ZBIORY I USŁUGI

 1. Start
 2. /
 3. ZBIORY I USŁUGI
 4. /
 5. INTERNET W BIBLIOTECE

Zasady korzystania z Internetu w bibliotece

W Bibliotece można skorzystać z komputerów oraz darmowego dostępu do Internetu.
Zasady korzystania z  komputerów i Internetu określa  REGULAMIN.

 

 1. Czytelnik ma możliwość pracy na komputerach udostępnionych w Bibliotece.
 2. Czytelnik może podłączyć własne urządzenie mobilne do gniazda elektrycznego.
 3. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki, po okazaniu Karty Czytelnika i wpisaniu się do Rejestru korzystających z Internetu.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z komputerów wyłącznie w celach edukacyjnych.
 5. Czytelnik może:
  • przeglądać katalog online Biblioteki,
  • korzystać z pomocy pracownika Biblioteki przy wyszukiwaniu informacji w katalogu on-line Biblioteki,
  • przeglądać zasoby sieci Internet,
  • korzystać z dostępnego oprogramowania,
  • zapisywać wyniki wyszukiwania na własnym nośniku,
  • odsłuchiwać pliki dźwiękowe wyłącznie przez podłączone słuchawki.
 1. Czytelnik korzystający ze sprzętu informatycznego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Czytelnik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na urządzeniach należących do Biblioteki oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich, bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.
 4. Czytelnik korzystając z komputera powinien:
  • zająć miejsce przy stanowisku wskazanym przez pracownika Biblioteki,
  • zgłoszenie pracownikowi Biblioteki fakt opuszczenia stanowiska,
  • ograniczyć czas pracy z komputerem w przypadku oczekiwania innych osób na korzystanie z komputera,
  • zgłosić pracownikowi Biblioteki wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z pracą komputera.
 1. Czytelnikowi zabrania się:
  • podłączania własnych komputerów przenośnych do sieci LAN Biblioteki i poprzez tę sieć do Internetu,
  • działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,
  • instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
  • instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
  • przeglądania stron zawierających treści o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo,
  • prowadzenia działalności komercyjnej,
  • korzystania z komunikatorów internetowych oraz innych programów mających charakter rozrywkowy,
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
  • rozsyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak też innych działań, które zakłócają pracę sieci komputerowej (np. słuchanie radia internetowego),
  • wyłączania komputerów,
  • jedzenia i picia przy komputerach.
 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 2. Pracownik Biblioteki ma prawo do weryfikacji czy wykorzystanie sprzętu i oprogramowania odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownik Biblioteki ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.