Jesteśmy otwarci dla czytelników, jednak ze względu na trwającą epidemię, obowiązują specjalne zasady korzystania z oferty biblioteki.

W wakacje jesteśmy otwarci w innych godzinach.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach, w Zasadach udostępniania zbiorów oraz w Procedurze funkcjonowania biblioteki w warunkach epidemii.

Zasady udostępniania zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i Filii w Łukowie i w Parczewie od 1 października 2021 r.- do odwołania

I. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ W BUDYNKU

 1. Czytelnicy wchodząc do biblioteki mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz wpisania się na listę.
 2. Czytelnicy przed wejściem do biblioteki muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w korytarzu biblioteki.
 3. W Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych (w filiach – wypożyczalnia)  jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 czytelników z zachowaniem 2 m odstępu (w filiach 1 czytelnik). Przy ladzie może znajdować się tylko 1 czytelnik.
 4. W Wydziale Promocji i Wspomagania Edukacji jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 czytelnik.
 5. W Czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 czytelników. W Filii 1 czytelnik.
 6. Pozostali czytelnicy powinni czekać na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
 7. Pracownik biblioteki może odmówić obsługi czytelnikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.
 8. Pomieszczenia biblioteki  oraz korytarz będą regularnie wietrzone oraz dezynfekowane wraz ze sprzętem i powierzchniami lady bibliotecznej, pleksi, biurek, klamek, podłóg.

II. WYPOŻYCZENIA I ZWROTY ZBIORÓW

 1. Biblioteka przyjmuje zwroty zbiorów i dokonuje wypożyczeń książek i multimediów  codziennie od poniedziałku do soboty:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Łukowie pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Parczewie pon.-pt. w godz. 11.00-18.00, sobota  – nieczynne.
 2. Stanowiska pracy nauczycieli bibliotekarzy Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych są oddzielone od czytelnika przesłoną z pleksi.
 3. Nauczyciele bibliotekarze, pracujący z czytelnikiem w Czytelni i Wydziale Promocji i Wspomagania Edukacji zachowują niezbędny dystans, wyposażeni są w maseczki oraz rękawiczki.
 4. Zwroty i wypożyczenia odbywają się na oddzielnych stanowiskach (w filiach na jednym stanowisku).
 5. Zwrócone zbiory są na 3 dni wyłączone z udostępniania, gdyż są poddawane kwarantannie na wydzielonych regałach w magazynie, wg dat zwrotu.
 6. Czytelnicy powinni zgłaszać się z przygotowaną listą zbiorów do wypożyczenia z katalogu on-line
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej:  telefonicznie 83 343 32 37,
  mailowo: wypozyczalnia@bialabp.edu.pl promocja.wspomaganie@bialabp.edu.pl
  Filia w Łukowie: z gotową listą,  telefonicznie 25 798 22 79,
  mailowo: bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Filia w Parczewie: z gotową listą,  telefonicznie 83 354 28 79,
  mailowo: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
  tak aby czas przebywania w bibliotece był możliwie najkrótszy.
 7. Korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni nie może być dłuższe niż pół godziny.
 8. Istnieje możliwość korzystania w bibliotece ze stanowisk komputerowych maksymalnie do pół godziny.
 9. Realizowane są zamówienia międzybiblioteczne.
 10. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów; zbiory do wypożyczenia podaje nauczyciel bibliotekarz.
 11. Przypominamy i zachęcamy do korzystania z oferty książek elektronicznych na platformie IBUK Libra. Kody w dalszym iągu będzie można otrzymać drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 343 32 37,
  Filia w Łukowie  25 798 22 79,
  Filia w Parczewie  83 354 28 79,
  lub odebrać w bibliotece.

III. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Wszelkich specjalistycznych informacji pedagogicznych udzielamy drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 343 32 37,
  mailowo: informacja.informatyzacja@bialabp.edu.pl
  Filia w Łukowie 25 798 22 79,
  mailowo: bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Filia w Parczewie 83 354 28 79,
  mailowo: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
 2. Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na temat określony przez czytelnika z wykorzystaniem katalogu online biblioteki oraz baz bibliograficznych.
 3. Pomagamy w wyszukiwaniu książek i multimediów na wybrany temat w katalogu biblioteki z możliwością przygotowania ich do wypożyczenia.

IV.DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju.
 2. Szczegółowe informacje są przesyłane drogą e-mailową oraz zamieszczane na Facebooku i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl , www.lukow.bialabp.edu.pl , www.parczew.bialabp.edu.pl .
 3. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom, o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
 2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 3. Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Procedura funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej i Filii w Łukowie i w Parczewie w warunkach epidemii, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Cel wdrażania procedury:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz czytelników.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz czytelników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem wśród pracowników biblioteki i czytelników.

I. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ W BUDYNKU

 1. Czytelnicy wchodząc do biblioteki mają obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz wpisania się na listę.
 2. Czytelnicy przed wejściem do biblioteki muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w korytarzu biblioteki.
 3. W Wydziale Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych (w filiach – wypożyczalnia)  jednorazowo może przebywać maksymalnie po 2 czytelników z zachowaniem 2 m odstępu (w filiach 1 czytelnik). Przy ladzie może znajdować się tylko 1 czytelnik.
 4. W Wydziale Promocji i Wspomagania Edukacji jednorazowo może przebywać maksymalnie 1 czytelnik.
 5. W Czytelni jednorazowo może przebywać maksymalnie 2 czytelników. W Filii 1 czytelnik.
 6. Pozostali czytelnicy powinni czekać na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.
 7. Pracownik biblioteki może odmówić obsługi czytelnikowi w przypadku nieprzestrzegania przez niego powyższych wymogów sanitarnych.
 8. Pomieszczenia biblioteki  oraz korytarze będą regularnie wietrzone oraz dezynfekowane wraz ze sprzętem i powierzchniami lady bibliotecznej, pleksi w wypożyczalni, biurek, klamek, podłóg.

II. WYPOŻYCZENIA I ZWROTY ZBIORÓW

 1. Biblioteka przyjmuje zwroty zbiorów i dokonuje wypożyczeń zbiorów w wyznaczonych do tego celu wydziałach, codziennie od poniedziałku do soboty:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Łukowie pon.-pt. w godz. 10.00-18.00, sobota w godz. 9.00-15.00
  Filia w Parczewie pon.-pt. w godz. 11.00-18.00, sobota – nieczynne.
 2. Nauczyciele bibliotekarze, pracujący z czytelnikiem zachowują niezbędny dystans, wyposażeni są w maseczki oraz rękawiczki.
 3. Zwroty i wypożyczenia odbywają się na oddzielnych stanowiskach (w filiach na jednym stanowisku).
 4. Zwrócone zbiory są na 3 dni wyłączone z udostępniania, gdyż są poddawane kwarantannie na wydzielonych regałach w magazynie, wg dat zwrotu.
 5. Po zbiory do wypożyczenia po wcześniejszym ich wyszukaniu w katalogu on-line  czytelnicy powinni zgłaszać się:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej: z gotową listą,  telefonicznie 83 343 32 37, mailowo: wypozyczalnia@bialabp.edu.pl  promocja.wspomaganie@bialabp.edu.pl
  informacja.informatyzacja@bialabp.edu.pl
  Filia w Łukowie: z gotową listą,  telefonicznie 25 798 22 79,
  mailowo: bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Filia w Parczewie: z gotową listą,  telefonicznie 83 354 28 79,
  mailowo: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
  tak aby czas przebywania w bibliotece był możliwie najkrótszy.
 6. Czas korzystanie ze zbiorów na miejscu w czytelni jest ograniczony do pół godziny.
 7. Istnieje możliwość korzystania w bibliotece ze stanowisk komputerowych maksymalnie do pół godziny.
 8. Realizowane są zamówienia międzybiblioteczne.
 9. Przypominamy i zachęcamy do korzystania z oferty książek elektronicznych na platformie IBUK Libra. Kody w dalszym ciągu będzie można otrzymać drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 343 32 37,
  Filia w Łukowie  25 798 22 79,
  Filia w Parczewie  83 354 28 79,
  lub odebrać w bibliotece.

III. USŁUGI INFORMACYJNE

 1. Wszelkich specjalistycznych informacji pedagogicznych udzielamy drogą telefoniczną:
  Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej 83 343 32 37,
  mailowo: czytelnia@bialabp.edu.pl
  Filia w Łukowie 25 798 22 79,
  mailowo: bpfilialukow@bialabp.edu.pl
  Filia w Parczewie 83 354 28 79,
  mailowo: bpfiliaparczew@bialabp.edu.pl
 2. Przygotowujemy zestawienia bibliograficzne na temat określony przez czytelnika z wykorzystaniem katalogu on-line biblioteki oraz baz bibliograficznych.
 3. Pomagamy w wyszukiwaniu książek, artykułów z czasopism i multimediów na wybrany temat w katalogu biblioteki z możliwością przygotowania ich do wypożyczenia i odbioru.

IV. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

 1. Działalność edukacyjna i kulturalna uzależniona jest od sytuacji  epidemicznej w kraju.
 2. Szczegółowe informacje są przesyłane drogą e-mailową oraz zamieszczane na Facebooku
  i stronie internetowej biblioteki www.bialabp.edu.pl , www.lukow.bialabp.edu.pl , www.parczew.bialabp.edu.pl
 3. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej powyższe zasady mogą ulegać zmianom,
  o których na bieżąco będziemy Państwa informować.

V. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM BIBLIOTEKI

 1. Stanowisko/a obsługi czytelnika/ów zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone są w płyn do dezynfekcji dłoni, przesłonę z pleksi w wypożyczalni, a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a czytelnikiem.
 2. Zwracane zbiory poddawane są 3 – dniowej kwarantannie.
 3. Po przyjęciu zbiorów od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.
 4. Stanowiska pracy zorganizowano z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 5. Zapewniono pracownikom obsługi oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe), preparat do dezynfekcji rąk.
 6. Zapewniono możliwość wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 7. Ogranicza się w reżimie sanitarnym spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 8. Pracownicy oraz czytelnicy w reżimie sanitarnym korzystają z przestrzeni wspólnych.
 9. Wytyczne dla pracowników:
  • Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków związanych z obsługą czytelnika.
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie płynem do dezynfekcji.
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. powierzchnie lad bibliotecznych, pleksi, biurek, klamek, podłóg.

VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE

 1. Umieszczono w widocznym miejscu przed wejściem informację o maksymalnej liczbie użytkowników mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych wydziałach.
 2. Zapewniono użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 3. Wywieszono w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
 4. Zapewniono sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, podłóg, łazienek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Zwracana będzie uwaga na to, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 6. Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 7. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) oraz informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników.

VII. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM PRACOWNIKA BIBLIOTEKI

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 albo 112, całodobową infolinię NFZ 800 190 590 lub:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej psse.bialapodlaska@pis.gov.pl , tel. 83 344 41 60 62
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie
  psse.lukow@pis.gov.pl ,   tel. 25 798 21 96
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie
  psse.parczew@pis.gov.pl ,  tel. 83 517 641 926
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 4. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VIII. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U CZYTELNIKA BIBLIOTEKI

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Należy go poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112, infolinia NFZ 800 190 590   lub:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
  psse.bialapodlaska@pis.gov.pl , tel. 83 344 41 60 62
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie
  psse.lukow@pis.gov.pl ,   tel. 25 798 21 96
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie
  psse.parczew@pis.gov.pl ,  tel. 517 641 926.
 2. Incydent taki należy zgłosić do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania obiektu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części, w której przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Powyższą procedurę opracowano na podstawie:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
 2. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 3. Rekomendacje Biblioteki Narodowej