Zakres działalności

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących. Wspieramy działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek działających na rzecz edukacji. Realizujemy kierunki polityki oświatowej państwa.

Zadania biblioteki

Do naszych głównych zadań należy gromadzenie, opracowanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. Ponadto organizujemy i prowadzimy wspomaganie szkół i placówek oraz współpracujemy z różnymi podmiotami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Charakterystyka działań

Stosujemy różnorodne formy pracy, w swoich działaniach oraz kontaktach z czytelnikami wykorzystujemy technologie informacyjno-komunikacyjne. Dążymy do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych. Rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtujemy swoją ofertę.

Filie biblioteki

Posiadamy dwie filie w Łukowie oraz Parczewie.

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

  • 21-500 Biała Podlaska
    ul. Kolejowa 8
  • tel: 83 343 32 37
  • tel: 83 342 06 16
  • sekretariat@bialabp.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00
sobota 09:00 - 15:00
wakacje i ferie - 08:00 - 15:00

Zamknij menu
Wróć na początek strony