WSPOMAGANIE EDUKACJI

Przegląd prasy pedagogicznej

Nasza prenumerata obejmuje 85 czasopism. W większości publikacje te dotyczą pedagogiki i dziedzin pokrewnych; wspierają pracę nauczycieli, bibliotekarzy, psychologów, terapeutów. W cyklicznych przeglądach przedstawiamy najciekawsze artykuły z wybranych czasopism, zachęcając do ich wypożyczania, lektury i wykorzystywania w pracy pedagogicznej.