WSPOMAGANIE EDUKACJI

Publikacje Nauczycieli Powiatu Bialskiego

Pragniemy być promotorem twórczości pedagogicznej nauczycieli. Efekty ich twórczych poszukiwań zasługują na prezentację w środowisku oświatowym. Zwracamy się więc do wszystkich nauczycieli z prośbą o przekazywanie własnych programów, scenariuszy zajęć, innych materiałów dydaktycznych. Przekazywane materiały włączane są do zbiorów Czytelni, aby inni nauczyciele mieli do nich stały dostęp. W oparciu o otrzymane opracowania tworzona jest kartoteka publikacji nauczycieli powiatu bialskiego.

Materiały można nadsyłać w formie drukowanej lub elektronicznej.
Zamieszczane materiały stanowią opracowania autorskie i nie są recenzowane.
Nie odpowiadamy za treść umieszczanych prac.