WSPOMAGANIE EDUKACJI

Uroczystości szkolne – repertuar

Wykazy literatury dotyczące organizowania uroczystości szkolnych, akademii, przedstawień, spotkań tematycznych.
Zestawienia zawierają książki, artykuły z czasopism oraz zbiory multimedialne, które dostępne są w naszej bibliotece.