ZBIORY I USŁUGI

 1. Start
 2. /
 3. ZBIORY I USŁUGI
0
KSIĄŻKI
0
ROCZNIKI CZASOPISM
0
ZBIORY MULTIMEDIALNE

Udostępniamy:

 • literaturę z zakresu pedagogiki oraz nauk pokrewnych, w tym psychologii i socjologii;
 • literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, m. in. ekonomia, prawo, administracja, medycyna, informatyka;
 • materiały metodyczne do prowadzenia zajęć, organizowania konkursów, wystaw i uroczystości szkolnych;
 • poradniki dla nauczycieli, wychowawców, rodziców;
 • materiały do pisania referatów, prac licencjackich, magisterskich i innych;
 • podręczniki akademickie;
 • lektury szkolne, dzieła klasyki polskiej i światowej;
 • literaturę piękną, beletrystykę, reportaże, biografie;
 • literaturę dla dzieci i młodzieży;
 • literaturę regionalną.

Struktura gromadzonych zbiorów odzwierciedla potrzeby środowiska edukacyjnego.

Katalog książek

Oferujemy w prenumeracie bieżącej 72 czasopisma o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i społeczno-politycznej.
Czasopisma są dostępne w formie tradycyjnej w czytelni biblioteki.

Katalog artykułów z czasopism

CZASOPISMA PRENUMEROWANE W 2020 roku

 1. Aura

 2. Biblioteka Publiczna
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Bibliotekarz

 5. Biologia w Szkole

 6. Bliżej Przedszkola
 7. Charaktery

 8. Chemia w Szkole

 9. Do Rzeczy

 10. Dziennik Gazeta Prawna

 11. Dyrektor Szkoły

 12. Edukacja Wczesnoszkolna
 13. Fizyka w Szkole

 14. Forum
 15. Forum Logopedy
 16. Gazeta Lekarska
 17. Gazeta Wyborcza

 18. Geografia w Szkole

 19. Głos Nauczycielski

 20. Guliwer

 21. TIK w Edukacji
 22. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

 23. Język Polski w Szkole Podstawowej

 24. Języki Obce w Szkole
 25. Karta

 26. Kraina Bugu
 27. Kronika Sejmowa

 28. Kultura i Edukacja
 29. Kultura i Społeczeństwo

 30. Kwartalnik Pedagogiczny

 31. Lubelski Informator Unijny - Puls Region
 32. Matematyka

 33. Medicus
 34. Meritum
 35. Monitor Dyrektora Przedszkola
 36. Monitor Dyrektora Szkoły
 37. Mówią Wieki: Magazyn Historyczny

 38. Nauczyciel i Szkoła

 39. Newsweek Polska
 40. Niebieska Linia

 41. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

 42. Nowe Książki

 43. Pamiętnik Literacki

 44. Pedagogika Społeczna

 45. Polityka

 46. Polonistyka

 47. Poradnik Bibliotekarza

 48. Praca Socjalna

 49. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze

 50. Przegląd Biblioteczny

 51. Przegląd Historyczny

 52. Przegląd Humanistyczny

 53. Przegląd Psychologiczny

 54. Przyroda Polska

 55. Psychoterapia

 56. Remedium

 57. Rocznik Pedagogiczny

 58. Serwis Informacyjny Uzależnienia

 59. Słowo Podlasia

 60. Społeczeństwo dla Wszystkich

 61. Sygnał Magazyn Wychowawcy
 62. Szkoła Specjalna

 63. Świat Nauki

 64. Świat Problemów

 65. Świetlica w Szkole
 66. Terapia - Uzależnienia i Współuzależnienia

 67. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja

 68. Wiadomości Historyczne

 69. Więź

 70. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

 71. Wychowanie Muzyczne

 72. Wychowawca

Wypożyczamy nieodpłatnie multimedia:

 • filmy dydaktyczne z różnych dziedzin: ekologia, ekonomia, geografia, godziny wychowawcze, historia, język polski, muzyka, pierwsza pomoc, religia, sztuka,
  wychowanie do życia w rodzinie;
 • lektury szkolne;
 • audiobooki;
 • filmy fabularne;
 • filmy i bajki dla dzieci i młodzieży;
 • piosenki dla dzieci i młodzieży;
 • spektakle teatralne;
 • programy edukacyjne;
 • programy do nauczania języków obcych;
 • encyklopedie multimedialne.

Katalog zbiorów multimedialnych

Posiadamy ponad 200 tytułów gier planszowych, które wypożyczamy nieodpłatnie.

Może je wykorzystać nauczyciel  do pracy na lekcji, rodzic w domu spędzając czas wolny z dziećmi, a dzieci, młodzież i dorośli podczas spotkań towarzyskich.

Rodzaje gier planszowych gromadzonych w bibliotece:

 • Gry edukacyjne na poszczególne poziomy nauczania, z różnych dziedzin/przedmiotów;
 • Gry w stylu party game/imprezowe – szybkie, wymagające refleksu, spostrzegawczości;
 • Gry dla dzieci – proste, zrozumiałe zasady, zawierają elementy edukacyjne;
 • Gry rodzinne/familijne – dostosowane do osób w różnym wieku;
 • Gry quizowe – szybkie, o prostej mechanice, sprawdzają wiedzę graczy;
 • Gry logiczne – najczęściej abstrakcyjne, pozbawione tematu, wymagające logicznego planowania;
 • Gry ekonomiczne i spostrzegawcze – skomplikowane, wymagające planowania, zarządzania;
 • Gry kooperacyjne/przygodowe – gracze dążą do wspólnego celu, wspólnie decydują o przebiegu gry;
 • Gry bitewne i wojenne/strategiczne – polegają na tworzeniu własnych armii, toczeniu wojen czy bitew, planowaniu kampanii;
 • Gry karciane.

Gry planszowe wyszukujemy w Katalogu zbiorów multimedialnych

Zestawienia gier planszowych z różnych dziedzin/tematów znajdują się w zakładce GRY PLANSZOWE

Zbiory graficzne gromadzone w bibliotece to przede wszystkim karty pracy przeznaczone dla nauczycieli, logopedów, terapeutów, oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologów, a także rodziców i dzieci.

Materiały te mogą być wykorzystywane jako pomoce podczas tworzenia:

 • programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
 • planów działań wspierających ucznia zdolnego oraz ucznia  z niepełnosprawnościami.

Zbiory graficzne mogą służyć przeprowadzaniu diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Nasze materiały są pomocne także w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Zbiory graficzne wyszukujemy w Katalogu zbiorów multimedialnych

WYPOŻYCZANIE

Zasady wypożyczania zbiorów

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Wypożyczanie książek z innych bibliotek

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Wykazy literatury na zamówienie

ZAPROPONUJ ZAKUP

Propozycje zbiorów do zakupu

CZYTAK

Wypożyczanie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej

INTERNET W BIBLIOTECE

Zasady korzystania z internetu w bibliotece