NOWOŚCI

  1. Start
  2. /
  3. ZBIORY I USŁUGI
  4. /
  5. NOWOŚCI
  6. /
  7. Nowości – książki

Książki


LISTOPAD 2021

Magdalena Maniecka

Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski F, W.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2020 – 2021

Sygnatura: 122129

Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek. Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację, pamięć i spostrzeganie, usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół, kolorowanie. Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego czytania wyrazów. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Ewa Radanowicz

W szkole wcale nie chodzi o szkołę.

Wydawnictwo Sensor Justyna Radanowicz

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 122130

 

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, co jest dziś ważne w szkole? i zawiera liczne przykłady budowania nowoczesnej szkoły i warsztatu pracy nauczyciela XXI w. Przedstawia historie i inspiracje ludzi, którzy wypracowali oryginalny model pracy pozwalający reformować polską szkołę publiczną. Model ten stał się dobrą praktyką w sferze edukacji i kolejne placówki wdrażają go u siebie. [Wydawnictwo Sensor]

Józefa Matejek

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122137

 

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także instytucjonalnych form wsparcia kierowanych do rodzin zastępczych. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021]

Red. nauk Ewelina Sobocha, Danuta Wolska

Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122142

 

Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych i pomocowych. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może być inspiracją w planowaniu i tworzeniu programów opiekuńczych i terapeutycznych. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021]

Małgorzata Swędrowska

777 pomysły na zabawy z książką.

Wydawnictwo: Mamania

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122150

 

Czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogate słownictwo, wspiera równowagę emocjonalną i ułatwia naukę w szkole. Nic dziwnego, że rodzicom, bibliotekarzom i nauczycielom zależy, aby dzieci już od najmłodszych lat zakochały się w książkach, a później samodzielnie po nie sięgały. Ale jak to osiągnąć? Małgorzata Swędrowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji czytelnictwa i twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, dzieli się sposobami na: wprowadzenie książek do codziennego życia dziecka, odkrywanie wielowymiarowości tekstu i ilustracji, niezliczone zabawy (również ruchowe!) z książką, aktywności związane z literaturą, rozwój kompetencji potrzebnych do nauki czytania, przebrnięcie przez szkolne lektury. 777 pomysłów na zabawy z książką pomoże rodzicom i nauczycielom w wychowaniu dzieci, które pokochają czytanie. Zapraszamy do zabawy, która uczy! [Mamania, 2021]

Ewa Kempisty–Jeznach

Chorzy ze stresu. Problemy psychosomatyczne. Lecząc psychikę, możemy leczyć ciało.

Wydawnictwo: Prószyński i Spółka

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122157

 

Ewa Kempisty – Jeznach pokazuje, jak reaguje ciało człowieka na działania otaczającego nas świata. Stres, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zaczynając od powietrza i wody pitnej, a skończywszy na spożywanym jedzeniu, zmieniły nasze zdrowie. Autorka opisuje na przykładach swoich pacjentów codzienną pracę współczesnego lekarza skonfrontowanego z nowym rodzajem chorób, zwanych psychosomatycznymi. Uchyla nam drzwi swojego gabinetu, ukazując, jak za różnymi objawami ciała pacjentów nie skrywa się choroba organiczna, tylko głośny krzyk duszy człowieka. Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć, jak działa jego ciało wobec współczesnych wyzwań, i nie chce przeoczyć pierwszych sygnałów psychosomatyki. Konsekwencją niedostrzeżenia tych zmian mogą być bowiem przedłużające się objawy bólowe, zespół wypalenia, a nawet depresja [Prószyński i S-ka, 2021] 

Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz

Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122162

 

Publikacja Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które przygotowują się do nauki czytania i pisania. Przyda się również uczniom, którzy z różnych powodów mają kłopoty z nauką tych niezwykle ważnych umiejętności. Przedszkolaki i uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia zawarte w publikacji zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak i w domu, pod okiem osoby dorosłej. Zestaw składa się z 99 kart z ćwiczeniami oraz zeszytu. Na zadania związane z literami, dwuznakami i trójznakiem poświęcono 88 kart. Umieszczone na nich ćwiczenia mają na celu rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, rozwijanie uwagi i pamięci wzrokowej, naukę pisania danej litery, a także usprawnianie motoryki małej. Pozostałe 11 kart zawiera zadania rozwijające przede wszystkim analizę fonemową oraz utrwalające znajomość małych drukowanych liter. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Red. nauk. Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak

Społeczno – edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122202

 

Monografia pt. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy, pod redakcja naukową Moniki Christoph i Sonii Wawrzyniak, jest publikacją, której problematyka skupia się przede wszystkim wokół dwóch kategorii pojęciowych, niezwykle istotnych współcześnie, jakimi są potencjał szkoły i rynek pracy. Układ i struktura pracy wynikają z założonej i ujętej w tytule zależności między społeczno-edukacyjnym potencjałem szkoły a rynkiem pracy. Zostały wyodrębnione dwie duże części, z których pierwsza dotyczy przestrzeni współczesnej szkoły, kształtującej jej społeczno-edukacyjny potencjał, druga natomiast edukacyjnego wymiaru rynku pracy. Część pierwsza opracowania składa się z 16 rozdziałów, a część druga obejmuje 15 tekstów. W holistycznym ujęciu poszczególne rozdziały przedstawiają obszerne ujęcie problematyki wraz z uwzględnieniem indywidualnego podejścia każdego z autorów zarówno w wymiarze teoretycznym, praktycznym, jak i badawczym. Teksty przygotowane zostały przez łącznie 34 Autorki i Autorów w roku 2019 oraz na początku 2020. [Wydawnictwo Naukowe UAM 2021]

Przemysław Kutnyj

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Na żywo i on – line.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122205

 

 

Czy wystąpienia publiczne mogą być pomocne w dotarciu do prawdy o sobie i swojej autentyczności? Przemysław Kutnyj, autor książki Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, udowadnia, że tak, jeśli tylko zadbamy o dobrą komunikację. Dobrą, to znaczy taką, która uwzględnia ideały klasycznej retoryki: prawdę i uczciwość. Autor pokazuje, że przemowy publiczne to rzemiosło, które może opanować każdy. Książka ma charakter kompendium, które kompleksowo, krok po kroku pomoże przygotować wystąpienie publiczne. Przemysław Kutnyj porusza kwestie językowe, stylistyczne, jak również te dotyczące stresu na poziomie profesjonalnego treningu mentalnego. Omawia także zagadnienia związane z mową ciała i emisją głosu. Ze wskazówek zawartych w poszczególnych rozdziałach skorzystają wszyscy ci, którzy na co dzień w pracy borykają się z trudnościami w przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji tak, aby była ona naturalna i przystępna. Książka prezentuje rzetelną wiedzę oraz techniki przydatne w rozwijaniu umiejętności mówcy. Zawiera ciekawe studia przypadków, ćwiczenia, jak również wiele inspiracji oraz obszerną część poświęconą storytellingowi. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcieliby przemawiać publicznie, również w formie webinarów czy w innych formach prezentacji w internecie. To tytuł dla tych, którzy pragną udoskonalić swój warsztat mówcy o konkretne narzędzia i szukają sposobu, by jasno wyrażać myśli i skuteczniej osiągać cele zawodowe oraz prywatne z poszanowaniem innych ludzi. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021]