NOWOŚCI

  1. Start
  2. /
  3. ZBIORY I USŁUGI
  4. /
  5. NOWOŚCI
  6. /
  7. Nowości – książki

Książki


MAJ 2022

Konrad Jagaciak

Dzieciaki na start ! Programowanie dla najmłodszych.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122788

Choć programowanie może się wydawać bardzo poważną sprawą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygodę z informatyką zaczynać już od najmłodszych lat. Tworzeniem gier komputerowych na tablety, telefony i komputery mogą się zajmować nawet dzieci, a pierwsze kroki stawiać na… domowym dywanie, z użyciem zwykłych kartek papieru i flamastrów. Podstawy są naprawdę proste, o ile znajdzie się odpowiedni przewodnik. Może nim być ta książka! Prosto, bez zbędnej teorii, w sposób przyswajalny dla najmłodszych, krok po kroku wprowadzi Cię, młody programisto, w świat informatyki. Opanujesz niezbędne podstawy, zrozumiesz, jak działają algorytmy, dowiesz się, jakie narzędzia umożliwią Ci pisanie kodu, a także nauczysz się projektować i tworzyć własne gry komputerowe działające na różnych platformach. Przekonaj się, że to nic trudnego! [Helion, 2021]

Aleksander Dydel

Inteligencja. Test na inteligencję.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122791

Uniwersyteckie badania naukowe wykazały, iż regularne rozwiązywanie zadań logiczno-matematycznych wpływa korzystnie na rozwój intelektu, kształtuje umiejętność logicznego myślenia oraz buduje wyobraźnię. Książka zachęca Czytelnika do podjęcia tematu rozwoju inteligencji w sposób twórczy, z entuzjazmem, w różnym aspekcie ducha, serca i umysłu.
Książka składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W ramach pierwszej części Autor publikuje następujące podrozdziały: Intelligentia, Program Rozwoju Inteligencji, Definicja inteligencji, Iloraz inteligencji (IQ), Inteligencja emocjonalna (EQ), Skala IQ, Mensa oraz Rodzaje inteligencji. Natomiast w drugiej części, praktycznej, Autor zamieścił Rozwiązania i Wyniki. [Impuls, 2021]

Joanna Ward-Hawkes, Melissa Rodi

Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym u dzieci z autyzmem.

 Wydawnictwo: Fraszka Edukacyjna

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122795

Książka przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 2-9 lat (oraz potencjalnie starszych, w zależności od ich poziomu rozwoju), którzy szukają wskazówek i proaktywnych strategii behawioralnych w radzeniu sobie z napadami złości i załamaniami nerwowymi/ kryzysami psychicznymi. Opanowanie tej umiejętności jest szczególnie ważne w przypadku osób mających do czynienia z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pragniemy wzmocnić Twoją pozycję poprzez zapewnienie Ci praktycznych strategii i narzędzi w sytuacji, gdy czujesz się zagubiony i nie wiesz, czego jeszcze spróbować. Omówiony w książce plan reagowania działa jak siatka bezpieczeństwa i system wskazówek w sytuacji, gdy czujesz, że rozwój wydarzeń uniemożliwia Ci spełnienie swojej roli. Plan ten ma na celu przywrócenie Ci pewnego poczucia kontroli w najbardziej niepokojących momentach, które często zmuszają Cię do rezygnacji z zaplanowanych codziennych działań. Kiedy nastąpi załamanie nerwowe u Twojego dziecka, po prostu uda Ci się je przetrwać! Gdy będziesz miał to już za sobą, z pomocą tej książki będziesz w stanie lepiej przygotować się na następny kryzys, którego ryzyko pojawienia się – miejmy nadzieję – będzie znacznie mniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. [Fraszka Edukacyjna, 2021]

Anita Janeczek-Romanowska, Mikołaj Marcela

Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start.

Wydawnictwo: Muza

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122797

W jakim wieku posłać dziecko do przedszkola i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? Czy warto inwestować w zajęcia dodatkowe? O co pytać wychowawców w przedszkolu? Jak znaleźć dla dziecka równowagę między nauką a zabawą? To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice każdego z maluchów. A może najważniejsze jest to, aby najpierw uświadomić sobie, że życie to nie wyścig. Że tak naprawdę nie ma w nim żadnego startu, ani tym bardziej żadnej mety. Dopiero zbudowanie bliskiej relacji ze swoim dzieckiem pozwala skutecznie wspierać je w procesie uczenia się, zgodnie z jego naturalnymi potrzebami. Rewolucyjna książka psycholog dziecięcej Anity Janeczek-Romanowskiej i eksperta od metod nauczania Mikołaja Marceli to najlepsza inwestycja w rozwój twojego dziecka. Oprócz szeregu praktycznych przedszkolnych porad i podsumowania najnowszych badań naukowych, nie pozwala nam zapomnieć kluczowej prawdy: najważniejsze, z czym może wystartować w życiu dziecko to szczęśliwe dzieciństwo! [Muza, 2021]

Maria Bystrzanowska, Anna Osinkin

Mutyzm wybiórczy pisany wierszem.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122826

Ta publikacja jest inna niż wcześniejsze moje książki na temat mutyzmu wybiórczego (MW). Do jej napisania zainspirowała mnie Anna Osinkin, osoba dorosła, która przez znaczną część swojego życia zmagała się z mutyzmem wybiórczym. Anna zwróciła się do mnie z prośbą o współpracę i pomoc w wydaniu jej utworów. Po otrzymaniu wierszy od razu je przeczytałam i zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Wzruszyłam się, miałam łzy w oczach, coś ściskało mnie w gardle i pomyślałam, że muszę zrobić wszystko, aby ta twórczość ujrzała światło dzienne. Uzgodniłyśmy, że wspólnie napiszemy i wydamy tę publikację. W książce tej przeczytacie wywiad z Anną, w którym opowiada o sobie. Więcej o jej osobistych odczuciach i przemyśleniach na temat życia z mutyzmem wybiórczym można się dowiedzieć, zagłębiając się w jej piękną poezję. Dołączyła do niej również swoje refleksje. [Impuls, 2021]

Iga Kazimierczyk

Oblicza nudy szkolnej.

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122835

Nuda jest zjawiskiem powszechnym w szkołach, jednak dotychczas słabo zbadanym i opisanym. Wynika to częściowo z jego niejednoznaczności i złożoności , częściowo z braku zainteresowania badaczy. Książka Igi Kazimierczyk wypełnia tę lukę, pokazując, że zjawisko nudy zasługuje na uwagę i wymaga reakcji zarówno tych, którzy decydują o systemie edukacji, jak i rodziców i opiekunów. Praca powstała na podstawie analizy setek wywiadów przeprowadzonych z uczniami i nauczycielami. To ważny głos w dyskusji o obecnym stanie polskiego szkolnictwa i potrzebie jego zmian w przyszłości. Książka ma bardzo spójną i logiczną strukturę, zarówno w części teoretycznej, jak i empirycznej. Napisana jest komunikatywnym językiem. Autorka ukazuje wielowymiarowość tylko pozornie oczywistego zjawiska nudy i wielość jego uwarunkowań. [Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021] 

Kamila Czepczor-Bernat

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców. Aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura:  122840

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp cywilizacyjny i techniczny sprzyja rozwojowi otyłości. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci i młodzieży. W Polsce, wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka. Z tych statystyk widać, że otyłość dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych ludzi i ich rodzin. W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe informacje związane z diagnozą i badaniami otyłości dziecięcej, ze szczególnym skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem psychologicznym. Zaprezentowano także badania własne w tym zakresie, które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko – rodzic) postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni rozdział poświęcony został wybranym strategiom prewencyjnym i interwencyjnym u dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała w Polsce i na świecie. [Difin, 2021]

Beata Glinka, Wojciech Czakon

Podstawy badań jakościowych.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122844

Książka składa się z siedmiu rozdziałów ukazujących najważniejsze aspekty badań jakościowych. Autorzy podążają za logicznym przebiegiem procesu badawczego: począwszy od rozstrzygnięcia, co ma być badane i zaplanowania badania, poprzez wybór podejścia, dobór próby, zbieranie i analizę danych, aż do interpretacji tych danych i oceny jakości przeprowadzonego badania. Rozdział pierwszy poświęcono szeroko pojętej przydatności badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. Drugi rozdział zawiera prezentację czterech najbardziej rozpowszechnionych w naukach o zarządzaniu konwencji badań jakościowych: teorii ugruntowanej, studium przypadku, etnografii i badań w działaniu (action research). Trzeci rozdział został poświęcony próbie badawczej. W rozdziale czwartym podjęto problematykę gromadzenia danych w badaniach jakościowych. Rozdział piąty poświęcony jest analizie zebranego materiału empirycznego. Poddane analizie dane stają się przedmiotem interpretacji, tworzenia teorii oraz prezentacji wyników i wniosków w tekście naukowym. Tym zagadnieniom poświęcony jest szósty rozdział publikacji. Ostatni, siódmy rozdział poświęcono ocenie badań jakościowych. [Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021]

Agnieszka Dłużniewska

Rozumienie tekstów literackich przez uczniów z uszkodzeniami słuchu.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122855

Prezentowane w niniejszej książce badania stanowią próbę rozpoznania, opisania i wyjaśnienia poznawczych oraz metapoznawczych mechanizmów leżących u podstaw budowania przez uczniów z niepełnosprawnością słuchu spójnej reprezentacji tekstu, zarówno w kontekście indywidualnego, jak i wspólnego z nauczycielem językowego konstruowania znaczeń. Całość rozważań wpisuje się zatem w socjokognitywny model czytania, który uwzględnia trzy czynniki tego procesu. Mowa tu o: czytającym, tekście i środowisku, oraz nauczycielu. Jakkolwiek wieloaspektowość podejmowanej problematyki wymaga przyjęcia rozległej, interdyscyplinarnej perspektywy, to i tak w ostateczności wszystkie podjęte w jej ramach rozważania ogniskują się na języku i jego roli w poznaniu. Zamysłem książki jest zatem ukazanie problematyki związanej z czytaniem osób z uszkodzeniami słuchu w szerokim kontekście zjawisk, których nie można analizować niezależnie od refleksji nad językiem. Niniejsze rozważania z pewnością nie wypełnią istniejącej w literaturze luki, ale też nie to jest ich celem. Mają one bowiem przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że czytanie jest procesem, który nie zaczyna się w momencie, gdy niesłyszące dziecko zaczyna poznawać litery, ale w momencie, gdy przy udziale tego samego języka, w którym zakodowany jest tekst pisany, zaczyna poznawać i interpretować relacje między zjawiskami rzeczywistości, stając się członkiem wspólnoty interpretacyjnej. [Impuls, 2021]


KWIECIEŃ 2022

Laura Vanderkam

Twoje domowe biuro. Jak pracować zdalnie i odnosić sukcesy.

Wydawnictwo: Helion S.A.

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122668

Pracy zdalnej można się nauczyć, choć nie jest to łatwe, wiąże się ona bowiem z mnóstwem wyzwań. W tej książce przedstawiono strategie ludzi sukcesu, którzy doskonale prosperują dzięki zdalnemu i elastycznemu trybowi pracy. W każdym rozdziale znajdziesz szereg inspiracji i wskazówek, dzięki którym nie tylko nauczysz się sztuki pracy poza biurem, ale również twórczo unowocześnisz rządzące nią zasady. Dowiesz się, jak odkryć swój rytm pracy, skutecznie planować zadania, w optymalny sposób przygotować domowe biuro, a przy tym wszystkim być szczęśliwszym i zdrowszym! Poznaj sekrety satysfakcjonującej pracy w domu: zarządzaj zadaniami, a nie czasem, złap właściwy rytm, buduj efektywny zespół, myśl na większą skalę, zadbaj o swoje dobre samopoczucie. [Helion S.A., 2021]

Mirosław J. Szymański

Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122691

Gwałtowna zmiana społeczna jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech naszych czasów. Jej zakres, zasięg i dynamika nie mają odpowiedników we wcześniejszych okresach historii ludzkości. W efekcie jednocześnie pojawiają się pozytywne przemiany warunków i jakości życia ludzi oraz różnorodne zagrożenia ich egzystencji. Wzrasta poczucie zwiększania się szans życiowych, co stymuluje aspiracje, któremu towarzyszą stałe lub okresowe stany napięcia, niepewności, poczucia zwiększonego ryzyka. Edukacja musi dostosować się do wielorakich wyzwań związanych ze zmianą społeczną, a jednocześnie sama powinna być ważnym promotorem zmiany. Prezentowana książka dostarcza wiedzę na temat wyzwań edukacyjnych w zmieniającym się społeczeństwie oraz konieczności szybkiego przygotowania szkół i innych instytucji oświatowych do realizacji zadań związanych z kształceniem i wychowaniem dla przyszłości. [Difin, 2021]

Beata Pluta, Barbara Grzyb, Monika Morgała

Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym-ćwiczenia.

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122712

Prezentowana książka jest skryptem ćwiczeniowym z dziedziny edukacji społeczno-przyrodniczej dedykowanym studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Celem publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności nauczania przyrody. To wspaniały materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz świetna pomoc metodyczna i źródło inspiracji w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Wykorzystanie ćwiczeń podczas zajęć ze studentami pozwala na łączenie teorii z praktyką, a tym samym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, nieszablonowych, będących podstawową przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego. [Adam Marszałek, 2021]

Renata Malek

Nasze relacje. Nazywanie relacji międzyludzkich i towarzyszących im emocji.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122719

Prezentowana książka jest skryptem ćwiczeniowym z dziedziny edukacji społeczno-przyrodniczej dedykowanym studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie. Celem publikacji jest przygotowanie studentów do podejmowania działań w zakresie treści społeczno-przyrodniczych, a w efekcie nabycie umiejętności nauczania przyrody. To wspaniały materiał dydaktyczny do kształcenia studentów oraz świetna pomoc metodyczna i źródło inspiracji w pracy nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Wykorzystanie ćwiczeń podczas zajęć ze studentami pozwala na łączenie teorii z praktyką, a tym samym na rozwijanie kompetencji dydaktycznych przyszłych nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań innowacyjnych, nieszablonowych, będących podstawową przesłanką przygotowania i realizacji efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego. [Adam Marszałek, 2021]

Tadeusz Staniszewski

Zabawy ruchowe na 4 pory roku dla przedszkolaka.

Wydawnictwo SBM sp. z o.o.

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122757

Zabawy ruchowe na 4 poru roku dla przedszkolaka to świetna forma aktywizacji dziecka i rodzica! Różnorodne wyzwania i rodzinne rozgrywki zapewnią wiele śmiechu i satysfakcji, a także wesprą motoryczny rozwój dziecka w ciągu całego roku. [Wydawnictwo SBM, 2021]

Bohdan Tadeusz Woronowicz

Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioralnych i nie tylko.

Wydawnictwo: Media Rodzina

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122758

Autor znany czytelnikom z licznych publikacji dotyczących uzależnień, przede wszystkim od alkoholu, tym razem przekazuje wiedzę o uzależnieniach niesubstancjalnych, czyli behawioralnych (od zachowań). Zajmuje się w tej książce m.in. zaburzeniami związanymi z Internetem, telefonem komórkowym, uzależnieniami od ćwiczeń fizycznych, jedzenia i odżywiania, miłości i zaangażowania emocjonalnego, polityki i władzy, praktyk religijnych. Porusza także temat współuzależnienia, odwołując się do własnego doświadczenia klinicznego. Książka, napisana przystępnym językiem, skierowana jest zarówno do zwykłych czytelników, jak i do profesjonalistów. [Media Rodzina, 2021]

Ewa Pisula

Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122771

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do rodziców małych dzieci, niepokojących się o ich rozwój, oraz osób, które już znają diagnozę i chciałyby w związku z tym dowiedzieć się więcej o autyzmie. Jej lektura może okazać się przydatna także osobom, które z racji swoich studiów czy pracy zawodowej interesują się autyzmem.

Wydanie zaktualizowane zostało znacznie zmienione w stosunku do pierwszej wersji książki, opublikowanej w 2010 roku. W nauce, zwłaszcza w odniesieniu do tak intensywnie eksplorowanych zagadnień jak autyzm, dekada to ogrom czasu. Rozwinęły się nowe kierunki badań, opublikowano dziesiątki artykułów, powstały nowe koncepcje. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Agnieszka Kozak, Joanna Berendt

Dogadać się z nastolatkiem. Dojrzałość i szacunek w relacji.

Wydawnictwo: CoJaNaTo

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 122782

Kolejne pokolenie młodych ludzi przechodzi ze świata dzieci do świata dorosłych. To trudna droga zarówno dla nich, jak i dla nas, rodziców, którzy im towarzyszymy. Chcemy cię zaprosić do podróży, która jest towarzyszeniem młodemu człowiekowi w jego odkrywaniu swojej wolności, godności i wartości. Zależy nam na dialogu, w którym młody człowiek jest uwzględniany w swojej indywidualności i wyłaniającej się z dzieciństwa tożsamości. Jesteśmy przekonane, że obecnie nastolatki wyjątkowo potrzebują bezpiecznej przestrzeni, gdzie mogą odetchnąć, doświadczać bezpieczeństwa i akceptacji, by w tych warunkach móc wzrastać. [CoJaNaTo, 2020]

Krzysztof Zajdel, Lidia Wawryk

Droga do demoralizacji dzieci i młodzieży-uwarunkowanie i diagnoza.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza “Impuls”

Rok wydania: 2022

Sygnatura: 122785

Istotną rolę w polecanej publikacji odgrywają przede wszystkim rodzina i szkoła. Znamienna jest także rola osób wspierających (pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni, pracowników socjalnych, pracowników sądu i innych pracowników placówek pomocy i wsparcia rodziny) dzieci i młodzież w procesie wychowawczym. Stąd w rozdziale pierwszym niniejszego opracowania ukazano znaczenie rodziny w kontekście wychowania dzieci. Dokonano analizy kwestii teoretycznych dotyczących rodziny w procesie przemian społecznych, polityki społecznej na rzecz rodzin, podstawowych regulacji prawnych w polityce społecznej, zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, ochrony prawnej rodziny i dzieci oraz postępowania z dzieckiem w sądzie. W rozdziale drugim przybliżono zagadnienie osamotnienia dziecka w rodzinie i jego skutków. W kolejnym Autorzy skupili się na problemach edukacyjno-wychowawczych dziecka w placówce szkolnej – „inności”, kłopotach z integracją w klasie szkolnej oraz pomocy, jakiej można mu udzielić. W rozdziale czwartym zajęli się szerzej zagadnieniem nieprzystosowania społecznego uczniów i jego zapobiegania – czyli istotą profilaktyki społecznej. Koncentrują się też na roli sądu w obszarze przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. W rozdziale piątym przedstawili indywidualne przypadki młodych ludzi, będących w spektrum niedostosowania społecznego i pogłębiającej się demoralizacji. W ostatnim zaś analizują opisane przypadki. [Impuls, 2022]


MARZEC 2022

Bogusław Śliwerski, Michał Paluch

Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122558

Nie pisalibyśmy tej książki, gdybyśmy byli przekonani, że rozwój polskiej edukacji zmierza w dobrym kierunku. Niestety, już nawet najlepsi nauczyciele, najbardziej oddani kształceniu dzieci i/lub młodzieży mają poczucie straconych kilkudziesięciu lat własnej pracy, zaangażowania i poświęcenia. Uczniom szkoła kojarzy się z nudą, straconym czasem, poczuciem bezsensu, promowaniem konformizmu i oportunizmu. Są też tacy, którzy przywykli traktować szkołę jako konieczność, którą trzeba zaliczyć i szybko o niej zapomnieć. Poczucie bezsilności towarzyszy również rodzicom, którzy pytając swoje dzieci o to, co było w szkole, często słyszą – jakże wymowne – NIC! [Impuls, 2021]

Danuta Jeger

Żłobek. Opieka i wychowanie.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122573

Książka zawiera scenariusze zajęć żłobkowych, programy profilaktyczne i zalecenia do pracy w żłobku. Publikacja stanowi ważny głos w toczącej się wciąż dyskusji na temat standardów opieki i wychowania małego dziecka. Zgromadzone tu artykuły mogą być źródłem inspiracji do podejmowania innowacyjnych działań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach żłobkowych. Zaprezentowane treści są przejawem troski o przyszłość i losy dzieci, jak również ich bliskich, którzy mimo podjętej decyzji o oddaniu swoich pociech do żłobka czują niepokój o nie. Mamy nadzieję, że po tę publikację sięgną rodzice małych dzieci, kadra opiekuńcza żłobków oraz pedagodzy, psycholodzy i studenci tych kierunków. Warto bowiem mieć świadomość realiów życia żłobkowego, a także możliwości i ograniczeń, jakie niesie żłobkowa codzienność. [Difin, 2021]

Monika Delahooke

Co kryje zachowanie ? Jak nauka o mózgu oraz współczucie pomagają zrozumieć i rozwiązać trudności behawioralne dzieci.

Wydawnictwo: Harmonia Universalis

Rok wydania: copyright  2021

Sygnatura: 122587

Autorzy książek poświęconych trudnym  zachowaniom dzieci zbyt często opierają się na uniwersalnym podejściu, nie uwzględniając stanu autonomicznego – połączenia między mózgiem a ciałem. Nie biorą też pod uwagę indywidualnych różnic oraz typowych dla danej osoby mocnych i słabych stron. Ponadto większość ludzi analizujących trudne zachowania nie bada ich w kontekście rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka. W rezultacie wiele opracowanych programów postępowania nie przynosi oczekiwanych skutków, ponieważ brakuje tam spójnego uzasadnienia albo myśli przewodniej. Celem niniejszej książki jest ukazanie nowego kontekstu służącego zrozumieniu trudności behawioralnych oraz przedstawienie planu umożliwiającego podejmowanie decyzji uwzględniających zarówno mózg, jak i ciało dziecka. Choć w ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowaliśmy gwałtowny postęp w zakresie badań dotyczących mózgu, to jednak zaczynamy dopiero przekładać zdobytą wiedzę na praktyczne zastosowanie. Z doświadczenia autorki tej publikacji wynika, że prace Stephena Porgesa, neuronaukowca, dotyczące teorii poliwagalnej, a zwłaszcza jego koncepcja neuropostrzegania, stanowią najlepszy, nowy sposób spojrzenia na dzieci z trudnościami w zachowaniu oraz ich rodziców, a zwłaszcza ich wspierania. [Harmonia Universalis, 2021]

Renata Kim

Dlaczego nikt nie widzi, że umieram. Historie ofiar przemocy psychicznej.

Wydawnictwo W.A.B.

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122592

Przemoc psychiczna nie pozostawia po sobie zewnętrznych śladów, na ciele ofiar nie pojawiają się siniaki ani zadrapania, ale jej skutki bywają równie bolesne i niszczące. Przekonali się o tym bohaterki i bohaterzy reportażu Renaty Klim, który przez lata tkwili w toksycznych relacjach, na co dzień zmagając się z upokorzeniami zadawanymi im przez partnerów. Ich historie często zaczynają się jak zakończenia bani, bo oto na ich drodze pojawił się ktoś, kto zdawał się być spełnieniem marzeń o znalezieniu swojej drugiej połowy, o wyśnionym ideale. Niestety bajkowy początek bywał w ich przypadku tylko wstępem do prawdziwego dramatu, który rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. “Dlaczego nikt nie widzi, że umieram” to wstrząsające relacje ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu przemocy emocjonalnej. Ich opowieści  dopełniają rozmowy z psychologami o tym, wchodzi się w toksyczne relację, jakie są jej kolejne etapy i jak trudno się z niej wyplątać. [Grupa Wydawnicza Foksal, 2021]

Kornelia Orwat

Droga w nieznane ? Edukacja domowa dla początkujących.

Wydawnictwo: Jedność

Rok wydania: copyright  2021

Sygnatura: 122594

Książka powstała z myślą o osobach szukających alternatywnego sposobu realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą stacjonarną. To doskonała pozycja skierowana do wszystkich, którzy stoją przed decyzją wejścia na ścieżkę edukacji domowej, do tych, którzy stawiają w niej pierwsze kroki oraz do tych, którzy posiadają w niej wielokrotne doświadczenie. Wychodząc z założenia, że najlepiej jest uczyć na przykładach, czytelnicy poznają, jak ta forma edukacji wygląda z perspektywy rodziny. Autorka dzieli się z czytelnikami swoim doświadczeniem jako mama trójki dzieci uczących się w edukacji domowej czy przybliża im obraz szkoły przyjaznej edukacji domowej na przykładzie Szkół Benedykta. Prosty, lecz elegancki język sprawia, że czytelnik błyskawicznie przenosi się z przyjemnością w świat pozbawiony klasówek, sprawdzianów, stresujących odpowiedzi oraz problemów społecznych z rówieśnikami. Czy edukacja domowa jest faktycznie drogą w nieznane? Przekonaj się sam. [Wydawnictwo Jedność, 2021]

Teresa Serafin

Kształcenie specjalne w systemie oświaty.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122611

W publikacji omówiono sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów z niepełnosprawnościami oraz możliwe formy spełnienia przez nie obowiązku szkolnego. Autorka odwołuje się do wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, reformowanych norm prawa i ich praktycznej realizacji. W książce poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady organizacji nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagania kwalifikacyjne i zadania kadry pedagogiczno-specjalistycznej, realizującej obowiązkowe i dodatkowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, sposoby finansowania kształcenia specjalnego. [Wolter Kluwers Polska, 2021]

Anat Baniel

Pokonać dziecięce ograniczenia. Jak obudzić mózg dziecka ze specjalnymi potrzebami i odmienić jego życie? Metoda Anat Baniel.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122648

Dziecięcy mózg może się zmieniać w naprawdę zadziwiający sposób. W książce Pokonać dziecięce ograniczenia Anat Baniel przedstawia, jak można poprawić funkcjonowanie młodego mózgu. Autorka oraz wyszkoleni przez nią terapeuci pracują z dziećmi z różnorodnymi deficytami: z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, porażeniem mózgowym, zaburzeniami genetycznymi, ADD (zespołem deficytu uwagi), ADHD, zaburzeniami odżywiania, urazami splotu ramiennego, kręczem szyi i niezdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi. Do każdego dziecka podchodzą holistycznie, traktując je jako odczuwającą i myślącą istotę ludzką. Pracę Anat Baniel aprobują lekarze i naukowcy z całego świata. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Mikołaj Marcela

Selekcje. Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat.

Wydawnictwo: Znak

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122659

Trudno sobie wyobrazić świat bez szkoły. A może właśnie to powinniśmy dziś zrobić? Czego uczy nas szkoła? Czy poza tabliczką mnożenia nie wpaja w nas uległości, bierności, posłuszeństwa, rywalizacji i pracy pod przymusem? Wierzymy, że szkoła rozwija w dzieciach zaradność, niweluje nierówności społeczne i przyczynia się do postępu świata. To mit! Jest dokładnie na odwrót! To ona w dużym stopniu sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi. To ona prowadzi społeczną selekcję, już kilkulatków dzieląc na lepszych i słabszych. To ona czyni świat coraz gorszym miejscem do życia i to również przez nią najczęściej zapominamy, kim jesteśmy, przestajemy być sobą. Szkoła jest instytucją stworzoną w konkretnym czasie i dla realizowania określonych celów. Tyle tylko, że ten czas i cele dotyczą XIX wieku – wtedy narodził się system edukacji, w ramach którego funkcjonują nasze szkoły. Zwłaszcza dziś w dobie nauki zdalnej – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – potrzebujemy zupełnie innego myślenia o edukacji i jej roli w naszym życiu, zrozumienia, jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat. Potrzebujemy też konkretnej wiedzy, by uratować nasze dzieci – zróbmy wszystko, by szkoła nie zabiła w nich kreatywności, głodu poznawania świata i marzeń. [Wydawnictwo Znak, 2021]

Marta Wroniszewska

Tu jest teraz twój dom. Adopcja w Polsce.

Wydawnictwo Czarne

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122667

Ponad siedemdziesiąt tysięcy polskich dzieci objętych jest pieczą zastępczą. Mieszkają w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Większość nie ma szans na znalezienie prawdziwego domu – są za duże, mają zbyt wiele problemów zdrowotnych, ich biologiczni rodzice nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich. A nawet jeśli dojdzie do adopcji, nie zawsze jest to historia z happy endem. Rodzina adopcyjna mierzy się z wyzwaniami, które osobom z zewnątrz trudno sobie wyobrazić. Nie wszystkim udaje się ten ciężar udźwignąć. Marta Wroniszewska słucha historii adoptowanych dzieci – dziś już dorosłych – oraz rodziców adopcyjnych, rodzin zastępczych i dawnych wychowanków domów dziecka, zmagających się z codziennością, do której nikt ich nie przygotował. Rozmawia z osobami poszukującymi swoich biologicznych rodziców, matkami, które utraciły prawa rodzicielskie, wreszcie pracownikami instytucji i działaczami społecznymi. Osobiste dramaty przeplatają się z problemami niewydolnego systemu. I choć w tej historii jest wiele głosów, najdonośniej wybrzmiewa ten, którego zwykle nie słychać – głos dzieci. [Wydawnictwo Czarne, 2021]


LUTY 2022

Kamila Witerska

Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122478

 

Drama procesualna jest metodą, którą można zastosować w różnych grupach wiekowych, ale jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi, ponieważ dzieci łatwo identyfikują się z rolą, ich myślenie oparte jest na operacjach konkretnych (Piaget & Inhelder, 1999), jeszcze nieabstrakcyjne, więc trudniej jest im pracować dramą opartą na technikach. W dramie dziecięcej najpierw jest działanie, a później jego analiza. Kiedy dziecko dostaje rolę, już w momencie jej otrzymania jest fikcyjną postacią, i co więcej już od tej chwili zaczyna poruszać się i wydawać dźwięki charakterystyczne dla niej. Dziecko całe jest w roli od chwili jej przybrania, a dopiero po czasie może nastąpić analiza działań, werbalizacja przeżyć, uogólnianie i budowanie pojęć. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, mówiąca o dramie procesualnej jako jednej z odmian dramy. W tej części omówiona została drama jako metoda edukacyjna, jej możliwości i uwarunkowania, ale przede wszystkim drama procesualna, jej elementy, metody ewaluacji oraz związek z zabawą tematyczną. Ważną część stanowi tutaj omówienie strategii dramowych, specyficznych dla tej odmiany dramy. Druga część publikacji prezentuje zastosowanie dramy procesualnej w praktyce. Zawiera scenariusze zajęć dramowych oraz planer, tj. narzędzie do jej planowania. Obie części stanowią spójną całość scenariusze zajęć są podstawą, do której odniesienia znajdują się w części teoretycznej. Dzięki temu czytelnik może odnaleźć omawiany w scenariuszu element w kontekście całych zajęć dramowych. [Difin, 2021]

Małgorzata Barańska

Fraszki, a w nich szum i trzaski. Ćwiczenia słuchowo-językowe dla 5-6-latków.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122484

 

Publikacja Fraszki, a w nich szum i trzask to zbiór 51 wierszyków z wyrazami zawierającymi głoski: sz, ż (rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś (si), ź (zi), ć (ci), dź (dzi), r, l oraz krótkich, najwyżej kilkunastominutowych zajęć rozwijających szeroko pojmowane kompetencje językowe. Prezentowane ćwiczenia słuchowo-językowe powstały z myślą o starszych przedszkolakach, uczniach klas pierwszych oraz uczniach nieco starszych, którzy uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach wyrównawczych czy w terapii pedagogicznej. Zadania te mogą być również pomocniczym materiałem językowym do ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczenia zaproponowane w tej publikacji uczą: uważnego słuchania; zapamiętywania, a następnie powtarzania; rozumienia wysłuchanego tekstu; rozumienia wybranych związków frazeologicznych, powiedzeń; odpowiadania na pytania; formułowania zdań; wyodrębniania z wyrazów wskazanej głoski lub głosek; różnicowania głosek, które brzmią podobnie; syntezy i analizy fonemowej. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Olga Komorowska, Arkadiusz Kozłowski

Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122491

Niepełnosprawność intelektualna ma wpływ na całe życie osoby nią dotkniętej, w tym edukację, zdolność do samodzielnego życia oraz zatrudnienie. Osoby takie często wymagają wsparcia i opieki nawet w okresie dojrzałości. W większości mieszkają z rodzicami, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają coraz mniej siły na zajmowanie się i wspieranie swoich dorosłych dzieci. Celem monografii jest przedstawienie wyników autorskiego badania jakości życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną, w tym odpowiedź na pytanie, czy jakość ta różni się w zależności od cech społeczno-ekonomicznych rodziny. Omówiono również potrzeby tych rodzin i stopień ich zaspokajania, aktywność życiową głównych opiekunów oraz odczucia co do siebie i swojego otoczenia. Publikacja podejmuje bardzo ważną kwestię, zdecydowanie za rzadko obecną w polskim dyskursie społecznym. Autorzy opracowania wykorzystali nie tylko wiedzę teoretyczną o jakości życia i znajomości metodologii statystycznej, lecz także doświadczenie praktyczne. [Oficyna Impuls, 2021]

Maciej Kołodziejski, Katarzyna Moskal-Kozak

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122503

 

Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem, który chce w twórczy sposób budować słownik muzyczny dziecka, a poprzez to rozwinąć jego audiację, zdolności9 muzyczne tonalne i rytmiczne, umiejętności wokalne i ruchowe bez względu na poziom własnych kompetencji muzycznych, wspierać dziecko w odczuwaniu, poznawaniu i rozumieniu rzeczywistości, budowaniu autoekspresji z wykorzystaniem jego naturalnej spontaniczności, zapewnić wielostronny rozwój dziecka w zróżnicowany sposób, wprowadzić autorski materiał muzyczny oparty na wielu skalach muzycznych , stworzyć dziecku przestrzeń do budowania relacji społecznych i doświadczeń emocjonalnych, sięgnij po tą książkę., która zawiera nuty 27 piosenek skomponowanych przez Macieja Kołodziejskiego do słów Katarzyny Moskal-Kozak oraz wyodrębnione z nich motywy tonalne i rytmiczne, 20 autorskich śpiewanek i rytmiczanek (wszystko nagrane na CD) i wiele pomysłów na zabawy muzyczno-ruchowe. [Difin,2021]

Olivia Gordon

Pierwszy oddech. Jak współczesna medycyna ratuje najbardziej kruche życie.

Wydawnictwo SQN

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122515

 

Opis z okładki “Pierwszy oddech. Jak współczesna medycyna ratuje najbardziej kruche życie”. Jak kruche, a jednocześnie wytrwałe może być ludzkie życie? Jakie problemy stają przed dzieckiem i jego rodziną, gdy miesiącami oglądają się jedynie przez ścianę inkubatora, a każde krótkie wzięcie na ręce jest odnotowane i wyliczone? Czy powinniśmy bliżej przyjrzeć się życiu płodowemu, jeśli kilkuletni chłopiec pamięta i szuka swojego brata bliźniaka, który umarł jeszcze przed porodem? W jaki sposób wykonuje się skomplikowane operacje na maleńkich sercach, zabiegi na otwartej macicy i w łonie matki? Czy jesteśmy gotowi na pokolenie dzieci, które kilka dekad temu jeszcze nie istniało? Oto fascynująca opowieść o pionierskich dziedzinach medycyny: perinatologii i neonatologii. Dzięki nim na świecie pojawiło się nowe bezprecedensowe pokolenie- dzieci uratowanych jeszcze w łonie matki lub po przedwczesnym porodzie. Olivia Gordon dzieli się własnymi przeżyciami oraz przytacza historie ciąż obarczonych wysokim ryzykiem, które stały się udziałem wielu kobiet. Ze szczegółami opisuje więź łączącą rodziców z lekarzami, w których rękach spoczywa życie matki i dziecka. Pierwszy oddech to książka o strachu, odwadze i miłości, która rodzi się w ekstremalnych warunkach. Inspiracją autorki była własna historia dramatycznej walki o życie swojego nienarodzonego syna. https://sqnstore.pl/wydawnictwo-sqn/sqn-pop/782-pierwszy-oddech-jak-wspolczesna-medycyna-ratuje-najbardziej-kruche-zycie-olivia-gordon.html

Theresa Comito

Przemoc, której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122526

 

Poradnik z ćwiczeniami. Skoro sięgasz po tę książkę, to prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę, że w twoim życiu dzieje się coś niedobrego. Być może nie wiesz, jak to opisać czy zdefiniować, ale czujesz, że potrzebujesz pomocy w znalezieniu rozwiązania. Poradnik pomoże ci rozpoznać i zrozumieć mechanizmy przemocy psychicznej. Przede wszystkim jednak pozwoli ci uwolnić się od niej i odzyskać kontrolę nad twoim życiem. Przemoc psychiczna jest to systematyczne znęcanie się nad kimś w sposób niemający charakteru działań fizycznych. Obejmuje szereg zachowań, które mają na celu zranienie drugiej osoby, osłabienie jej pewności siebie, uwłaczenie jej godności i przejęcie nad nią kontroli. Ofiara przemocy psychicznej może zmagać się z lękiem, depresją oraz innymi objawami fizycznymi, mieć niską samoocenę, doświadczać dezorientacji czy trudności z koncentracją lub z podejmowaniem decyzji. Przemoc ta bywa subtelna i niewidoczna, ale niszczy człowieka od środka. Przerwanie cyklu przemocy psychicznej jest jednak możliwe. Pierwsze kroki obejmują uświadomienie sobie, że to, czego doświadczasz, jest przemocą, zrozumienie, że to nie twoja wina, i uznanie, że za zachowanie krzywdziciela odpowiada on sam. Dzięki zamieszczonym w książce praktycznym ćwiczeniom dowiesz się, jak rozpoznać oznaki przemocy psychicznej, zrozumiesz jej mechanizmy, nauczysz się przed nią bronić i zapobiegać jej w przyszłości. Przestaniesz jej zaprzeczać, minimalizować jej rozmiary oraz obwiniać się o to, że ktoś cię rani i krzywdzi. Uwolnisz się z przemocowej relacji i staniesz na nogi z większą siłą i samoświadomością. To pozwoli ci ruszyć naprzód, w stronę równowagi emocjonalnej i wolności osobistej. [GWP, 2021]

Wiesław Sikorski

Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych. Komunikowanie się i psychoterapia.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122532

 

W książce zaprezentowano najważniejsze czynniki odpowiedzialne za dobre i złe relacje w rodzinie. Najwięcej miejsca poświęcono sprawom skutecznej komunikacji między członkami rodziny, zarówno przy użyciu słów (także w formie metafor), jak i mowy ciała. Skoncentrowano się również na przyczynach konfliktów w rodzinie oraz sprawdzonych sposobach ich łagodzenia. Podano też strategie efektywnych oddziaływań terapeutycznych na system rodzinny, z uwzględnieniem chronologii życia rodziny i jej specyficznego rozwoju. Zawarto bardzo dużo cennych rad służących tworzeniu udanych relacji między członkami rodziny. Jest to znakomita lektura nie tylko dla osób profesjonalnie pomagających rodzinom (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, psychoterapeutów), ale również dla wszystkich, którzy pragną lepiej zrozumieć i poznać zasady dobrego funkcjonowania rodziny. [Difin, 2021]

Iwona Banach, Edyta Bartkowiak

Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122536

 

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika, tj. pedagoga, psychologa, ale też rodzica, do namysłu i poszukiwań interpretacyjnych dotyczących współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa. Pomimo różnych przecież odsłon rodzicielstwa i dzieciństwa w toku dziejów pewne wartości nie ulegają zmianom, jak miłość, wrażliwość, odpowiedzialność, otwartość, czułość w relacjach rodzinnych. One były, są i będą – niezależnie od czasu i przestrzeni. Zestawienie dwóch perspektyw, tj. przeszłej i obecnej, postrzegania rodzicielstwa i dzieciństwa może skłonić odbiorców książki do pogłębionej refleksji, a także oceny, który świat był/jest lepszy i dlaczego. Z recenzji dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAM [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021]

Wiesława Rutkowska-Dydyna

“i wtedy postanowiłem go wysłuchać”. Skuteczność bez agresji. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122544

 

Publikacja Wiesławy Rutkowskiej-Dydyny zasługuje na uznanie jako pożądane narzędzia wspieranie rodziny i szkoły w  doskonaleniu kompetencji potrzebnych do skutecznego wychowania dzieci i młodzieży, w tym z ADHD, niepełnosprawnością intelektualną. Autorka (mama dorosłych synów, przez wiele lat pedagog szkolna, trenerka, prowadząca warsztaty dla rodziców), bazując na wiedzy i osobistym (imponującym) doświadczeniu, skupia uwagę na psychospołecznych czynnikach wychowania rodzinnego, przy czym docenia rolę jakości więzi społecznych i emocjonalnych również w praktyce szkolnej.[…] w atmosferze dialogu, w ciepły, a zarazem rzeczowy sposób, w formie swoistego podręcznika-“pedagogicznego” programu prezentuje rodzicom i wychowawcom bogaty repertuar do refleksji. […] Wiesława Rutkowska-Dydyna podkreśla znaczenie świadomości wychowawczej, ukazuje i wyjaśnia przyczyny rodzące opór dziecka. Przedstawia cała gamę pomysłów i rozwiązań, które mogą się okazać pomocne w zrozumieniu dziecka i naprawie relacji z nim. Ostrzega przed powielaniem starych, utartych schematów. Pomaga analizować powody niskiej skuteczności podejmowanych działań wychowawczych. W dialogu upatruje możliwość budowania kultury pedagogicznej. Przekonuje Czytelnika, że nauka skutecznego porozumiewania się z dziećmi i młodzieżą jest niezwykle istotnym elementem, warunkującym efektywność wychowawczą. Z recenzji dr Renaty Biernat, adiukt w SWPW w Płocku. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021]

 


STYCZEŃ 2022

Joanna Kruk-Lasocka

Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122328

 

Monografia ta jest adresowana przede wszystkim do pedagogów specjalnych i pedagogów, którzy poszukują podpowiedzi podczas rozwiązywania trudnych problemów wspierania rozwoju dziecka i jego edukacji. Podjęcie decyzji o kształceniu włączającym dziecka z autyzmem stanowi konsekwencję właściwego rozpoznania jego trudności, potencjału rozwojowego, specyfiki rozwoju emocjonalno-społecznego. Z tego powodu autorka rozbudowała w książce część poświęconą omówieniu neurorozwojowych zaburzeń i klinicznych jednostek ASD, pokazując różnice i przytaczając przykłady funkcjonowania dzieci diagnozowanych jako autystyczne. Przykłady ukazują całą złożoność obrazu dziecka z ASD. Wydaje się jednak, że dobrze ilustrują istotę trudności dziecka i ułatwiają rozpoznanie autyzmu. Dla początkującego pedagoga specjalnego mogą stanowić podstawę do podjęcia pracy nad wczesnym wspieraniem rozwoju dziecka. Z tego samego powodu zamieszcza tu niektóre tabele pochodzące z poprzedniej monografii, które jednak uległy znacznej modyfikacji […] [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021]

Red. Grażyna Wasilewicz

Zabawy słowno-ruchowe z trzylatkami. Rymy na cztery pory roku.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122343

 

Zabawy słowno-ruchowe z trzylatkami. Na cztery pory roku to kontynuacja zabaw zawartych w publikacjach Zabawy słowno-ruchowe z niemowlakami, Nowe zabawy słowno-ruchowe z niemowlakami i Zabawy słowno-ruchowe z dwu- i trzylatkami. Świat maluszka. Wierszyki są świetnym sposobem na wsparcie rozwoju malucha na różnych płaszczyznach. Poprzez rytm, rym, intonację kształcą świadomość dźwiękową mowy, wspomagają rozwój mowy czynnej i biernej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, naśladownictwa ruchów innej osoby. Rymowanki kształtują umiejętność obdarzania drugiej osoby uwagą, pozwalają rozwijać orientację przestrzenną w schemacie ciała oraz w przestrzeni, doskonalą pamięć wzrokową i słuchową, pomagają w nawiązywaniu kontaktu z drugą osobą, ułatwiają przełamanie nieśmiałości, rozwijają inwencję twórczą, respektują naturalną potrzebę ruchu dziecka, dostarczają przy tym dużo radości i śmiechu, wprawiając dziecko w pogodny nastrój. [Harmonia Universalis. 2021]

Magdalena Maniecka

Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski K, G.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122352

 

Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek. Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację, pamięć i spostrzeganie, usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół, kolorowanie. Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego czytania wyrazów. [Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021]

Jerry L. Wyckoff, Barbara C. Unell

Jak kochać swoje dziecko i wyznaczać mu granice.

Wydawnictwo: Muza

Rok wydania: 2021

Sygnatura:  122372

 

Wasze dziecko marudzi, ma napady złości albo nie chce jeść? Każda Wasza prośba kończy się awanturą? Nie jesteście sami! Tysiące rodziców też przez to przechodziło. Barbara C. Unell oraz Jerry L. Wyckoff przygotowali praktyczne rozwiązania ponad 100 najczęstszych problemów związanych z wychowaniem dzieci. Jak kochać swoje dziecko i wyznaczać mu granice pokazuje, jak budować empatyczne relacje, okazywać dzieciom wsparcie i zapewnić niezbędną ochronę; i jak jednocześnie radzić sobie z napadami złości. Co robić w sytuacjach konfliktowych oraz jak zapobiegać przyszłym problemom. [Muza, 2021]

Sławomir Koper

Nieznane losy autorów lektur szkolnych. Wstydliwe tajemnice mistrzów pióra.

Wydawnictwo: Fronda PL

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 122387

 

Kolejna porcja smakowitych historii dotyczących klasyków literatury. Pierwszy zbiór opowieści p.t. Sekretne życie autorów lektur szkolnych stał się bestsellerem. Król-duch na giełdzie. Juliusz Słowacki wielkim inwestorem był. Nie-ślubna komedia. Nicejski trójkąt Zygmunta Krasińskiego. Medium wśród chłopów. Talenty i tajemnice Władysława Reymonta. I Święty Boże nie pomoże. Małżeńska klęska Jana Kasprowicza. Miłość w malinowym chruśniaku. Wszystkie kobiety Bolesława Leśmiana. Pocałunki i pugilares. Finanse Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Seks na ulicy Krokodyli. Fetyszyzm i inne obsesje Brunona Schulza. W łóżku z Iwaszkiewiczem. Kulisy kariery Czesława Miłosza. Babiszon, który się kulom nie kłaniał. Przypadek Janiny Broniewskiej. W życiu ważne są także modne buty. Nieznane oblicze Haliny Poświatowskiej. Menuet z alkoholem i kobietami. Potrójne życie Stanisława Grochowiaka. Miłość cenniejsza niż Nobel. Najważniejszy związek Wisławy Szymborskiej. Nie tylko tango. Sławomir Mrożek i kobiety. Malowany ptak w seks klubie. Perwersje i skandale Jerzego Kosińskiego. Pan cogito nie zawsze mówił prawdę. Konfabulacje Zbigniewa Herberta. [Fronda PL, 2021]

Anna Miechowska

Znów rozumiem ! Ćwiczenia logopedyczne dla osób po udarze.

Wydawnictwo WIR

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122417

 

Znów rozumiem! Ćwiczenia logopedyczne dla osób po udarze powstały z myślą o osobach dorosłych mających problemy z rozumieniem mowy. To praktyczna pomoc w usprawnianiu sfery językowej, rozumienia relacji logicznych, czasowych i przyczynowo-skutkowych. Publikacja zawiera:50 tekstów dotyczących konkretnych, rzeczywistych sytuacji z codziennego życia, pytania do tekstów zamknięte (dla osób, które potrafią odpowiedzieć tak/nie) oraz otwarte, odpowiedzi do pytań. [Wydawnictwo WiR, 2021]

Justyna Jessa 

Autyzm i dieta. Co jako rodzic powinieneś wiedzieć.

Wydawnictwo: Septem

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122460

 

Praktyczny poradnik dietetyczny dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Czy w przypadku dziecka z autyzmem powinno się wprowadzać specjalistyczną dietę? Dlaczego dziecko autystyczne tak często odczuwa różne dolegliwości przewodu pokarmowego? Dlaczego źle reaguje na pewne składniki pokarmowe? Jaki jest związek rozwoju w spektrum autyzmu ze składnikami pożywienia? Jak przeprowadzić trening jedzenia? Na te i inne pytania nurtujące rodziców dzieci autystycznych odpowiada dr n. med. Justyna Jessa. Jako dietetyk kliniczny od lat zgłębia zagadnienie wpływu diety na funkcjonowanie dzieci w spektrum autyzmu. Przestudiowała setki publikacji na ten temat, przeanalizowała przypadki swoich pacjentów, których rodzice wprowadzili specjalistyczną dietę, i wynikami tych obserwacji dzieli się w książce. To pozycja, która pomoże usystematyzować wiedzę i odnaleźć się w gąszczu – nierzadko sprzecznych – informacji. Dzięki temu ułatwi rodzicom decyzję o wprowadzeniu diety dla dziecka autystycznego, przede wszystkim pozwoli świadomie ją ocenić. [Wydawnictwo Septem,2021]

Agnieszka Ogonowska 

Cyberpsychologia. Media-użytkownicy-zastosowania.

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122471

 

Celem tej książki jest m.in. ukazanie potencjału nowej transdyscypliny cyberpsychologii, która wykracza poza tradycyjne dyscypliny naukowe (głównie psychologię i media studies) oraz rozwija się równolegle do cyberkultury. We współczesnej cywilizacji medialnej (trzecia dekada XXI wieku) obserwujemy coraz silniejsze związki człowieka i technologii, także na poziomie systemowym czy organicznym. Technologie cyfrowe stają się częścią podstawowych systemów społecznych i instytucji: edukacji, zdrowia, kontaktów społecznych, wymiany handlowej, rodziny, grupy rówieśniczej etc. Powstają również hybrydy technologiczne, których organicznym komponentem jest ludzkie ciało lub umysł. Człowiek ulega usieciowieniu zarówno jako uczestnik procesów komunikacji społecznej zapośredniczonej przez sieć i cyfrowe interfejsy, jak i jako biologiczny element większych struktur biotechnologicznych obdarzony samoświadomością i intencjonalnością. Jako mieszkaniec tzw. inteligentnych domów, użytkownik inteligentnych urządzeń oraz samochodów, których deski rozdzielcze przypominają kokpity samolotów, w coraz większym stopniu oswaja się z technologiami, których obsługa bazuje na przyjaznych, intuicyjnych interfejsach. Technologiczny design imituje nierzadko atrybuty człowieka boty uczestniczą w konwersacji, roboty humanoidalne zaś są zaprogramowane nawet do ekspresji quasi-emocjonalnej. Problematyka ta stała się przedmiotem zainteresowań cyberpsychologii. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021]

Małgorzata Barańska

Czytanie harmonijne. Skuteczna nauka czytania dla małych dzieci oraz uczniów z trudnościami.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122476

 

Zasadniczym celem tego opracowania jest ułatwienie dziecku opanowania prawidłowej techniki czytania polegającej na płynnym łączeniu liter w wyrazy, bez przechodzenie przez zbędny etap literowania/głoskowania. W toku nauki dziecko poznaje wszystkie 44 znaki graficzne (litery, dwuznaki, trójznak) oznaczające 36 głosek. Początkowe ćwiczenia w czytaniu oparto na literach oznaczających głoski trwałe, ponieważ można je wymawiać dowolnie długo. Dzięki temu dziecko zyskuje czas niezbędny do do płynnego połączenia liter/głosek w sylabę lub wyraz. W prezentowanym opracowaniu nie ma sylab ani wyrazów, w których litery, dwuznaki i trójznak oznaczałyby inną głoskę niż podstawowa. Taki dobór słów zastosowano po to, by uniknąć niepotrzebnych trudności na tym etapie nauki czytania, którego najważniejszym celem jest opanowanie   właściwej techniki. Książka jest skromnie ilustrowana,  żeby nadmiar rysunków nie odciągał uwagi dziecka od tekstu i nie zachęcał go do odgadywania treści wyrazów, zdań czy tekstów. Na dołączonej do książki płycie CD znajdują się nagrania ćwiczeń wykonane przez dr Annę Walencik-Topiłko. Mają one kluczowe znaczenie. Zaprezentowana na nich wymowa stanowi dla dziecka wzór do naśladowania. [Wydawnictwo Harmonia,2021]


GRUDZIEŃ 2021

Paulina Mechło , Magdalena Karpińska

Trening superkoncentracji dla dzieci.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122208

 

Autorki “Treningu superkoncentracji dla dzieci” przygotowały kilkadziesiąt kreatywnych zabaw, które pozwolą wzmocnić pamięć, rozwinąć spostrzegawczość i wyćwiczyć koncentrację. W treningu będzie nas wspierał przyjacielski Móżdżek. Czasem pomoże, czasem trochę poprzeszkadza, a czasem będzie chciał z nami porozmawiać. [Wydawnictwo Helion, 2021]

Rebecca Schrag Hershberg

Wybuchy złości u dzieci. Podręcznik przetrwania dla rodziców.

Wydawnictwo: ESPe

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122217

 

Wychowywanie kilkulatka nie musi przypominać przejażdżki rollercoasterem! W sklepie i komunikacji miejskiej. Zaraz przed wyjściem z domu lub wtedy, gdy najbardziej się śpieszymy. W kąpieli i przed snem. Dla malucha każda okoliczność jest dobra, by wpaść w spektakularny atak histerii i wykorzystać cały arsenał dziecięcych środków perswazji. Każdy rodzic wie, o czym mowa, ale chyba żaden nie ma pojęcia, jak skutecznie poradzić sobie z histerią własnego dziecka. Jednak czas bezradności właśnie się kończy. Z pomocą przychodzi dr Rebecca Hershberg, ekspertka, która dziecięce wybuchy złości przeanalizowała naukowo i przeżyła na własnej skórze, wychowując dwójkę żywiołowych kilkulatków.  [Wydawnictwo eSPe, 2021]

Kelly G. Wilson, Troy DuFrene

Życie bez nałogu. Uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT.

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122224

 

Spoglądaj w przyszłość, działaj w teraźniejszości. Zapewne masz za sobą wiele prób rzucenia nałogu. Znasz więc poczucie bezsilności, zablokowania, tkwienia w miejscu. Wiesz, czym są rozpacz, zmaganie z samym sobą, próby wytrwania w postanowieniu i gorycz kolejnej porażki. Książka Życie bez nałogu pomoże ci wyjść z zaklętego kręgu destrukcyjnych zachowań. Dowiesz się z niej, jak dzięki technikom terapii akceptacji i zaangażowania poradzić sobie z przytłaczającymi emocjami i bolesnymi myślami, które utrudniają wytrwanie bez używek. Poznasz sposoby na uporanie się z gniewem, wstydem, brakiem wiary w siebie, niepewnością czy lękiem które są przyczyną ciągłych powrotów do nałogu. Nauczysz się także skupiać na byciu tu i teraz zamiast na niepowodzeniach z przeszłości czy obawach o przyszłość. Przestaniesz działać impulsywnie i polegać na automatycznych odruchach, odkryjesz swoje prawdziwe wartości i odnajdziesz motywację do trwałej zmiany swojego życia na lepsze. Dzięki zamieszczonym w książce przykładom i praktycznym ćwiczeniom dowiesz się, jak: pozbyć się destrukcyjnych przekonań i szkodliwych nawyków, poradzić sobie z pokusami i natrętnymi myślami, rozwiązywać problemy w konstruktywny sposób, kształtować w sobie trwałą motywację, uzdrowić relacje z bliskimi. Nie czekaj dłużej. Ta książka pomoże ci zwalczyć uzależnienie na dobre! [GWP, 2021]

Krzysztof Masłowski

Aplikacje Google dla seniorów.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122265

Google, czyli współczesny świat. Konkretnie – świat wirtualny. Wyszukiwarka pod adresem google.com wystartowała w roku 1997. Osiągnęła spektakularny sukces, ponieważ jej twórcy zaprojektowali algorytm, który pozwolił nie tylko wyszukiwać strony www zawierające poszukiwane przez użytkownika treści, ale także sam je selekcjonował. Od najbardziej do najmniej wartościowych. Oczywiście – “zdaniem” algorytmu, ale i tak faktem jest, że Google ułatwił życie osobom korzystającym z internetu w celu odnalezienia konkretnych informacji. A że liczba stron i bitów danych, jakie zawiera sieć stale rośnie, to i popularność wyszukiwarki google.com staje się większa i większa. Inne wyszukiwarki mogą jedynie “pomarzyć” o takim statusie – np. w Polsce aż 97% bywalców internetu korzysta z Google. Jednak uniwersum firmy Google to o wiele więcej, niż tylko maszyna do selekcjonowania danych z sieci. Firma zawiadująca marką stale pracuje nad tym, by dostarczyć klientom nowych, co ciekawe – najczęściej nieodpłatnych narzędzi, ułatwiających funkcjonowanie w obecnym, coraz mocniej “wirtualnym” świecie. I tak, Google na dziś to m.in.: Tłumacz, pozwalający zrozumieć teksty i słowa w kilkudziesięciu językach. Mapy, dzięki którym nie zgubimy się w żadnym niemal kraju świata. Bardzo przyjazna w użytkowaniu poczta Gmail. Konto i dysk Google, gdzie można bezpiecznie zapisywać zdjęcia i inne pliki. Z oferty Google korzystać można za pośrednictwem komputera i telefonu. Jest on zatem z nami właściwie wszędzie – gdziekolwiek się udamy. Wszędzie i zawsze gotów jest służyć nam pomocą. O ile oczywiście poznamy jego aplikacje i nauczymy się ich używać. Najszybciej i najskuteczniej – dzięki tej książce, napisanej prostym, przystępnym językiem, bez informatycznej nowomowy i nadmiaru niepotrzebnych informacji. Właściwa selekcja danych – to podstawa! [Helion, 2021]

Lucyna Kasjanowicz

Czytanie sylabami. Zadania dla uczniów klas 1-3.

Wydawnictwo SBM

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122274

 

Książka zachęcająca do nauki czytania. Samodzielne ćwiczenia dla dzieci. Czytanie bez problemów. Czytanie bez pomyłek literowych. Większy zasób słownictwa i wiedzy o świecie. “Czytanie sylabami. Zadania dla uczniów klas 13” zawiera krótkie teksty rozwijające słownictwo (ułożone od najprostszych do trudniejszych) oraz zadania kształtujące spostrzegawczość i wyobraźnię. [Wydawnictwo SBP, 2021]

Agnieszka Lasota, Dominika Jońca

Emocje, komunikacja, akceptacja. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Plecak szczęśliwego ucznia.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122284

 

Każdy rodzic wysyłając dziecko do szkoły wyposaża go w plecak, który pomieści książki, zeszyty, piórnik, a nawet drugie śniadanie. Z pewnością każdy rodzic chciałby też umieścić w plecaku dziecka pewne kompetencje i umiejętności, takie jak: poczucie wartości, dobre relacje z rówieśnikami, adekwatną samoocenę, zdolność wyrażania emocji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, czy motywację do nauki. Większość rodziców może nawet myśli, że ich dziecko to wszystko potrafi, ale z biegiem czasu zaczynają dostrzegać, że ich oczekiwania nie pokrywają się z rzeczywistością. Również dla dziecka konfrontacja ze szkolnymi obowiązkami może okazać się zbyt trudna. Powstanie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla uczniów w młodszym wieku szkolnym jest odpowiedzią na coraz częściej widoczne przez specjalistów problemy w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację na etapie szkolnym. Wiele z proponowanych scenariuszy mogą wykorzystać specjaliści w pracy terapeutycznej z dziećmi o specyficznych potrzebnych edukacyjnych. Założeniem programu była realizacja scenariuszy w pracy grupowej dzieci, natomiast Autorki zachęcają także do wykorzystywania pomysłów i materiałów zawartych w książce także do pracy indywidualnej (np. w pracy z emocjami, czy samooceną). Scenariusze można realizować zarówno stacjonarnie, w klasie szkolnej, jak również podczas spotkań grupowych online, które w obecnym czasie stały się naturalną zastępczą drogą komunikacji i podtrzymywania relacji interpersonalnych. W dzisiejszym świecie, bogatym w nowe technologie i łączność cyfrową niejednokrotnie obserwuje się paradoksalnie trudności w relacjach międzyludzkich. Dzieci, które najpierw wybierały autoizolację pod wpływem fascynacji telefonem, Internetem, światem wirtualnym, obecnie są jeszcze mocniej na nią skazane przez problemy związane z pandemią, jaka ogarnęła cały świat. Ogromnego znaczenia nabiera zatem opanowanie przez dzieci od najmłodszych lat umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie z własnymi emocjami, postawy asertywności czy nabycie kompetencji rozwiązywania konfliktów. [Difin, 2021]

Jennifer L. Scott

Jak nauczyć małe dzieci dobrych manier.

Wydawnictwo Literackie

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122295

 

Czy da się utrzymać porządek w pokoju dłużej niż przez jeden dzień? Jak się wyrażać, gdy ogarnia nas złość? Co robić, kiedy poznajesz kogoś nowego? A zachowanie przy stole? Dbałość o higienę i zdrowie? Pytań jest wiele, a wszystkie niezwykle ważne. Zabawa i śmiech łączą pokolenia. Dzieci oraz ich dorośli opiekunowie wspólnie spędzają czas na poznawaniu zasad savoir-vivreu czytają, piszą listy, śpiewają, rymują, gotują i zajmują się domowymi zwierzętami… I kto powiedział, że dobre maniery to coś trudnego? Mądre wskazówki, proste objaśnienia zasad kulturalnego zachowania, a także angażujące gry i wyzwania zawarte w tej wyjątkowej książeczce sprawią, że nasze dzieci staną się wdzięczne i radosne, a przy tym będą potrafiły odnaleźć się w każdej sytuacji. [Wydawnictwo Literackie, 2021]

Kevin Hogan

Nauka perswazji czyli Jak w 8 minut postawić na swoim.

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rebis

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122315

 

Udowodniony naukowo, poparty wynikami najnowszych badań psychologicznych system, który pozwoli ci nie rozmówcy zamienić w jego tak Wywieranie wpływu na ludzi to nie tylko sztuka, ale również nauka. Prezentowana książka to Święty Graal w dziedzinie perswazji udowodniony naukowo, poparty wynikami najnowszych badań psychologicznych system, który pozwoli ci nie rozmówcy zamienić w jego tak. To nie tylko poradnik dla ludzi biznesu, polityków, nauczycieli itp. praca ta zmieni sposób, w jaki się porozumiewasz ze współpracownikami bądź klientami, ale też rodziną i przyjaciółmi. To róg obfitości rozmaitych porad i rewolucyjnych technik, które pomogą ci otworzyć drzwi umysłu potencjalnego oponenta i zyskać jego przychylność. Nauka perswazji to obowiązkowa inteligentna i praktyczna lektura dla każdego, kto chce osiągnąć sukces. [Dom Wydawniczy Rebis, 2021]

Piotr Kosowicz

Matematyczne łamańce. 113 zagadek logicznych.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura:  122306

 

Czy trzydzieści składa się z trzech trójek? Trzech piątek? A może z trzech szóstek? Każda twierdząca odpowiedź na ten rachunkowy problem będzie poprawna, o ile dobrze pokombinować. Liczbę trzydzieści bowiem można stworzyć i z trzech trójek, i z trzech piątek, i nawet z trzech szóstek. Wystarczy do pracy zaprząc tę część mózgu, która odpowiada za liczenie: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wystarczy zmienić perspektywę na matematyczną i przekonać się, że matematyka jest fascynująca i… zabawna! Lubimy angażować się w rozwiązywanie zagadek, bo lubi je umysł. Mózg przepada za zadaniami, które pobudzają go do pracy, i to na najwyższych obrotach. A gdy uda się znaleźć rozwiązanie, do tego na przykład szybciej od siostry, brata, mamy, taty i najlepszego kolegi satysfakcja gwarantowana! Rozwój intelektualny otrzymamy niejako gratis, w pakiecie. Głowienie się nad zagadkami matematycznymi uczy logicznego myślenia oraz pozwala spojrzeć na wiele spraw z innej perspektywy, i to w dowolnej dziedzinie wiedzy. Matematyka jest wszak królową nauk. [Helion, 2021]


LISTOPAD 2021

Magdalena Maniecka

Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski F, W.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2020 – 2021

Sygnatura: 122129

 

Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek. Zaproponowane zadania doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację, pamięć i spostrzeganie, usprawniają motorykę małą poprzez wycinanie i przyklejanie etykietek, rysowanie od lewej do prawej, z góry na dół, kolorowanie. Materiał może także posłużyć do ćwiczenia globalnego czytania wyrazów. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Ewa Radanowicz

W szkole wcale nie chodzi o szkołę.

Wydawnictwo Sensor Justyna Radanowicz

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 122130

 

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, co jest dziś ważne w szkole? i zawiera liczne przykłady budowania nowoczesnej szkoły i warsztatu pracy nauczyciela XXI w. Przedstawia historie i inspiracje ludzi, którzy wypracowali oryginalny model pracy pozwalający reformować polską szkołę publiczną. Model ten stał się dobrą praktyką w sferze edukacji i kolejne placówki wdrażają go u siebie. [Wydawnictwo Sensor]

Józefa Matejek

Rodzinna piecza zastępcza. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122137

 

Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych, podstaw funkcjonowania tej formy opieki nad dzieckiem, sytuacji prawno-rodzinnej dzieci, ich przyszłości (usamodzielnienia), a także instytucjonalnych form wsparcia kierowanych do rodzin zastępczych. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021]

Red. nauk Ewelina Sobocha, Danuta Wolska

Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 122142

 

Monografia stanowi próbę wyjaśnienia złożoności funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, zawiera ciekawe wyzwania i propozycje dotyczące działań terapeutycznych i pomocowych. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii, socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może być inspiracją w planowaniu i tworzeniu programów opiekuńczych i terapeutycznych. [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021]

Małgorzata Swędrowska

777 pomysły na zabawy z książką.

Wydawnictwo: Mamania

Rok wydania: copyright 2021

Sygnatura: 122150

 

Czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogate słownictwo, wspiera równowagę emocjonalną i ułatwia naukę w szkole. Nic dziwnego, że rodzicom, bibliotekarzom i nauczycielom zależy, aby dzieci już od najmłodszych lat zakochały się w książkach, a później samodzielnie po nie sięgały. Ale jak to osiągnąć? Małgorzata Swędrowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w popularyzacji czytelnictwa i twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, dzieli się sposobami na: wprowadzenie książek do codziennego życia dziecka, odkrywanie wielowymiarowości tekstu i ilustracji, niezliczone zabawy (również ruchowe!) z książką, aktywności związane z literaturą, rozwój kompetencji potrzebnych do nauki czytania, przebrnięcie przez szkolne lektury. 777 pomysłów na zabawy z książką pomoże rodzicom i nauczycielom w wychowaniu dzieci, które pokochają czytanie. Zapraszamy do zabawy, która uczy! [Mamania, 2021]

Ewa Kempisty–Jeznach

Chorzy ze stresu. Problemy psychosomatyczne. Lecząc psychikę, możemy leczyć ciało.

Wydawnictwo: Prószyński i Spółka

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122157

 

Ewa Kempisty – Jeznach pokazuje, jak reaguje ciało człowieka na działania otaczającego nas świata. Stres, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zaczynając od powietrza i wody pitnej, a skończywszy na spożywanym jedzeniu, zmieniły nasze zdrowie. Autorka opisuje na przykładach swoich pacjentów codzienną pracę współczesnego lekarza skonfrontowanego z nowym rodzajem chorób, zwanych psychosomatycznymi. Uchyla nam drzwi swojego gabinetu, ukazując, jak za różnymi objawami ciała pacjentów nie skrywa się choroba organiczna, tylko głośny krzyk duszy człowieka. Tę książkę powinien przeczytać każdy, kto chce zrozumieć, jak działa jego ciało wobec współczesnych wyzwań, i nie chce przeoczyć pierwszych sygnałów psychosomatyki. Konsekwencją niedostrzeżenia tych zmian mogą być bowiem przedłużające się objawy bólowe, zespół wypalenia, a nawet depresja [Prószyński i S-ka, 2021] 

Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz

Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122162

 

Publikacja Do czytania już tuż, tuż. Rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które przygotowują się do nauki czytania i pisania. Przyda się również uczniom, którzy z różnych powodów mają kłopoty z nauką tych niezwykle ważnych umiejętności. Przedszkolaki i uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia zawarte w publikacji zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak i w domu, pod okiem osoby dorosłej. Zestaw składa się z 99 kart z ćwiczeniami oraz zeszytu. Na zadania związane z literami, dwuznakami i trójznakiem poświęcono 88 kart. Umieszczone na nich ćwiczenia mają na celu rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, rozwijanie uwagi i pamięci wzrokowej, naukę pisania danej litery, a także usprawnianie motoryki małej. Pozostałe 11 kart zawiera zadania rozwijające przede wszystkim analizę fonemową oraz utrwalające znajomość małych drukowanych liter. [Wydawnictwo Harmonia, 2021]

Red. nauk. Monika Christoph, Sonia Wawrzyniak

Społeczno – edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122202

 

Monografia pt. Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy, pod redakcja naukową Moniki Christoph i Sonii Wawrzyniak, jest publikacją, której problematyka skupia się przede wszystkim wokół dwóch kategorii pojęciowych, niezwykle istotnych współcześnie, jakimi są potencjał szkoły i rynek pracy. Układ i struktura pracy wynikają z założonej i ujętej w tytule zależności między społeczno-edukacyjnym potencjałem szkoły a rynkiem pracy. Zostały wyodrębnione dwie duże części, z których pierwsza dotyczy przestrzeni współczesnej szkoły, kształtującej jej społeczno-edukacyjny potencjał, druga natomiast edukacyjnego wymiaru rynku pracy. Część pierwsza opracowania składa się z 16 rozdziałów, a część druga obejmuje 15 tekstów. W holistycznym ujęciu poszczególne rozdziały przedstawiają obszerne ujęcie problematyki wraz z uwzględnieniem indywidualnego podejścia każdego z autorów zarówno w wymiarze teoretycznym, praktycznym, jak i badawczym. Teksty przygotowane zostały przez łącznie 34 Autorki i Autorów w roku 2019 oraz na początku 2020. [Wydawnictwo Naukowe UAM 2021]

Przemysław Kutnyj

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych. Na żywo i on – line.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122205

 

Czy wystąpienia publiczne mogą być pomocne w dotarciu do prawdy o sobie i swojej autentyczności? Przemysław Kutnyj, autor książki Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych, udowadnia, że tak, jeśli tylko zadbamy o dobrą komunikację. Dobrą, to znaczy taką, która uwzględnia ideały klasycznej retoryki: prawdę i uczciwość. Autor pokazuje, że przemowy publiczne to rzemiosło, które może opanować każdy. Książka ma charakter kompendium, które kompleksowo, krok po kroku pomoże przygotować wystąpienie publiczne. Przemysław Kutnyj porusza kwestie językowe, stylistyczne, jak również te dotyczące stresu na poziomie profesjonalnego treningu mentalnego. Omawia także zagadnienia związane z mową ciała i emisją głosu. Ze wskazówek zawartych w poszczególnych rozdziałach skorzystają wszyscy ci, którzy na co dzień w pracy borykają się z trudnościami w przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji tak, aby była ona naturalna i przystępna. Książka prezentuje rzetelną wiedzę oraz techniki przydatne w rozwijaniu umiejętności mówcy. Zawiera ciekawe studia przypadków, ćwiczenia, jak również wiele inspiracji oraz obszerną część poświęconą storytellingowi. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcieliby przemawiać publicznie, również w formie webinarów czy w innych formach prezentacji w internecie. To tytuł dla tych, którzy pragną udoskonalić swój warsztat mówcy o konkretne narzędzia i szukają sposobu, by jasno wyrażać myśli i skuteczniej osiągać cele zawodowe oraz prywatne z poszanowaniem innych ludzi. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021]