Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy Regulamin Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych.

W związku z tym od 1 kwietnia 2022r. naliczane są opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne.

Szczegóły w REGULAMINIE