maj 2021 r.)
5. Imprezy czytelnicze
 1. Minutki z książką online – czytanie dla najmłodszych  styczeń – czerwiec 2021 r.
 2. Ferie online 2021  styczeń 2021 r.
 3. Serduszko dla Wspólnego Świata – Walentynki –  luty 2021 r. 
 4. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich „Eko-nauczyciel”  23 kwietnia 2021 r.
 5. Tydzień Bibliotek „Znajdziesz mnie w bibliotece” 8-15 maja 2021 r.
 6. XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 30 maja – 7 czerwca 2021 r.
6. Spotkania online z Radą Pedagogiczną/zespołem nauczycieli
 1. Biblioteka Pedagogiczna proponuje… prezentacja oferty i usług biblioteki (30 min.)
7. Warsztaty online dla nauczycieli

Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane tylko poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztatach. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani mailowo.

Teatr Kamishibai w praktyce pedagogicznej  maj 2021 r.

8. Sieć współpracy i samokształcenia online

Temat przewodni Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego: Warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza
(luty – czerwiec 2021).

9. Bialska BiblioGratka

Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego promujący działania bibliotek szkolnych 

Zasady zamieszczania informacji na Bialskiej BiblioGratce:

 1. Podpisanie deklaracji przystąpienia do Bialskiej BiblioGratki.
 2. Za systematyczne przesyłanie informacji o wydarzeniach w bibliotece szkolnej odpowiada nauczyciel bibliotekarz z danej szkoły.
 3. Informacje o wydarzeniach należy przesyłać na adres e-mailowy: multimedia@bialabp.edu.pl 
 4. Informacje można uzupełniać o zdjęcia z danego wydarzenia.
 5. Treść przesłanych informacji i zdjęć nie może naruszać prawa do prywatności, dobrych obyczajów, dóbr osobistych oraz obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przesłana informacja powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej.
 7. Nadesłaną informację na Bialskiej BiblioGratce zamieszcza Kierownik Wydziału Multimediów i Wspomagania Edukacji.
10. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Zakup książek.
Ewidencja sumaryczna i szczegółowa wpływów.
Ewidencja ubytków.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek. Inwentaryzacja księgozbioru.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Miejsce biblioteki szkolnej w strukturze szkoły (podstawy prawne, dokumentacja, niezbędne czynności ).
Zakup zbiorów multimedialnych.
Ewidencja zbiorów multimedialnych.
Ewidencja ubytków zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Bialska BiblioGratka – Portal Bibliotek Szkolnych Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego.

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie artykułów z czasopism.
Prawo autorskie w bibliotece.

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 27
gromadzenie@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 25
multimedia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 28
czytelnia@bialabp.edu.pl

83 343 32 37 w. 23
wypozyczalnia@bialabp.edu.pl

Oferta Filii w Łukowie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Zbiory multimedialne
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • „Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Łukowskiego
3. Wystawy
 1. Miś Paddington i jego twórca – 95 rocznica urodzin brytyjskiego pisarza Michaela Bonda – styczeń 2021 r.
 2. Stanisław Lem – genialny twórca literatury science fiction – 15 rocznica śmierci/100 rocznica urodzin – marzec 2021 r.
 3. Ksiądz Jan – wspomnienie o ks. Janie Kaczkowskim w piątą rocznicę śmierci – kwiecień 2021r.
4. Konkursy

Młody ilustrator – konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych –  luty/marzec 2021 r.

5. Imprezy czytelnicze
 1. Dzień Bezpiecznego Internetu – luty 2021 r.
 2. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 2 kwietnia 2021 r.
6. Sieć współpracy i samokształcenia online

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu łukowskiego:

 1. Biblioteka szkolna w czasie pandemii? – wymiana doświadczeń bibliotekarzy szkolnych.

2. Spotkanie z pisarką Mariolą Zaczyńską, autorką książek m.in.:  Szkodliwy pakiet cnót, Kobieta z impetem, Jak to robią twardzielki  i Gonić króliczka – maj/czerwiec  2021 r.

7. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Selekcja zbiorów.
Ewidencja ubytków.
Skontrum.

Opracowanie rzeczowe księgozbioru – opis bibliograficzny książki.
Opracowanie formalne księgozbioru.
Ewidencja księgozbioru.

Prenumerata i ewidencja czasopism.
Opracowanie rzeczowe czasopism – opis bibliograficzny artykułu z czasopism.

Joanna Kapitaniuk

Barbara Zaniewicz

Elżbieta Szczęśniak

tel. 25 798-22-79 bpfilialukow@bialabp.edu.pl

Oferta Filii w Parczewie

1. Zbiory
 • Książki z pedagogiki, psychologii, socjologii i inne
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 • Lektury szkolne
 • Czasopisma dla nauczycieli
 • Dzienniki
 • Zbiory multimedialne
2. Usługi
 • Opracowanie tematycznych zestawień bibliograficznych na zamówienia
 • Przygotowywanie zbiorów na potrzeby szkoły lub przedszkola
 • „Wypożyczenia nocne” z Czytelni
 • Ibuki
 • Czytak Plus dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Możliwość zgłaszania propozycji zakupu zbiorów
 • Możliwość zamieszczania własnych programów, scenariuszy zajęć i innych materiałów dydaktycznych w Kartotece Publikacji Nauczycieli Powiatu Parczewskiego
3. Wystawy
 1. Święci Polacy – Jan Paweł II i Stefan Wyszyński (styczeń – czerwiec 2021 r.)
 2. Rocznica Konstytucji 3 maja (kwiecień – czerwiec 2021 r.)
4. Konkursy

Z literaturą wśród zwierząt – XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla szkół podstawowych, np. na podstawie wierszy Jana Brzechwy (marzec – maj 2021 r.)

5. Sieć współpracy i samokształcenia

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych powiatu parczewskiego oferujemy szkolenie dla nauczycieli (czas trwania około 150 min):

Bezpieczeństwo dzieci w sieci (maj – czerwiec 2021 r.)

6. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

Ewidencja książek i zbiorów multimedialnych.
Opracowanie formalne i rzeczowe książek i zbiorów multimedialnych.
Opracowanie artykułów z czasopism. 
Statystyka biblioteczna.
Selekcja zbiorów i protokoły ubytków.
Ewidencja ubytków.
Skontrum / Inwentaryzacja księgozbioru.
Prawo autorskie w bibliotece.
Awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy.
Wyszukiwanie informacji w katalogach i internetowych bazach danych.

Ewidencja czasopism.
Opis bibliograficzny książki.
Jak korzystać z platformy IBUK Libra?
Przypisy i bibliografie załącznikowe.

Sylwia Gremplewska

Izabela Rola