NOWOŚCI

  1. Start
  2. /
  3. ZBIORY I USŁUGI
  4. /
  5. NOWOŚCI
  6. /
  7. Nowości – książki

Książki

WRZESIEŃ 2021

Bronisław Urban

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121670

 

Analiza agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rówieśniczego w nieformalnych i formalnych grupach młodzieży zależności między agresją a odrzuceniem wpływ tych zjawisk na inne zachowania dewiacyjne i niedostosowanie społeczne profilaktykę i resocjalizację dzieci i młodzieży. [PWN, 2021]

Natalia Boszczyk

Dobre relacje w szkole

Wydawnictwo Wolter Kluwers

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121684

Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących budowania dobrych relacji w szkole, napisanym przez praktyka dla praktyków z głębokim przekonaniem, że dobrą edukację tworzy się zawsze poprzez budowanie pozytywnych relacji. Autorka skupiając się wokół hasła edukacja to relacja, zachęca do wdrażania działań opartych na empatii, szacunku i akceptacji oraz proponuje bogaty zbiór pomysłów na budowanie relacji z uczniami, rodzicami, a także ze współpracownikami z grona pedagogicznego. W książce czytelnik znajdzie m.in.: katalog pomysłów na budowanie relacji w szkole wraz ze schematami wdrażania proponowanych rozwiązań; praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób aranżować szkolną przestrzeń, by sprzyjała ona budowaniu relacji, a zarazem by wspierała efektywną naukę; techniki komunikacji w konflikcie: narzędzia Porozumienia bez Przemocy (NVC), tutoringu i mediacji. Opracowanie zawiera ćwiczenia, które pomagają przekuć teorię w praktykę każdy rozdział wzbogacają pytania, przykłady ze szkolnej codzienności oraz wypowiedzi nauczycielek i nauczycieli. [Wolters Kluwer, 2021]

 

Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela. Wybrane zagadnienia.

Wydawnictwo Adam Marszałek

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121727

 

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi ważny i coraz częściej spotykany podmiot w rzeczywistości edukacyjnej. Czy współczesna szkoła, realizując kluczowe dla edukacji kompetencje, jest dla niego szansą rozwoju? W jaki sposób nauczyciel może stać się inspiratorem procesu uczenia się dziecka z dysfunkcjami – to zasadnicze pytania, jakie zostały postawione w książce. [Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021]

Stanisław Plebański

Belfry w przyciasnych reformach. Pół wieku rozciąganie.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121743

 

Autor przedstawił historię zmian w oświacie od eksperymentu Muszyńskiego z lat sześćdziesiątych do kształcenia on-line w czasie trwania pandemii z punktu widzenia nauczyciela fizyki. Impulsem do powstania utworu okazał się proces wdrażania do praktyki szkolnej założeń psychologii nastawień. Rozdział pierwszy pokazuje system oświaty rejestrowany oczami ucznia, uwidaczniając ogrom nauczycielskiej odpowiedzialności w zakresie internalizacji (przemiany motywacji zewnętrznej w wewnętrzną) oraz demotywującą rolę szkolnych incydentów. Rozdziale drugim, te same oczy, ale już nauczycielskie, rejestrują i czasem wspomagają reformy administracji oświatowej zmiany procedur awansu i oceniania nauczycieli, wywracanie co kilka lat treści kształcenia, urzędnicze wchodzenie w merytoryczne kompetencje nauczyciela. Rozdział trzeci to obraz powolnego dochodzenia nauczyciela do uznania doniosłości psychologii i neurobiologii w praktyce szkolnej od psychologii zdroworozsądkowej, poprzez behawioryzm do psychologii poznawczej, a w niej zawarte prace Carol Dweck. Autor charakteryzuje przeszkody w tworzeniu atmosfery sprzyjającej wprowadzaniu do szkół wniosków z badań psychologów. Pokazuje przykłady interwencji psychologicznych stosowanych na lekcjach różnych przedmiotów nauczania. W czwartym rozdziale autor przedstawia trudności na jakie napotyka nauczyciel w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Utwór kończy rozdział piąty, odsłaniający konflikty przy przekraczaniu przez nauczycieli ostrych granic dzielących przedmioty szkolne i usiłujących tworzyć całościowy obraz świata w umysłach uczniów. Nauczyciele fizyki i języka polskiego prezentują szkolne relacje między obiektywnie zorientowanymi dyscyplinami ścisłymi a subiektywną humanistyką. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021]

 

Danuta Zaremba

Czy można mnożyć pieniądze ? Zdrowy rozsądek w nauczaniu matematyki.

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 121745

Przekonaj uczniów, że matma wcale nie musi być nudna i niezrozumiała! Poznaj sposoby skutecznego przekazywania wiedzy. Naucz się wzbudzać zainteresowanie matematyką. Dowiedz się, czego unikać na swoich lekcjach. Wyjdź poza schemat i zerwij z tradycją złego nauczania matematyki! Dowiedz się, jak prowadzić interesujące lekcje i zachęcać uczniów do aktywności, poznaj sposoby, dzięki którym dostrzegą zastosowanie zdobytej wiedzy poza murami szkoły, i spraw, aby nauka stałą się dla nich prawdziwą przygodą. Zebrane w tej książce felietony pomogą Ci przygotowywać ciekawe zajęcia, zrozumieć młodych ludzi i wzbudzić w nich pasję do matematyki. Autorka dzieli się swoim bogatym doświadczeniem i nieszablonowym podejściem do tematu, a także pokazuje, jak w pracy nauczyciela stosować dobre praktyki i korzystać z przykładów, które uczą logicznego myślenia, zamiast powielać schematy. [https://helion.pl/ksiazki/czy-mozna-mnozyc-pieniadze-zdrowy-rozsadek-w-nauczan iu-matematyki-danuta-zaremba,czymom.htm#]

Maria Kerth

Jak przetrwać hejt. Jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane ?

Wydawnictwo SBM

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 121765

 

Hejt – mowa nienawiści – jest zjawiskiem powszechnym i nie tylko wirtualnym – szczególnie mocna dotyka dorastającą młodzież. Jak rozpoznać, że pojawił się on w życiu twojego dziecka? Czy jest ono sprawcą, czy ofiarą? Jak możesz mu pomóc jako rodzic? Poradnik kompleksowo opisuje zjawisko hejtu i jego destrukcyjny wpływ na młodego człowieka, jednocześnie podając zbiór narzędzi do zwalczania problemu. [Wydawnictwo SBM, 2021]

Lisa M. Najavits

Jak wyjść z traumy i uzależnienia. Praktyczne wskazówki i strategia.

Wydawnictwo: es Pe

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121766

Doświadczenia traumatyczne i uzależnienia to jedne z najbardziej powszechnych, jednocześnie najbardziej skrywanych, a nawet wypieranych problemów. Dr Lisa M. Najavits, opierając się na swoim ponad 30-letnim doświadczeniu klinicznym oraz aktualnych wynikach badań naukowych, prezentuje w tej książce autorską skuteczną i sprawdzoną metodę radzenia sobie z tymi problemami. Tłumaczy, jakie jest powiązanie między traumą i uzależnieniami, i daje konkretne wskazówki, jak powrócić do zdrowia i znowu cieszyć się życiem. Dzięki tej książce dowiesz się: jak poprawnie interpretować sygnały, które wysyła twoje ciało, co zrobić, aby przestać się obwiniać i umieć spojrzeć na siebie z miłością i współczuciem, jak ograniczać swoje destruktywne zachowania, a rozwijać te, które przyspieszają powrót do zdrowia, jak wyznaczać sobie realistyczne cele i jak je osiągać we właściwym dla siebie tempie. [opis z okładki]

Alfred S.  Posamentier, Robert Geretschlager, Charles Li, Christian Spreitzer

Matematyka jakiej nie znacie. Ciekawostki i perełki, o których nie uczą w szkole.

Wydawnictwo: Prószyński i Spółka

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 121770

Czy matematyka w szkole wydawała Ci się trudna? Nudna? Przerażająca? A może wręcz przeciwnie uwielbiasz matematykę? Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, „Matematyka, jakiej nie znacie” jest książką dla Ciebie. Fascynujące, zaskakujące i zdumiewające perełki zebrane przez autora ukazują potęgę i piękno matematyki zarówno pasjonatom, jak i tym, którzy – odstraszeni przez szkołę – nie mogli ich wcześniej dostrzec. „Matematyka, jakiej nie znacie” to nie tylko wspaniała lektura, nieustępująca napięciem powieściom kryminalnym, ale też wspaniała rozrywka, otwierająca przed czytelnikami wrota do skarbca nieprzebranej wiedzy. [Prószyński Media, 2021]

Monika Zięciak

Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121787

Niniejsza praca powstała w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie oddziaływania wychowawcze podejmować, aby lepiej przygotowywać młodzież niedostosowaną społecznie do samodzielnego radzenia sobie po opuszczeniu placówki resocjalizacyjnej? Książka składa się z dwóch części, pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej). W rozdziale pierwszym na podstawie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej przeprowadzono analizę cech strukturalnych pojęć samodzielność i usamodzielnianie, co stanowiło podstawę do sformułowania autorskich definicji obu pojęć. W rozdziale drugim dokonano analizy osobowych i instytucjonalnych uwarunkowań efektywności czynności usamodzielniających, które podejmowane są przez kadrę pedagogiczną pracującą w tego typu placówkach. Rozdział trzeci zawiera założenia metodologiczne. Ze względu na przyjęte cele w badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety audytoryjnej. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020]

SIERPIEŃ 2021

Shulem Deen

Kto odejdzie, już nie wróci. Jak opuściłem świat chasydów.

Wydawnictwo Czarne

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121441

 

Kiedy Shulem Deen miał osiemnaście lat, ożenił się z dziewczyną, z którą przed ślubem rozmawiał zaledwie przez siedem minut. W wieku dwudziestu kilku lat był ojcem pięciorga dzieci. Dni spędzał na studiowaniu Talmudu i modlitwie. Nie oglądał telewizji, nie słuchał radia, nie czytał gazet. Od dzieciństwa słyszał, że nie należy zadawać pytań, bo to niebezpieczne. W jego przypadku okazało się to prawdą. W chwili gdy postawił sobie po raz pierwszy pytanie o sens surowych ortodoksyjnych zasad, wkroczył na trudną ścieżkę, która po latach doprowadziła go do porzucenia świata chasydów. Odchodzenie bolało dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy uświadomił sobie, że już nie wierzy w prawdy, na których zbudował całe życie. Drugi gdy w końcu opuścił swoją społeczność i musiał odnaleźć się w świecie, którego nie znał i nie rozumiał, zmierzyć się z samotnością i odrzuceniem. Deen barwnie i szczegółowo opisuje świat skwerczyków jednego z najbardziej ortodoksyjnych odłamów chasydów. Ale jego książka to przede wszystkim głęboko humanistyczna refleksja nad istotą wiary oraz niezbywalnym prawem do wolności i poszukiwania własnej drogi. [Wydawnictwo Czarne, 2020]

Boel Westin

Tove Jannson. Mama Muminków. Biografia.

Wydawnictwo Marginesy

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121503

 

Muminki to nie całkiem bajka… Tove Jansson, młoda fińska pisarka szwedzkojęzyczna, obiecująca malarka, ilustratorka książek dla dzieci i uznana rysowniczka politycznych karykatur. Jej ojciec Viktor Jansson był rzeźbiarzem, a matka, Signe projektantką. Jej bracia również byli artystami. Mieszkała w Helsinkach, ale większość czasu spędzała z dala od swojego atelier, na wyspie Klovharu w Zatoce Fińskiej, która stała się tłem dla jej książek. Życie Tove zmieniło się, gdy w 1945 roku wydała pierwszą powieść o małych trollach, które pokochali dorośli i dzieci. Stworzyła Dolinę Muminków szczęśliwą krainę, o której marzyła podczas wojennych nalotów pełną ciepła, przyjaźni i koloru, choć niewolną od mroku i problemów. Przez czterdzieści lat, aż do śmierci, żyła ze swoją partnerką, graficzką Tuulikki Pietil, pierwowzorem Too-tiki. Ich podróże oraz pobyt na wyspie zostały utrwalone na taśmach filmowych, które stały się podstawą kilku filmów o ich życiu. Intymne dzienniki z niemal całego życia, tysiące listów i szpargałów, ale przede wszystkim wieloletnia zażyłość z Tove pozwoliły Boel Westin, profesorce ze Sztokholmu, napisać fascynującą opowieść o twardo stąpającej po ziemi artystce i fenomenie jej Muminków. [Wydawnictwo Marginesy, 2020]

Martin Folly, Roberts Geoffrey, Oleg Rzheshevsky

Churchill i Stalin. Toksyczni bracia.

Wydawnictwo: Bellona

Rok wydania: copyright 2020

Sygnatura: 121529

 

To obszerne opracowanie oparte na dokumentach z archiwów rosyjskich przedstawia burzliwe stosunki między sowieckim dyktatorem Józefem Stalinem a brytyjskim premierem Winstonem Churchillem. Podkreśla tajną korespondencję między dwoma przywódcami, rejestruje ich spotkania i rozmowy w Moskwie oraz na szczytach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, a także ujawnia poufne komunikaty Stalina i jego dyplomatów. Książka została opracowana przez trzech czołowych rosyjskich i brytyjskich historyków drugiej wojny światowej. Ich narracja w pouczający sposób łączy historię wojskową i polityczną, analizę dokumentalną i biografię. Ujawnia, jak Stalin i Churchill spierali się i współpracowali, aby osiągnąć zwycięstwo, i pokazuje głębokie osobiste relacje między tymi dwoma wielkimi osobistościami, a także dzielące ich olbrzymie różnice polityczne. Ci dwaj przywódcy, nawet gdy Wielki Sojusz upadł po wojnie, zachowali dla siebie szacunek i przywiązanie. W dokumentach pojawiają się także inne ważne osobistości z czasów wojny prezydent Roosevelt, ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i ZSRR, Antoni Eden i Wiaczesław Mołotow, ambasador radziecki w Londynie, Iwan Majski, oraz ambasador USA w Moskwie, Averell Harriman. Z tym fascynującym dokumentalnym zapisem łączy się szczegółowa narracja i komentarz na temat relacji StalinChurchill w kontekście stosunków anglo-sowieckich w czasie wojny i polityki Wielkiego Sojuszu. Książka, która spodoba się wszystkim zainteresowanym Churchillem i Stalinem oraz polityką i dyplomacją II wojny światowej. [Bellona, 2020]

Joanna Bator

Gorzko, gorzko.

Wydawnictwo: Znak

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121557

 

Gorzko, gorzko to opowieść o pragnieniu miłości i wolności, które dojrzewa w życiu i marzeniach czterech pokoleń kobiet. Dlaczego Berta popełniła zbrodnię? Kiedy Barbara nauczyła się tak dobrze rzucać nożem? Dlaczego Violetta otworzyła wek Pandory i co w nim było? Czy Kalinie uda się poznać prawdę? Historię Berty, Barbary i Violetty opowiada Kalina, która w Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku odnajduje brakujące fragmenty rodzinnej historii i zszywa je w całość. Mozolnie rekonstruując pamięć swej naznaczonej traumą rodziny, mierzy się zarazem z własną miłosną utratą. Realizm i magiczność Gorzko, gorzko nadają tej wciągającej sadze niepowtarzalny styl i niepokojący urok, dzięki czemu na długo zostaje ona w czytelniku. Gorzko, gorzko to nowatorsko i odważnie opowiedziana historia miłosna i nienawistna, okrutna i czuła, która budzi litość i trwogę, niosąc ostatecznie nadzieję na katharsis. [Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020]

Amos Oz

Mój Michael.

Wydawnictwo: Czytelnik

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121590

 

Studentka literatury hebrajskiej Hannah poznaje studenta geologii Michaela. Pobierają się, dość szybko jednak mimo udanego małżeństwa i macierzyństwa Hannah zaczyna odczuwać pustkę, ucieka w marzenia senne. Pojawiają się w nich bliźniacy, jej towarzysze zabaw z dzieciństwa, raz jako wybawcy, innym razem oprawcy. Oz mistrzowsko maluje postępujący rozpad małżeństwa, wyrafinowanie delikatną kreską, z wyczuciem, ukazując zarazem panoramę Jerozolimy lat pięćdziesiątych XX wieku. Powieść (uznaną przez krytykę za izraelską Panią Bovary) przetłumaczono na kilkadziesiąt języków, na jej podstawie powstał amerykańsko-izraelski film „Michael Sheli”. [Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2020]

Christopher Macht

Spowiedź doktora Mengele. Szczera rozmowa z więźniarką z Auschwitz.

Wydawnictwo: Bellona

Rok wydania: copyrith 2020

Sygnatura: 121630

 

Gdy na rampę kolejową niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau wjeżdżał pociąg z nowymi więźniami, wśród esesmanów bijących i popychających, kogo popadnie, oraz towarzyszących im agresywnych wilczurów przechadzał się on oficer SS w eleganckim, odprasowanym mundurze, w lśniących butach i siodłatej czapce z trupią główką. Decydował o dalszym losie przywiezionych. Jego kciuk zwrócony w lewo oznaczał odesłanie do obozowego baraku, a więc życie przynajmniej na jakiś czas. Kciuk w prawo straszliwą śmierć w komorze gazowej. Wybierał też ofiary do swoich okrutnych eksperymentów medycznych, zwłaszcza kobiety i dzieci, najchętniej bliźnięta. To był doktor Josef Mengele, prawdziwy Anioł Śmierci. Ten superzbrodniarz nie poniósł odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Po wojnie uciekł do Argentyny. Ścigany zaszył się w Paragwaju, a potem w Brazylii. Po latach rozpoznała go tam Polka, była więźniarka z Auschwitz. Ta książka to efekt jej zaskakująco szczerych rozmów z Mengelem i sporządzonych z nich notatek, które dotarły do rąk Christophera Machta. [Bellona, 2020]

Kristin Hannah

 Wielka samotność.

Wydawnictwo: Świat Książki

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121647

 

Alaska, 1974. Nieobliczalna. Bezlitosna. Dzika. Dla rodziny w kryzysie jest to ostateczny test na przetrwanie. Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie w Wietnamie całkowicie odmieniony. Kiedy traci kolejną pracę, podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na północ, na Alaskę, gdzie będą żyli bez prądu i wody – w ostatniej dzikiej części Ameryki. Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w trudnym wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma nadzieję, że w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla rodziny. Jej matka, Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla mężczyzny, którego kocha, nawet jeśli oznacza to pójście w nieznane. Na początku Alaska wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. W dzikim, odległym zakątku kraju odnajdują się wśród niezależnej społeczności silnych mężczyzn i kobiet. Ale wraz z nadejściem zimy i ciemnościami obejmującymi Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta pogarsza się. Wkrótce niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w porównaniu z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, pokrytej śniegiem, przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka poznają straszliwą prawdę: są sami. Na zewnątrz nie ma nikogo, kto by mógł ich uratować. [Świat Książki, 2020]

Iwona Kienzler

Mickiewicz. Miłość i romanse.

Wydawnictwo Lira Publishing

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 122384

 

Gdyby żył dzisiaj, prawdopodobnie byłby bohaterem portali plotkarskich czy tabloidów. Sensację wzbudzałyby jego związki z kobietami. Miał na swoim koncie romanse z mężatkami, a kiedy już założył rodzinę, żył w trójkącie, a zdaniem niektórych wręcz w czworokącie. Medialny rozgłos mogłyby mu też przynieść przynależność do towiańczyków czy kontrowersyjne poglądy, zwłaszcza że do ich głoszenia wykorzystywał katedrę uniwersytecką. Nic zatem dziwnego, że pomimo iż Mickiewicza okrzyknięto narodowym wieszczem, to poeta już wśród współczesnych budził emocje i powodował spory. W co zaopatrzył się młody Adam, wyruszając w podróż do Wilna? Gdzie narodził się pomysł napisania Pana Tadeusza? Która z kochanek Mickiewicza została upamiętniona jako Telimena? Iwona Kienzler w swojej najnowszej książce przygląda się postaci Adama Mickiewicza głównie przez pryzmat jego życia prywatnego. Dzięki temu możemy m.in. poznać jego relacje z kobietami począwszy od tajemniczych Józi i Anieli przez legendarną Marylę Wereszczakównę, Konstancję Łubieńską urodziwą mężatkę, która skutecznie odciągnęła poetę od wstąpienia w szeregi powstańców, a skończywszy na przeklętej towianicy, Ksawerze Deybel. [Wydawnictwo Lira, 2021]

LIPIEC 2021

Juliusz Piwowarski

Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121291

 

Publikacja przedstawia nową, autorską koncepcję definicji środowiska bezpieczeństwa. W książce zaprezentowano również koncepcję kultury bezpieczeństwa widzianej z perspektywy globalnego zjawiska społecznego, jakim jest społeczeństwo informacyjne. Nowym elementem rozważań jest rosnąca potrzeba budowania kultury zrównoważonego rozwoju, związana z możliwością trwania, przetrwania i rozwoju całej ludzkości, jako coraz bardziej istotnego segmentu kultury bezpieczeństwa. [Difin, 2020]

Peter A. Levine, Ann Frederick

Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy.

Wydawnictwo: Czarna Owca

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121295

 

„Obudźcie tygrysa” proponuje nową i pełną nadziei wizję traumy. Postrzega człowiecze zwierzę jako unikalną istotę, wyposażoną zarówno w instynktowną zdolność do uzdrawiania siebie, jak i intelektualnego ducha, który potrafi ten wewnętrzny potencjał wykorzystać. Zadaje intrygujące pytanie: dlaczego zwierzęta żyjące w naturze, na wolności, chociaż wciąż doświadczają rozmaitych zagrożeń, nie cierpią na skutki traumy? I na nie odpowiada. Zrozumienie dynamiki, która sprawia, iż dzikie zwierzęta nie mają praktycznie objawów traumy prowadzi do odsłonięcia tajemnicy, dlaczego podlega im człowiek. „Obudźcie tygrysa” objaśnia objawy traumy i kroki niezbędne do ich wyleczenia. Po urazie ludzie często cierpią na symptomy nerwicowe z powodu pozornie zwyczajnych wydarzeń. Czytelnikowi tej książki ofiarowuje się wycieczkę z przewodnikiem po subtelnych, acz potężnych impulsach, które władają naszymi reakcjami na przygniatające życiowe sytuacje. Aby tego dokonać, trzeba zrobić serię ćwiczeń, które pomogą skupić się na odczuciach z ciała. Traumę można uzdrowić poprzez zwiększoną świadomość tych wrażeń. [Czarna Owca, 2020] 

Red. nauk. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan  Łaszczyk, Bogusław Śliwerski.

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121304

 

Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego kształcenia uczuć wyższych w systemach edukacyjnych państw członkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i młodzieży zdolności kochania oraz empatii. Pedagogika Serca powinna stać się dla każdego pedagoga i nauczyciela wyznacznikiem sposobu pracy i jej perspektywą. Nowe pokolenie wychowane w duchu Pedagogiki Serca realizując wzór osobowy Homo Amans – człowieka miłującego ludzi i świat – człowieka pokoju, rozpoczęłoby pozytywną globalizację świata, zmierzając do upragnionego przez ludzkość celu – do trwałego pokoju. [Difin, 2020]

Katarzyna Skolimowska

Podkręć mózg ! I wejdź na wyższy poziom nauczania. Fitnarzędziownik nauczyciela.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121307

 

Poradnik w sposób ciekawy i przystępny ujmuje proces zmiany zachowania na drodze do poprawy naszego funkcjonowania psychofizycznego. Czytelnik otrzymuje praktyczne informacje, jakie zmiany są wartościowe w ich drodze do zdrowia także w postaci licznych ćwiczeń, co jest szczególnym walorem tej pozycji. Autorka wskazuje na możliwości pracy osobistej z materiałem zawartym w książce, ale także zachęca do jego wykorzystania w trakcie pracy pedagogicznej. Takie podejście do rozwoju własnego i swoich podopiecznych będzie sprzyjało długofalowym rezultatom wpływającym na każdy aspekt życia, ale także nauczania innych. Podkręć mózg!… to publikacja o: – proaktywności w zachowaniu Czytelnik dowie się, że tylko dzięki aktywnemu działaniu jakiekolwiek ono będzie ma szansę osiągnąć swoje cele; dzięki działaniu może zweryfikować wszystko, co w obszarze myśli będzie wspierające albo blokujące; – etapach procesu zmiany zachowania wraz ze wskazaniami do pracy osobistej; – doświadczeniu ekspertów; – nawykach i praktycznym wsparciu w postaci tabeli monitoringu. [Difin, 2020]

Joanna Felczak

Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121314

 

Publikacja w syntetyczny sposób przedstawia całokształt zagadnień odnoszących się do pracy socjalnej ze skazanymi z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej i rodzinnej oraz różnych okoliczności odbywania kary. Czytelnik znajdzie tu odniesienie do teorii i praktyki pracy socjalnej i resocjalizacji: pozna wspólne cele i metody pracy obu dyscyplin oraz przykłady dobrej koordynacji pomiędzy pracownikami socjalnymi i innymi służbami. Książkę wieńczy dziesięć punktów systematyzujących przedstawiane treści, które mogą stanowić podręczny przewodnik dla pracowników socjalnych, przedstawicieli innych służb społecznych i pracowników organizacji pozarządowych. [Difin, 2020]

Red. nauk. Hanna Liberska, Janusz Trempała

Psychologia wychowawcza. Wybrane problemy.

Polskie Wydawnictwo Naukowe

Rok wydania: 2020

Sygnatura: Czyt. 121321

 

Publikacja Psychologia wychowania. Wybrane problemy składa się z trzech części: Podstawy teoretyczne zgromadzono tu wiedzę na temat historii kształtowania się psychologii wychowania do 1939 roku, scharakteryzowano psychologię wychowania jako naukę, precyzując jej przedmiot, cel i stosowane metody. Przedstawiono podstawowe koncepcje teoretyczne psychologii wychowania. Kluczowe obszary psychologii wychowania Autorzy opisali tu znaczenie procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych dla wychowania i rozwoju. Osobne rozdziały zostały poświęcone różnicom indywidualnym oraz biologicznym i środowiskowym uwarunkowaniom rozwoju i wychowania. Psychologia wychowania w praktyce: wybrane problemy najbardziej obszerna część książki dotyczy takich zagadnień, jak współpraca psychologów wychowawczych z rodziną i szkołą, zadania psychologa wychowawczego wobec dzieci o nietypowym rozwoju, z zaburzeniami zachowania, z grup mniejszościowych. Kolejne rozdziały dotyczą roli psychologów wychowawczych w poradnictwie zawodowym, wychowaniu zdrowotnym, obywatelskim i edukacji seksualnej oraz organizacjom w systemie wychowania. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020]

 

Mirosław Nowak-Dziemianowicz

Szkoła jako przestrzeń uznania.

Polskie Wydawnictwo Naukowe

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121333

 

Szkołę można badać, opisywać i analizować z bardzo różnych perspektyw. Perspektywa przyjęta w tej książce wywodzi się z koncepcji uznania Axela Honnetha. Potrzeba uznania, deficyt uznania, odmowa uznania są to stany uruchamiające odmienne praktyki społeczne. Ludzie konstruują swoją tożsamość w różny sposób, w zależności od towarzyszących im relacji społecznych. Oparty na walce o uznanie konflikt moralny musi być przez pedagogikę: rozpoznany, opisany i zrozumiany na poziomie teoretycznym. Na poziomie praktycznym powinien zmierzać do budowania pedagogicznej kultury uznania. Uznanie będące warunkiem każdej tożsamości trzeba w moim przekonaniu włączyć dzisiaj w normatywny system celów wychowania/edukacji. Jeśli tak, to spojrzenie na szkołę przez pryzmat teorii uznania może otworzyć przed nami nowe, nieodkryte jeszcze obszary jej funkcjonowania. I właśnie takie spojrzenie na współczesną edukację i polską szkołę jest przedmiotem prezentowanej książki. Próbuję w niej pokazać zarówno potencjał zmian i możliwości rozwiązywania współczesnych problemów, jaki niewątpliwie tkwi w procesach edukacji jak i banalizację i pozór wpisany w tę praktykę społeczną i opisujące ją kategorie pojęciowe. Koncentruję się na edukacji na różnych poziomach instytucjonalnej organizacji. Pytaniem, na które staram się odpowiedzieć jest zarówno problem zmiany w edukacji, szkole oraz wśród uczestników procesów edukacyjnych, jak i zagadnienie związane z tym, czy szkoła jest, czy być może przestrzenią uznania? Czy instytucja szkoły, czy jej edukacyjna koncepcja dają realna szanse na uznanie, czy pojawia się ona we wzajemnych relacjach wszystkich uczestników procesów edukacyjnych? Czy uznanie, jako warunek konstruktywnej, samodzielnej pracy nad własną tożsamością jest obecne w warunkach polskiej szkoły? Czy oparta o uznanie tożsamość może być budowana w instytucji, której podstawowe cele wpisują się dzisiaj w opozycję: rynek pracy czy emancypacja? Odpowiedzi na te pytania szukam w badaniach narracyjnych, które prowadziłam w oparciu o autorską, oryginalną metodologię skoncentrowaną na następujących etapach badawczych: krytyce-narracji-rozumieniu-zmianie. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020] 

Teresa Wejner Jaworska

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121334

 

Monografia zawiera duży zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. Publikacja przedstawia działania podejmowane i wypracowane przez szkoły, które są propozycjami praktycznych rozwiązań w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją. Ukazuje pracę nauczycieli oraz ich skutki przynoszące realne korzyści dla ucznia w obszarze samooceny oraz relacjach nauczycieluczeń. Książka przedstawia ocenę oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia. Publikacja jest kierowana do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją. [Difin, 2020]

Tadeusz Oleksyn

Zarządzanie. Wybrane kwestie.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatury: 121361, 121658

 

Monografia zawiera duży zasób wiedzy na temat dysleksji oraz praktyczne propozycje dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją rozwojową na poziomach wszystkich etapów edukacyjnych. Publikacja przedstawia działania podejmowane i wypracowane przez szkoły, które są propozycjami praktycznych rozwiązań w kwestii dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z dysleksją. Ukazuje pracę nauczycieli oraz ich skutki przynoszące realne korzyści dla ucznia w obszarze samooceny oraz relacjach nauczycieluczeń. Książka przedstawia ocenę oraz oczekiwania rodziców wobec szkół oraz przybliża obraz uczniów z dysleksją rozwojową, ukazując ich samoocenę, relacje z rówieśnikami i marzenia. Publikacja jest kierowana do wizytatorów, dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci z dysleksją oraz osób z dysleksją. [Difin, 2020]

CZERWIEC 2021

Sławomir Koper

Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują.

Wydawnictwo: Fronda

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatura: 121203

 

Autorzy lektur szkolnych przedstawieni są jako posągowe postaci pozbawione wad i namiętności. Niewiele wiemy o ich prawdziwym życiu, a często było ono znacznie bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie pozostawili. Jednak ze względów wychowawczych nie wypadało informować dziatwy, że ich podręcznikowe wzorce umierały na wstydliwe choroby, były uzależnione od alkoholu czy narkotyków albo miewały nieszablonowe skłonności intymne: -Kobieto, boski diable. Wyklęta miłość Adama Mickiewicza ; – Mąż i żona. Kompleksy i problemy Aleksandra hrabiego Fredry ; – Bluszcz, czyli kochanica prawnika. Wolne związki Elżbiety Orzeszkowej ; – Z jednego kubka ty i ja piliśmy onej chwili… Życie osobiste Marii Konopnickiej ; – Cyborg nie tańczy na weselu. Obsesje Stanisława Wyspiańskiego ; – Dla niego nie było kobiet obojętnych. Rysy i przełęcze Kazimiera Przewy-Tetmajera ; -Powieść z kluczem. Małżeński skandal Henryka Sienkiewicz ; -Człowiek pełen sprzeczności. Lęki i pasje Bolesława Prusa ; -Dzieje grzechu w szklanych domach. Podwójne życie Stefana Żeromskiego ; -Łoże z portalem do sławy. Uzależnione od partnerów Zofia Nałkowska ; -Olimpijski laur poezji. Sportowe i alkoholowe fascynacje Kazimierza Wierzyńskiego ; -Pisma i uczucia rozproszone. Najtrudniejsza miłość Marii Dąbrowskiej ; -Bachus demokracji. Małżeńskie perypetie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ; – Ego, homo, hedo. … I Największe miłości Witolda Gombrowicz ; -Popiół bez diamentu. Słabości i nałogi Jerzego Andrzejewskiego ; -Tajemnicze wyprawy Tomka nie kończą się dobrze. Dramat Alfreda Szklarskiego ; -Pan samochodzik i niebezpieczne związki. Prawdziwa twarz Zbigniewa Nienackiego ; – Msza udającego wędrowanie. Demony Edwarda Stachury. [Fronda PL, 2020]

Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik – Topór

Słowa do pary. Ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej.

Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121210

 

Słowa do pary. Ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej to wartościowa pomoc terapeutyczna dedykowana osobom dorosłym z zaburzeniami komunikacji językowej. Ze względu na swoją uniwersalność może być także z powodzeniem stosowana w terapii dzieci. Forma publikacji pozwala na sprawne aktualizowanie i uzupełnianie słownictwa z różnych kategorii. W skład książki wchodzą ćwiczenia oparte na tej samej zasadzie: łączeniu wyrazów w logiczne pary, a następnie utrwalaniu przez wypełnianie nimi luk w zdaniach. Taki system pracy usprawnia zdolności leksykalno-semantyczne i gramatyczne, co przekłada się na odbudowę i rozwój komunikacji. W książce znajdują się ćwiczenia z 9 kategorii tematycznych: Rzeczownik rzeczownik. Czasownik rzeczownik. Przymiotnik rzeczownik. Przeciwieństwa. Synonimy. Związki frazeologiczne. Geografia. Imię nazwisko. Tytuły. [Wydawnictwo WIR, 2020]

Aleksandra  Sadowska – Krajeńska, Dagna Czerwonka

To nie jest trudne ! Ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolne.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatury: 121215, 121881

 

Prezentowana książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i stanowi materiał do zajęć rewalidacyjnych. Zawarte w niej ćwiczenia wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Służą do wyrównywania i kompensowania dysharmonii rozwojowych u dzieci, korygowania zaburzonych funkcji. Na materiale tym można pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, niwelować braki w materiale edukacyjnym, rozwijać motywację do pracy. [Wydawnictwo Harmonia, 2020]

 

Renata Naprawa, Alicja Tanajewska

Uczę się samodzielności. Przewodnik dla nauczyciela.

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121219

 

Prezentowana książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i stanowi materiał do zajęć rewalidacyjnych. Zawarte w niej ćwiczenia wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Służą do wyrównywania i kompensowania dysharmonii rozwojowych u dzieci, korygowania zaburzonych funkcji. Na materiale tym można pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, niwelować braki w materiale edukacyjnym, rozwijać motywację do pracy. [Wydawnictwo Harmonia, 2020]

 

John Kabat – Zinn

Uzdrawiająca moc uważności. Nowy sposób na życie.

Wydawnictwo Czarna Owca

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121222

 

W Uzdrawiającej mocy uważności pionier światowego ruchu mindfulness opowiada, jak w twórczy sposób zmienić stosunek do własnego ciała i umysłu. Dowiadujemy się, na czym polega neuroplastyczność i jak działa mózg, jak medytacja wpływa na naszą biologię i zdrowie oraz jak uważność pomoże nam poradzić sobie z życiowymi wyzwaniami, w tym z własną śmiertelnością, byśmy w pełni wykorzystali każdą daną nam chwilę. Ta głęboko osobista, a także głęboko optymistyczna książka, zakorzeniona w rzetelnej nauce oraz pełna praktycznych wskazówek (dr med. Andrew Weil) spełni oczekiwania wszystkich czytelników zainteresowanych wpływem uważności na fizyczne i emocjonalne uzdrowienie. [Wydawnictwo Czarna Owca, 2020]

 

 Red. nauk. Barbara Remberk

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży.

Wydawnictwo: PZWL Wyd. Lekarskie

Rok wydania: 2021

Sygnatura: 121228

Publikacja poświęcona jest większości zaburzeń psychicznych obserwowanych u dzieci i młodzieży. Omówiono: zasady przeprowadzania procesu diagnozy, rozpoznawanie i leczenie poszczególnych zaburzeń psychicznych (w tym zaburzenia osobowości oraz problemy z obszaru rozwoju psychoseksualnego zagadnienia rzadko omawiane w podręcznikach psychiatrii wieku rozwojowego), postępowanie w stanach nagłych, zagadnienia organizacyjne i prawne. [PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020]

Witold Bednarek

Zadania na celujący. Matematyka dla uczniów klasy VII i VII.

Wydawnictwo Nowik

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121229

Książka jest kierowana do uczniów siódmej i ósmej klasy pragnących rozwinąć swoje uzdolnienia oraz rozszerzyć wiedzę matematyczną. Prezentowane zadania będą również pomocne w przygotowaniach do konkursów oraz do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Do wszystkich zadań podane są pełne rozwiązania. W zbiorze znajdziemy: Zadania. Arytmetyka. Wyrażenia algebraiczne. Zadania tekstowe. Trójkąty. Czworokąty. Okręgi i koła. Wielościany. Zadania różne. [Wydawnictwo Nowik, 2020]

Jacek Lubczak

Chemia w pytaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół średnich.

Wydawnictwo Oświatowe Fosze

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatury: 121114, 121242

Książka stanowi zbiór zadań i pytań z chemii wraz z odpowiedziami, obejmujący kompleksowo szeroki zakres zagadnień z chemii poznawanych w szkole średniej. Podzielona została na trzy tradycyjne działy – chemię ogólną, nieorganiczną i organiczną. Zawiera ona zarówno pytania proste, dla przypomnienia sobie podstawowych definicji i pojęć, jak i bardziej złożone, wymagające pełniejszej interpretacji zjawisk. Książka ma ułatwić Czytelnikowi samodzielne powtórzenie wiadomości z chemii. [Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2020]

Mary Jane Tacchi, Jan Scott

Depresja.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121254

Autorki przedstawiają podstawowe informacje na temat depresji. Wskazują, czym różni się kliniczna depresja od naturalnego ludzkiego doświadczenia smutku oraz od innych ciężkich zaburzeń, takich jak choroba dwubiegunowa czy schizofrenia. Czytelnik znajdzie tu także odpowiedzi na pytania: czy depresja istnieje, czy można zdiagnozować ją u dzieci, jak rozwijają się kategorie diagnostyczne, co oznacza depresja dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Autorki nie ignorują trudnego zagadnienia zapobiegania samobójstwom, a także zwracają uwagę na kwestie, które ich zdaniem będą szerzej dyskutowane w ciągu najbliższych lat, np. czy psychoterapia zmienia funkcjonowanie mózgu. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020]

Smilla Lynggaard

Dzieci silnej woli. Nowe spojrzenie na upór, konflikty i stawianie granic.

Wydawnictwo Uniwersytetu MiND

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121258

Dzieci silnej woli są niezależne, wytrwałe, energiczne, uparte, ciekawskie i kreatywne ale życie z nimi z pewnością nie jest łatwe. To książka dla rodziców dzieci w wieku od trzech do dwunastu lat, które czasem określa się jako uparte. Od pierwszych lat życia wiedzą, czego chcą i manifestują to swojemu otoczeniu. Autorka jest doświadczoną pedagożką, a także matką chłopca silnej woli i doskonale rozumie, jak wspierać rodziców, którzy w codziennym życiu zmagają się z frustracją i niewiarą we własne siły. Słowo wstępne do książki napisał Jesper Juul. [Wydawnictwo MiND, 2020] 

MAJ 2021

Elżbieta Turska

Praca i kariera na globalnym rynku.

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121026

 

Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Renaty Naprawy i Alicji Tanajewskiej Uczę się samodzielności. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (cz. 1: Samoobsługa, cz. 2: Uspołecznienie, cz. 3: Sfera poznawcza). Umożliwi nauczycielom monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia; zapis tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych. [Wydawnictwo Harmonia, 2020]

 

 

 

Ewa Woydyłło

Żal po stracie. Lekcje akceptacji.

Wydawnictwo Literackie

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121084

 

Umiera ktoś bliski. Rozpada się nasz związek. Dowiadujemy się o chorobie. Tracimy pracę. Te i inne sytuacje mają wspólny mianownik: rozsypuje się nasz dotychczasowy świat. W nowej książce ceniona psycholog Ewa Woydyłło pisze o stracie rozumianej bardzo szeroko. Pokazuje, jak radzić sobie z emocjami po traumie. Autorka przekonuje, że cierpienie należy oswajać, a po stracie określić się na nowo w dalszym życiu i uwierzyć, że szczęście jest możliwe. Odwołuje się do własnej biografii, osobistych doświadczeń utraty i skutecznych sposobów, które pomogły jej wyjść z trudności. [Wydawnictwo Literackie, 2020]

 

Karol Wyszomirski

Biohacking. Przewodnik dla początkujących.

Wydawnictwo Zwierciadło

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121109

 

Biohacking nowatorski styl życia, dzięki któremu osiągniesz maksimum swoich możliwości fizycznych, psychicznych i intelektualnych. Wprowadź proste zmiany w swoich codziennych nawykach, by osiągnąć ten cel! Z poradnika dowiesz się m.in.: jakie są korzyści z omijania śniadań, jak przyspieszyć metabolizm, redukując liczbę posiłków, dlaczego cukier (jeśli już) powinniśmy jeść tylko na noc, jak skutecznie wykorzystać zalety chłodu, jak uwolnić się od przewlekłego zmęczenia, jak poprawić koncentrację, pamięć i jasność umysłu. [Wydawnictwo Zwierciadło, 2020]

Jasmin Lee Cori

Matka niedostępna emocjonalnie. Jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania w dzieciństwie.

Wydawnictwo Zwierciadło

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121164

 

Jako dorosłe dziecko niedostępnej emocjonalnie matki możesz nie potrafić określić dokładnie, czego brakuje ci w życiu. Dzięki praktycznym ćwiczeniom zawartym w książce możesz uzdrowić swoje wewnętrzne niekochane dziecko i stać się silnym a jednocześnie czułym dorosłym uwierz, że ta droga jest warta przebycia! Psychoterapeutka Jasmin Lee Cori pomoże ci lepiej zrozumieć twoją matkę i wyleczyć ukryte rany niedostatecznego macierzyństwa. W swojej książce autorka podpowie ci m.in.: czym jest deficyt matki i dlaczego twoja matka nie była w stanie dać ci w dzieciństwie miłości, jak odnaleźć dziecko w sobie i wypełnić matczyną lukę, czym jest zaniedbanie i przemoc emocjonalna i jak sobie z nimi radzić w dorosłym życiu, jak uzdrowić pomatczyne rany i zadbać o szczęśliwszą przyszłość dla siebie (i być może dla swoich dzieci). [Wydawnictwo Zwierciadło, 2020]

 

Christel Peticollin

Pomóż dziecku mniej myśleć. O wrażliwych dzieciach, które za bardzo się przejmują.

Wydawnictwo: Feeria

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121187

 

Zapewne masz świadomość, że jeśli dotyczy cię problem nadwydajności mentalnej, to twoje dziecko również może nosić w sobie tę cechę. Pamiętasz, ile cierpień przysporzyło ci bycie niezrozumianym przez otoczenie? Nie chcesz przecież, żeby twoja pociecha doświadczyła problemów, którym być może przyszło ci stawiać czoła w dzieciństwie. Rany zadane nadwydajnemu mentalnie dziecku goją się często latami… Być może dostrzegasz, że twoje dziecko wyróżnia się spośród rówieśników. Czy ma problem z zawieraniem nowych znajomości? Czy zdarza się, że na zwykłe sytuacje reaguje zbyt emocjonalnie? Czy doświadcza w szkole przykrości ze strony kolegów? Nauczyciele mówią, że jest problematyczne i przewrażliwione? Jeśli oprócz tego odznacza się szczególną wrażliwością, z którą trudno jest ci sobie poradzić, koniecznie przeczytaj tę książkę. [Wydawnictwo Feeria, 2020]

Anna Lene Johansen

Rusz głową ! Gimnastyka mózgu dla dzieci. Zabawne i mądre łamigłówki dla ciekawskich dzieciaków.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121201

 

Rusz głową to inspirujący przewodnik po dziecięcym mózgu i kolejnych etapach jego rozwoju. Książka zawiera różnorodne ćwiczenia stymulujące poszczególne obszary mózgu, między innymi te, które odpowiadają za logiczne myślenie, analizowanie informacji, liczenie, czytanie, komunikowanie się, kreatywność. Autorka podaje także wskazówki dotyczące diety, ruchu, zabawek czy miejsca do pracy. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020] 

Robin Dreeke, Cameron Stauth

Jak czytać ludzi. Radzi agent FBI

Wydawnictwo: Kompania Mediowa

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121141

 

Książka jest kluczem do odczytywania ludzi: ich intencji, motywacji, dążeń, a w efekcie przewidywania ich zachowań. Dzięki zawartej tu wiedzy pozyskasz umiejętności przydatne wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z ludźmi: w domu, biznesie, wśród przyjaciół i znajomych. Autorem Jak czytać ludzi jest Robin Dreeke, były szef Wydziału Analizy Behawioralnej FBI. Dzięki swemu doświadczeniu w jednej z najbardziej tajemniczych jednostek Federalnego Biura Śledczego Dreeke wypracował system, który pozwala zdiagnozować i przewidzieć ludzkie zachowania. Teraz tą wiedzą dzieli się z Czytelnikiem. [Kompania Mediowa, 2020]

 

 

KWIECIEŃ 2021

Uczymy dzieci stosować matematykę. Przewodnik nie tylko dla rodziców.

Danuta Zaremba

Wydawnictwo: Helion

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatura: 121066

 

Dzięki tej książce zdobędziesz narzędzia, które pozwolą Ci skutecznie przekazać wiedzę matematyczną dzieciom w niemal każdym wieku. Od absolutnych podstaw aż po zaawansowane zagadnienia – ten podręcznik pokaże Ci, jak uczyć, aby nie znudzić i by nabyte umiejętności dało się łatwo zastosować w praktyce. [Wydawnictwo Helion, 2020]

 


 

Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców.

Anna Budzińska

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121048

 

Wczesna diagnoza i jak najszybsze rozpoczęcie skutecznej terapii mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie dziecka z autyzmem oraz całej jego rodziny. Dają niepowtarzalną szansę na godne i samodzielne życie. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu kluczowa jest terapia o udowodnionej naukowo skuteczności stosowana analiza zachowania, zwana też terapią behawioralną. Autorka, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem, szczegółowo omawia praktyczne kwestie związane z kolejnymi etapami terapii. Wyjaśnia, jak stworzyć zindywidualizowany system motywacyjny, jakie techniki terapeutyczne najlepiej stosować, jak ocenić i rozwijać sfery deficytowe oraz jakie programy wprowadzać, w miarę jak dziecko robi postępy. Wskazuje konkretne metody radzenia sobie z zachowaniami utrudniającymi naukę i codzienne funkcjonowanie. Podkreśla również wagę odpowiedniej organizacji przestrzeni terapeutycznej i zaangażowania rodziców w proces terapii, tak aby stał się stylem życia rodziny. W książce w praktyczny i przystępny sposób zostały omówione takie zagadnienia, jak: charakterystyka zaburzenia ze spektrum autyzmu; wybór skutecznej terapii; budowanie relacji z dzieckiem; tworzenie efektywnego systemu motywacyjnego; angażowanie rodziców w proces terapii; określenie umiejętności, które należy rozwijać podczas terapii; tworzenie zindywidualizowanego programu terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka; przygotowanie miejsca do nauki i dobór materiałów edukacyjnych; pisanie programów edukacyjnych, prowadzenie rejestracji i ustalanie kolejnych kroków uczenia; monitorowanie i ocena postępów; radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi przez uczenie zachowań alternatywnych; rozwijanie samodzielności u dziecka; kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych i zachowań werbalnych. [GWP, 2020]

 

 

Historia kina.

Red. nauk. Philiph Kemp

Wydawnictwo: Arkady

Rok wydania: 2019

Sygnatura: Czyt. 121134

 

Niezbędna książka dla wszystkich, którzy kochają oglądać filmy i o nich czytać, a także dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat kina. Kluczowe dzieła są umieszczone w kontekście gatunku filmowego oraz na tle najważniejszych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Kalendaria akcentują najważniejsze inspiracje i wydarzenia. Czytelnik wkracza w świat produkcji filmowej pełen blasku, triumfów, dramatów i rozczarowań, a także poznaje realia życia gwiazd filmowych z całego świata. HISTORIA KINA napisana przez międzynarodowy zespół ekspertów filmowych pod kierownictwem Philipa Kempa, cenionego historyka filmu, wykładowcy i autora. [Arkady, 2019]

 

 

 

Zgadzam się albo i nie. Jak szanować granice – swoje i cudze.

Rachel Brian

Wydawnictwo: Debit

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121080

 

 

 

Komiksowy podręcznik dla dzieci, który w prosty i humorystyczny sposób wyjaśnia, co to są granice i jak je stawiać, okazując szacunek sobie i innym. Co zrobić, gdy zachowanie drugiej osoby nas krępuje lub wręcz budzi strach? Jak nie zapominać, że nasze ciało należy do nas i to my decydujemy, z czym czujemy się dobrze, a co nas wprawia w zakłopotanie? Autorka ilustruje każdy przykład komiksowym rysunkiem, który podpowiada dzieciom, jak jasno komunikować własne potrzeby, szanując przy tym granice innych ludzi. [Wydawnictwo Debit, 2020]

 

 

Co kryje się w naszych genach ? Największa łamigłówka ludzkości.

Ewa Bartnik

Wydawnictwo: Zwierciadło

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121115

 

Co można wyczytać z naszego DNA? Co dziedziczymy po przodkach? Czy testy genetyczne są wiarygodne? Jak funkcjonują wirusy? Na czym polegają terapie genowe i jak będzie wyglądać medycyna przyszłości? W książce omówiono najważniejsze zagadnienia tj. komórki macierzyste, klonowanie GMO, a także problemy etyczne związane z rozwojem genetyki i nowinki z tej dziedziny nauki, o których głośno w mediach. Osobny rozdział poświęcony wirusom. Znajdziesz także informacje o: DNA i komórkach macierzystych, chorobach genetycznych, terapiach genowych, rozwoju medycyny spersonalizowanej, dziedziczeniu, funkcjonowaniu wirusów, wpływie genów na starzenie się, manipulacji genami, eksperymentach dokonywanych na ludziach, najciekawszych zjawiskach z inżynierii genetycznej. [Wydawnictwo Zwierciadło, 2020]

 

 

 

 

 

Słownik poprawnej segregacji.

Red. Piotr Szewczyk, Małgorzata Masłowska – Bandosz, Mikołaj Maternik

Wydawnictwo: Abrys

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121095

 

Segregacja odpadów zdobywa coraz więcej zwolenników, jednak niestety rodzi wiele pytań o klasyfikację różnych rodzajów opadów. Naprzeciw temu problemowi wychodzi właśnie nasze opracowanie, które zawiera ponad 450 odpadów ze wskazaniem ich przeznaczenia. Słownik jest także wzbogacony o wiele przydatnych informacji na temat postępowania z odpadami, zawiera m.in. fakty i mity na temat segregacji odpadów. [Abrys, 2020]

 

 

 

 

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji.

Red. nauk. Hanna Batorowska, Paulina Motylińska

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121107

 

Publikacja pod red. naukową Hanny Batorowskiej i Pauliny Motylińskiej prezentuje spectrum zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego i medialnego w czasach nadprodukcji informacji. Monografia adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego m.in. bibliotekarzy, informatologów oraz studentów kierunków związanych z zarządzaniem informacją, wykorzystujących osiągnięcia nauki o informacji, w tym także do studentów bibliologii i informatologii oraz praktyków w tym zakresie. [Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020]

 

 

 

 

 

 Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania.

Renata Gardian – Miałkowska, Ewa Weremczuk, Małgorzata Przybysz – Zaremba

Wydawnictwo Adam Marszałek

Rok wydania: 2020

Sygnatury: Czyt. 121051, 121872

 

Monografia pod względem praktycznym stanowi cenny przewodnik do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, których z roku na rok przybywa coraz więcej. Dla wielu nauczycieli (szczególnie debiutujących w praktyce pedagogicznej) jest doskonałym vademecum łączącym wiedzę z praktyką, co tym samym znacznie ułatwi im przejście przez doświadczane zmagania w bezpośredniej pracy z uczniami objętymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto stanowi wartościowy materiał dla pedagogów, psychologów, a przede wszystkim nauczycieli, rodziców oraz studentów kierunku pedagogika. dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. PŚ [Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020]

 

 

 

 

  Złość w związku. Proste metody na trudne emocje.

Matthew McKay, Kim Paleg

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

 Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121081

 

Jak rozładować napięcie w związku bez ranienia partnera? Czy wyrażanie złości może być dobre dla relacji? Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami? Każda para musi wypracować własny model rozwiązywania konfliktów. Ta książka zawiera dziesięć wypróbowanych metod pracy nad sobą i nad związkiem. Uczy postępować asertywnie zamiast agresywnie oraz konstruktywnie radzić sobie z konfliktami w związku. Przede wszystkim jednak pomaga stworzyć plan walki ze złością, który pozwala: zapobiegać wybuchom złości; radzić sobie ze złością, gdy emocje się nasilają; kontrolować własne zachowanie, a nie uczucia; rozładować napięcie w zdrowy sposób; zrozumieć uczucia i punkt widzenia partnera; uniknąć czterech zapalników złości: krytycyzmu, potępienia, bronienia się i unikania; naprawić szkody, gdy zdarzy się wrócić do starych nawyków; odbudować zaufanie i bliskość w związku. [GWP, 2020]

 

 

MARZEC 2021

Abrakadabra. Czytam. Ćwiczenia usprawniające czytaninie ze zrozumieniem oraz funkcje poznawcze.

Dominika Jakrzewska

Wydawnictwo : Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120917

 

Abrakadabra! Czytam! to zestaw prostych czytanek oraz ćwiczeń funkcji poznawczych skierowany do wszystkich dzieci: tych z zaburzeniami rozwoju funkcji poznawczych, komunikacji językowej, a także tych, które objęte są wczesną nauką czytania lub chcą opanować czytanie metodą sylabową. Dzięki niemu dzieci, które poznały już sylaby i potrafią je odczytać, mogą zacząć czytać proste teksty. Czytanki zbudowane są z sylab otwartych, co ma ułatwić dzieciom czytanie, ponadto we wszystkich tekstach został zaznaczony podział wyrazów na sylaby. Czytanki są zapisane czcionką bezszeryfową, a dodatkowym ułatwieniem jest zapis dużej litery i z kropką. Ćwiczenia zostały tak skonstruowane, by dorosły miał możliwość dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wykonując zadania, dziecko poprawi technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem, podniesie poziom rozumienia pytań, usprawni umiejętność budowania poprawnych gramatycznie zdań i formułowania odpowiedzi na pytania. Praca z materiałem wyrazowym i obrazkowym będzie też okazją do wzbogacania słownictwa oraz poprawnego wypowiadania się. [Wydawnictwo Harmonia, 2020]

 

 

 

 

Jak czerpać radość z pracy. 30 sposobów na uzdrowienie kultury organizacyjnej w firmie i pokochanie swojej pracy.

Bruce Daisley

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120971

 

Czy praca w przestrzeni open-space faktycznie sprzyja integracji i kooperacji? Czy przełomowe technologie XX i XXI wieku sprawiają, że ubywa nam stresu, a przybywa czasu? Czy korporacyjna kultura pracy promuje rozwój umiejętności pracownika? Czy to, że mamy coraz więcej zadań, sprawia, że rzeczywiście jesteśmy bardziej wydajni? Czy potrafimy czerpać satysfakcję ze swojej pracy? Odpowiedzi na te pytania często brzmią: niestety nie. Dzisiejsi pracownicy są bardziej zestresowani i mniej efektywni niż kiedykolwiek w przeszłości. Co możemy z tym zrobić? To książka dla tych, którzy są zmęczeni, stracili z oczu sens swojej pracy, mają dosyć szefa i kolegów, jak również przestali kochać to, co robią. Bruce Daisley, wiceprezes europejskiego Twittera, podpowiada, jak (znów) poczuć się szczęśliwym w życiu zawodowym []. Publikacja stanowi przegląd najważniejszych aspektów (problemów) pracy w XXI wieku. Autor kompleksowo pokazuje, w jaki sposób zmiana nawyków w pracy przekłada się na nasze zdrowie, poczucie spełnienia i rozmaite sfery naszego życia. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020]

 

 

Biologiczne podstawy psychologii.

James W. Kalat

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: Czyt. 120926

 

Biologiczne podstawy psychologii to kompendium wiedzy na temat: Statusu psychologii biologicznej jako nauki i jej miejsca wśród innych subdyscyplin psychologii. Budowy komórki nerwowej i mechanizmu przekaźnictwa synaptycznego. Neuroanatomii oraz metod zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania mózgu ludzi i zwierząt. Autor przedstawia tu także kontrowersje związane z prowadzeniem badań naukowych z udziałem zwierząt oraz omawia obowiązujące standardy prowadzenia takich badań. Genetycznych uwarunkowań procesów psychicznych i zachowania. Budowy i funkcjonowania wszystkich układów sensorycznych. Anatomicznych i funkcjonalnych aspektów ruchu i kontroli ruchu. W tej części Czytelnik znajdzie także informacje na temat zaburzeń ruchu w chorobie Parkinsona i chorobie Huntingtona. Funkcjonowania rytmu snu i czuwania, zaburzeń snu związanych z pracą zmianową lub chorobą transatlantycką (jet lag), a także lęków nocnych, bezdechu sennego, narkolepsji i innych. Regulacji wewnętrznej w zakresie temperatury ciała, głodu i pragnienia. Podstawowe informacje zostały wzbogacone o wiedzę na temat przetrwania w warunkach ekstremalnego zimna, mechanizmu działania gorączki czy zaburzeń odżywiania. Biologii zachowań reprodukcyjnych i różnorodności zachowań seksualnych. Biologicznego podłoża emocji, zachowań agresywnych i obronnych oraz stresu. Neuroanatomicznych podstaw procesów uczenia się, pamięci oraz inteligencji oraz zaburzeń funkcjonowania w tych obszarach. Ewolucji języka oraz wpływu uszkodzeń mózgu na zdolności komunikacyjne. Funkcjonowania mózgu osoby z zaburzeniami psychicznymi, a także historycznych i współczesnych metod leczenia tych zaburzeń. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020]

 

 

 

Twój mózg bez tajemnic. Rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i myśleniu.

Harc Dingman

Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rebis

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120858

 

Sen, pamięć, mowa, odczuwanie przyjemności czy strachu – codziennie mamy do czynienia z tymi procesami i emocjami, ale jak mózg je tworzy? Twój mózg bez tajemnic jest zorganizowaną specjalnie dla czytelnika wycieczką po wnętrzu naszej głowy. Zabiera nas na nią neurobiolog Marc Dingman. Dowiemy się z niej, co się dzieje, kiedy mózg nie działa prawidłowo: dlaczego czasem cierpimy na bezsenność, depresję, ADHD, chorobę Alzheimera czy Parkinsona lub wpadamy w uzależnienie. Książka zawiera liczne interesujące przykłady z życia oraz ręczne ilustracje autora. [Dom Wydawniczy Rebis, 2020]

 

 

 

LUTY 2021

Rymowane zagadki matematyczne

Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski

Wydawnictwo: Edgard

Rok wydania: cop. 2019

Sygnatura: Czyt. 120847

 

Jak ułatwić dziecku rozwiązywanie zadań matematycznych? Postaw na naukę w formie zabawnych wierszyków i łamigłówek! Rymowane zagadki matematyczne to książka o matematyce na wesoło. Rymowana forma uatrakcyjnia zadania, ułatwia zapamiętanie treści i rozwija poczucie rytmu, które jest ważnym elementem przygotowania do edukacji matematycznej. W środku czeka wiele różnorodnych zadań, z których każde przedstawione jest w żartobliwej i rymowanej formie. Krótkie wierszyki dotyczą m.in. dodawania i odejmowania oraz ustalania kolejności. Poziom ćwiczeń jest dostosowany do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zanim dziecko rozpocznie rozwiązywanie liczbowych zagadek, czeka na nie rymowany wstęp, w którym pozna wszystkie jednocyfrowe liczby. Materiał zawarty w książce ułatwi i urozmaici początkowy etap nauki. Dzięki połączeniu zadań z codziennymi sytuacjami, treści stają się bardziej zrozumiałe i zachęcają najmłodszych do zabawy z liczbami i szukaniem rozwiązania. Zaproś swoje dziecko do zabawy pełnej liczb i pokaż mu, jak prosty może być świat matematyki! [Kapitan Nauka, 2020]

 

 

Roztropność nauczyciela

Marian Śnieżynski

Wydawnictwo: Petrus

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatura: 120846

W publikacji został podjęty rzadko dostrzegany i mało interesujący przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych temat roztropności. Jej autor, Pan Profesor Marian Śnieżyński postawił w niej pytanie o zasadność przywoływania roztropności w codziennym życiu. Pytanie to nie jest pytaniem retorycznym. Autor na przykładzie pracy wychowawcy/nauczyciela stawiając pytanie problem, w którym pyta: Na ile i w jakim stopniu roztropność odgrywa pierwszoplanową i zasadniczą rolę w zawodzie nauczyciela? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają kolejne rozdziały publikacji. Nie ma więc potrzeby ponownego przywoływania wskazanych w niej aspektów. Z lektury książki wynika natomiast jeszcze ogólniejsze przesłanie: kierowanie się w życiu roztropnością jest wręcz koniecznością ludzkiego życia. Dlaczego? Roztropność wydaje się być nieodzownym warunkiem zarówno własnego rozwoju, jak też rozwoju innych osób. Innymi słowy, jest ona niezbędna w każdym wycinku ludzkiego życia. Tymczasem, zwraca uwagę Profesor, podejmowane są próby wyrugowania jej z życia społecznego. Dlaczego? [Wydawnictwo Petrus, 2020]

Pierwsze kroki w przedszkolu. Poradnik dla rodziców przyszłych przedszkolaków.

Elżbieta Bielak

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120833

Czy przedszkole jest dobrym miejscem dla mojego dziecka? Jakie przedszkole wybrać? W co wyposażyć dziecko do przedszkola? Skąd czerpać informacje o przedszkolu? Trudne początki… Odpowiedzi i podpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w w wyjątkowej publikacji Elżbiety Bielak. Książka ta skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy planują posłać swoje dziecko do przedszkola i chcą to zrobić w sposób świadomy i odpowiedzialny. Nieważne, czy jest to pierwsze, czy kolejne dziecko w rodzinie, czy ma dwa i pół roku, trzy lata lub pięć lat. Każde jest inne i każde z nich przeżyje ten moment inaczej. Jednak bez wątpienia to od nas, dorosłych, zależy, czy i jak dziecko odnajdzie się w nowej sytuacji. A od tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces adaptacji, w dużej mierze zależy jego powodzenie w przedszkolu. [Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020]

Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia.

Red nauk. Anna Prokopiak

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej

Rok wydania: 2010

Sygnatura: Czyt. 120826

 

Lektura książki dowodzi, że problematyka osób ze spektrum autyzmu jest inspirująca dla wielu autorów i zachęca do podejmowania badań skupionych na poszukiwaniu skutecznych strategii wsparcia i ich uwarunkowań. [] Pomysł na książkę oceniam jako bardzo interesujący, o dużych walorach poznawczych i naukowych, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona odbiorców, w tym głównie nauczycieli, wychowawców i rodziców. Z recenzji dr. hab. Zdzisława Kazanowskiego, prof. UMCS. Książka Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia ukazuje nowe, oryginalne wyniki badań naukowych dotyczące całego życia osób ze spektrum autyzmu. Jest to jedna z pierwszych prób naukowych uchwycenia większości życia ludzkiego naznaczonego zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stanowi ona opracowanie bardzo ważnego obszaru dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej i medycyny. Oryginalne jest ujęcie całościowe problemu: od okresu dziecięctwa po okres dorosłości; od wsparcia sensorycznego po dietetykę; od raportów zastanych po źródła wytworzone. Z recenzji ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL [Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020]

Myślenie pytaniami. 12 narzędzi skutecznych w przywództwie, coachingu i życiu.

Marielee  G. Adams

Wydawnictwo Studio Emka

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120815

Wielkie osiągnięcia zaczynają się od wielkich pytań. Wszyscy codziennie zadajemy sobie pytania typu: W co się ubrać, aż po Co powinienem zrobić ze swoim życiem? Rodzaj zadawanych pytań może mieć poważny wpływ na nasze nastawienie do siebie, na stosunki z ludźmi oraz na karierę. Niewłaściwie stawiane pytania mogą stanowić źródło wielu problemów tak zawodowych, jak i własnych. Autorka snuje interesującą i pouczającą opowieść, w której tkwi klucz do szybkiego rozpoznawania szkodliwych pytań, które pojawiają się w naszej głowie, a potem padają z naszych ust. Instruuje, jak je potem przekształcić, by uzyskać właściwe rezultaty, zaskakująco pozytywne. To trzecie już wydanie tego międzynarodowego bestsellera zawiera w sobie jeszcze więcej niż dwa poprzednie. Mamy nowy wstęp i nowy epilog. Mamy nowe narzędzia, które sprawiają, że przedstawiony materiał ma jeszcze przystępniejszą i bardziej praktyczną formę. Ta książka doskonali umiejętności trenerskie i przywódcze. Może stać się początkiem przełomowych zmian w życiu o czym zaświadcza ogromna rzesza czytelników z wielu krajów świata. [Wydawnictwo Studio Emka, 2020]

Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej.

Iwona Czaja – Chudyba

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120813

 

 

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko. Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 13) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 48 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie. Książka odznacza się jasnością prowadzonego wywodu zgodnie z McLuhanowską maksymą: przekaźnik jest przekazem. Sens praktyczny publikacji nadaje jej wyraźny charakter dydaktyczny, wręcz instruktażowy. prof. dr hab. Stanisław Dylak. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020]

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko. Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 13) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 48 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie. Książka odznacza się jasnością prowadzonego wywodu zgodnie z McLuhanowską maksymą: przekaźnik jest przekazem. Sens praktyczny publikacji nadaje jej wyraźny charakter dydaktyczny, wręcz instruktażowy. prof. dr hab. Stanisław Dylak. [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020]

Marietta Czudakowa

Michaił Bułhakow. Życie nieoczywiste.

Wydawnictwo Akademickie Sedno, Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatura:120806

 

 

Biografia Michaiła Bułhakowa, jednego z najpopularniejszych pisarzy w Polsce, powstała i została wydana jeszcze w ZSRR (1988 r.). Przedstawia życie i twórczość pisarza na podstawie wnikliwej analizy dokumentów archiwalnych, prac mu poświęconych oraz jego utworów literackich opowiadań, dramatów i powieści. Bardzo ważnym źródłem informacji i opinii są obszerne relacje osób, które go pamiętały i żyły w czasie zbierania materiałów do pracy przez autorkę rodzina, przyjaciele, znajomi zawodowi (literaci i ludzie teatru). Niezwykłość tej biografii wynika zarówno z nieprzeciętnej osobowości jej bohatera, jak i nadzwyczajnych okoliczności, w jakich przyszło mu żyć i tworzyć. Z wykształcenia lekarz, z powołania dziennikarz, został kronikarzem wojny domowej i pierwszych lat nowego państwa. Porzucił pracę lekarza, stał się autorem opowiadań i sztuk teatralnych jednym z najgłośniejszych pisarzy młodej literatury radzieckiej. Im więcej pisał, tym mniej znajdowano w jego dziełach radzieckiego wkładu i tym trudniejszy stawał się jego twórczy i ludzki los. Marietta Czudakowa opowiada o rodzinie bohatera, jego dzieciństwie, studiach medycznych, pracy lekarza, której początek przypadł na lata I wojny światowej i czas rewolucji w Rosji. Pokazuje drogę twórczą, od pierwszych prób dziennikarskich i pisarskich po pracę w teatrze i dla teatru oraz otoczony legendę czas pracy nad dziełem, które przyniosło mu pośmiertną sławę w Rosji i na świecie powieścią Mistrz i Małgorzata, opublikowaną bez cięć cenzury dopiero po upadku Związku Radzieckiego. Była wielokrotnie ekranizowana i adaptowana dla teatru, w Polsce doczekała się kilku tłumaczeń. [Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2020]

LUTY 2021

Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi ?

Michael S. Gazzaniga

Wydawnictwo: Smak Słowa
Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120783

 

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli neuronauki próbuje wyjaśnić istotę człowieczeństwa, analizując biologiczną, psychologiczną i w dużej mierze społeczną naturę naszego gatunku w społecznym kontekście naszego życia. Co takiego wydarzyło się w toku ewolucji, co uczyniło człowieka istotą tak wyjątkową? Michael Gazzaniga w przystępny sposób analizuje szeroki zakres badań naukowych, aby wskazać decydującą zmianę, dzięki której staliśmy się myślącymi, czującymi istotami ludzkimi, różnymi od naszych przodków. Neuronauka od pięćdziesięciu lat próbuje zgłębić naturę naszego ja, koncentrując się na systemach mózgowych leżących u podstaw języka, pamięci, emocji i percepcji. Dotąd jednak nie brała pod uwagę oczywistego faktu, że my, ludzie przez większość czasu myślimy o procesach społecznych, porównując się z innymi i próbując oszacować ich intencje. W książce Istota człowieczeństwa Gazzaniga rozważa kilka powiązanych ze sobą zagadnień, między innymi źródła wyjątkowości ludzkiego mózgu, doniosłą rolę języka i sztuki w definiowaniu ludzkiej kondycji, naturę świadomości, a nawet sztuczną inteligencję. [Smak słowa, 2020] 

 

Introwertyczna mama. Wykorzystaj swoją cichą siłę w rodzicielskiej codzienności

Jamie C. Martin

Wydawnictwo: Laurum

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120782

Potrzebujesz czasu na wyciszenie się po każdej wizycie w sali zabaw? Ogarnia cię poczucie ulgi, gdy wspólne wyjście zostaje odwołane? Jeśli tak, prawdopodobnie jesteś introwertyczną mamą. Czy to źle? Wręcz przeciwnie! Kiedy zgiełk życia rodzinnego nie współgra z twoją osobowością, to całkiem naturalne, że pojawiają się frustracja, poczucie winy i przeciążenie. W książce Introwertyczna Mama Jamie C. Martin zdejmuje ten ciężar z twoich barków, przypominając, że twoja stabilność i siła są właśnie tym, czego najbardziej potrzeba waszej rodzinie w tym pełnym chaosu świecie. I przekonuje, że twój spokojny temperament to cecha, dzięki której możesz być wyjątkową mamą dla swoich dzieci. W czasach, kiedy głośniej i więcej znaczy lepiej, warto usiąść na chwilę i postawić na uważność, zamiast mówić bez przerwy i działać w szaleńczym tempie. Autorka, sama będąca introwertyczną mamą, potwierdza słuszność takiego podejścia nie tylko przez opowieści z własnego życia, lecz także dzięki relacjom innych introwertycznych mam. Swoje praktyczne rady i kreatywne pomysły wspiera przemyśleniami czterech ulubionych autorek: Louisy May Alcott, Jane Austen, L.M. Montgomery oraz Laury Ingalls Wilder. Z ich pomocą i wraz z gronem innych introwertyczek zapewni ci wsparcie, humor i świadomość, że nie tylko ty czasem czujesz się przytłoczona radosnymi hałasami wypełniającymi dom. Nadszedł czas, abyś jako spokojna mama uszanowała to, kim jesteś, i rozkoszowała się życiem. [Larum, 2020] 

 

 

Elementarz wystąpień publicznych

Viola Kalka

Wydawnictwo SBM

Rok wydania: cop. 2020

Sygnatura: 120774

Poradnik przeznaczony dla mówców, trenerów, szkoleniowców, nauczycieli. Idealna książka dla osób wykorzystujących autoprezentację, głos i słowo jako narzędzia pracy. Jak przygotować wystąpienie? Jak budować pewność siebie? Jak panować nad słuchaczami? Jak stworzyć interakcje w relacjach z grupą? Werbalne i pozawerbalne metody wzmacniania przekazu i sposoby budowania wizerunku profesjonalnego mówcy. Praktyczne przykłady i ćwiczenia. [Wydawnictwo SBM, 2020]

 

 

Efekt piaskownicy. Jak szefować, żeby roboty nie zabrały Ci roboty

Magdalena Kieferling

Wydawnictwo: Helion S.A.

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120771

Przetrwają najlepiej skomunikowani. Jak budować kompetencje szefa przyszłości w świecie przymusowego zdalnego zarządzania? Jak zachować pracę i nie musieć rywalizować o nią z robotami? Jak dogadać się z pokoleniami, które wchodzą na rynek pracy? Uwaga! Sztuczna inteligencja u bram! Już puka do naszych drzwi, urzędów, domów. Już zaczyna wyręczać nas w prostych zadaniach. Już szuka dla nas drogi na wirtualnych mapach, sprawdza, czego brakuje w lodówce, liczy, analizuje, pisze wiersze i komponuje muzykę wcale nie gorszą od tej, którą tworzą natchnieni artyści. Liczba robotów w fabrykach i magazynach rośnie w tym samym tempie, w jakim spada w nich liczba ludzkich pracowników. Maszyny są wydajne, precyzyjne, nie potrzebują urlopów i nie narzekają na atmosferę w pracy. Może w ciągu najbliższych 10 lat wszystkich nas poślą na zieloną trawkę? Może tak. A może nie. Przypuszczalnie współpraca ludzko-maszynowa przyjdzie w pakiecie z listą nowych zawodów, o jakich dziś nawet nam się jeszcze nie śni. A co z obecnymi zawodami? Które przetrwają? Co będzie na przykład z osobami zarządzającymi pracą ludzi? Spokojnie, akurat menadżerowie najprawdopodobniej będą potrzebni. Jednak nie wszyscy. Z podniesioną głową w najbliższą przyszłość spoglądać będą mogli tylko ci szefowie, którzy już dziś nauczą się porywać za sobą innych. Także pokolenie ludzi młodych, tych, których podobno nic nie interesuje. By to skutecznie zrobić, po pierwsze trzeba porzucić wielkie HR-owe hasła. Po drugie sięgnąć po sposób komunikacji rodem z… rozbawionej piaskownicy. Brzmi intrygująco? To dobrze, bo właśnie rozpoczynamy zabawę w pracę! [Helion, 2020]

 

 

Dlaczego śpimy. Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych

Mathew Walker

Wydawnictwo Marginesy

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120762

Lepszej lektury do łóżka nie można sobie wymarzyć. Jaki wpływ na sen mają kofeina i alkohol? Co naprawdę dzieje się podczas fazy REM? Dlaczego z wiekiem zmieniają się zwyczaje związane ze snem? Jak popularne wspomagacze snu wpływają na niego w dłuższej perspektywie? Sen jest jednym z najważniejszych, a zarazem najmniej zbadanych aspektów życia, odpowiadającym za nasze dobre samopoczucie i długowieczność. Do niedawna nauka nie znała odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpimy i jaką funkcję pełni sen, ani dlaczego bezsenność tak bardzo szkodzi zdrowiu. Jednak liczne odkrycia naukowe, jakich dokonano w ciągu ostatnich dwudziestu lat pozwoliły spojrzeć na sen z zupełnie nowej perspektywy. Matthew Walker pokazuje, jak sen wpływa na naszą zdolność uczenia się, zapamiętywania i podejmowania logicznych decyzji. Sen także reguluje emocje, wzmacnia system odpornościowy, poprawia metabolizm i reguluje apetyt. Sny łagodzą bolesne wspomnienia i tworzą wirtualną rzeczywistość, w której mózg łączy nową i nabytą wcześniej wiedzę, by pobudzać kreatywność. Wykorzystując najnowsze badania naukowe i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i badawczej, autor pokazuje, jak wykorzystać sen, by wpłynąć na zdolność uczenia się, poprawić nastrój i zwiększyć energię, wyregulować hormony i zapobiec nowotworom, chorobie Alzheimera i cukrzycy. Jak spowolnić efekty starzenia, ulepszyć wykształcenie i poprawić długość życia naszych dzieci. Jak zwiększyć efektywność i produktywność naszej pracy. [Wydawnictwo Marginesy, 2020] 

 

Dlaczego ja to ja, a nie ty ? Odpowiedzi na 100 najbardziej nurtujących pytań zadawanych przez dzieci

Tomi Ungerer

Wydawnictwo Format

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120761

Tomi Ungerer odpowiada na pytania dzieci z rozbrajającą szczerością, a zarazem wielką mądrością artysty, który nigdy nie zapomniał, że wciąż ma w sobie swoje wewnętrzne dziecko. Jego odpowiedzi ukazywały się we francuskim magazynie Philosophie, teraz zebrane zostały w jednym tomie. Dlaczego ja nie jestem tobą, a ty mną? Kto stworzył Boga? Po co są na świecie pieniądze? Czy to możliwe, że moje życie to sen? Czy istnieje coś takiego jak nic? Jeśli ktoś mnie uderzył, to czy mam mu oddać? Dlaczego mamy kochać innych, a nie tylko samych siebie? Wielkie filozoficzne pytania są wciąż takie same zadawaliśmy je dwa tysiące lat temu, zadajemy i dziś, bez względu na to, czy mamy osiem czy osiemdziesiąt lat. Tomi Ungerer odpowiada na nie w sposób zaskakujący i zabawny, prowokując do myślenia i zawsze dostarczając inspiracji. To książka filozoficzna, dzięki której czytelnicy ochoczo oddają się refleksji niezależnie od tego, czy są dziećmi czy już zdążyli dorosnąć. [Wydawnictwo Format, 2020] 

 

COVID – 19. Pandemia, która nie powinna się zdarzyć, i jak nie dopuścić do następnej

Debora McKenzie

Wydawnictwo: Zyski i S-ka

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120758

Jak doszło do wybuchu pandemii COVID-19 i jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z obecnego kryzysu na przyszłość? Internet jest pełen teorii na temat pandemii koronawirusa, a każdy dzień przynosi dziesiątki kolejnych, często sprzecznych ze sobą opinii, w których łatwo się pogubić nawet specjaliście. Książka wybitnej dziennikarki naukowej Debory MacKenzie jest pierwszą rzetelną, a jednocześnie przystępnie napisaną analizą pandemii COVID-19. MacKenzie zajmuje się epidemiami od trzydziestu lat. Teraz wykorzystuje to doświadczenie, by wyjaśnić, w jaki sposób COVID-19 zdołał w błyskawicznym tempie rozprzestrzenić się po całym świecie, przyczyniając się do wybuchu największej od dekad pandemii. Jej książka jest krótkim kursem epidemiologii dla każdego: pokazuje mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów i rozwoju pandemii; przedstawia historię innych groźnych epidemii (MERS, SARS, H1N1, Zika i Eboli), które powinny były nas przygotować do obecnego kryzysu; oraz ukazuje dramatyczne błędy w służbie zdrowia, które utorowały drogę dla rozwoju COVID-19. Pokazuje również, jakie globalne działania powinniśmy rozpocząć, by nie doprowadzić do wybuchu kolejnych pandemii w przyszłości. [Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2020]

 

 

Autorytet nauczyciela czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

Jarosław Kordziński

Wydawnictwo: Wolter Kluwer

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120746

Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: formalnych podstaw autorytetu nauczyciela, kompetencji zawodowych niezbędnych w procesie edukacji, samooceny i motywacji nauczyciela oraz planowania kariery, skutecznej współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami, kodeksu etyki nauczyciela, tworzonego przez szkołę. Książka pokazuje, że istnieje silna korelacja między osobą i zachowaniem uczącego, a sposobem organizacji szkoły. Czynniki te znajdują odzwierciedlenie w efektywności nauczania. Treści teoretyczne uzupełnione są szeregiem informacji oraz gotowych rozwiązań pozwalających wzmacniać samoocenę nauczyciela oraz przykładami pracy nauczycieli wyróżniających się w swoim środowisku. [Wolters Kluwer, 2020]

 

 

Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem. Wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem

Elżbieta Sadowska

Wydawnictwo UW

Rok wydania: 2020

Sygnatura: Czyt. 120714

Autorka w nowatorski sposób opisuje kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem i analizuje zachowania uznane za typowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukazuje wpływ zaburzeń w obrębie kompetencji komunikacyjnej na realizację funkcji komunikacyjnej wypowiedzi.

 

 

Wierszyki ortograficzne z krzyżówkami

Katarzyna Michalec

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120710

Książka zawiera zbiór wierszyków ortograficznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Materiał przeznaczony jest do utrwalania głosek: ch, h, u, ó, ż, rz. W każdym wierszyku głoski te powtarzają się wiele razy i zaznaczone są innym kolorem. Głoski: ch, h zielonym, u, ó niebieskim, ż, rz czerwonym. Dzięki temu dziecko łatwiej je zapamięta. Uzupełnieniem wierszy są zamieszczone pod nimi krzyżówki. Jeśli rozwiązanie krzyżówki będzie sprawiało dziecku problem, wystarczy, że przeczyta ono uważnie wierszyk jeszcze raz. Wszystkie podpowiedzi znajdują się w tekście. Humor wierszyków z pewnością dostarczy małym czytelnikom wiele radości, a samodzielne rozwiązywanie krzyżówek nie tylko skłoni ich do myślenia, ale także podniesie samoocenę. To publikacja polecana rodzicom oraz nauczycielom. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020]

 

 

Uzdolnienia matematyczne u dzieci. Co pozwala rozwinąć skrzydła dzieciom uzdolnionym matematycznie ?

Karolina Skarbek

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120706

Osią przewodnią tej publikacji stały się wyniki badań Autorki oraz nasuwające się z nich wnioski dotyczące uzdolnień matematycznych manifestowanych przez dzieci na styku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przeprowadzone badania miały charakter diagnostyczny. Kluczowe było w nich oprócz zbadania losów edukacyjnych dzieci uzdolnionych matematycznie poznanie także mechanizmów blokujących manifestowanie tych uzdolnień w trakcie pierwszych kilku lat nauki w szkole. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020]

 

 

Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy

Red. nauk. Joanna Skibniewska

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: Czyt. 120703

W monografii wyodrębniono trzy części poświęcone wybranym zagadnieniom terapii interdyscyplinarnej, które odnoszą się do holistycznego i wielokierunkowego wsparcia dziecka. Pierwsza, zatytułowana Podstawy terapii interdyscyplinarnej, opisuje fundamenty tego rodzaju terapii, na którą składają się terapie: pedagogiczna, psychopedagogiczna oraz medyczna neurologiczna i psychiatryczna. Część druga, Terapia funkcji podstawowych. Wybrane problemy, porusza kwestie dotyczące wieloaspektowego wsparcia i stymulacji funkcji podstawowych. Część trzecia, Terapia zaburzeń rozwojowych. Wybrane zagadnienia, przedstawia działania terapeutyczne zorientowane na pomoc dziecku o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowo-poznawczych. [Oficyna Wydawnicza Impuls, 2020

 

Scenariusze zajęć z zakresu kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży w szkole podstawowej

Magdalena Wegner – Jezierska

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: Czyt. 120697

Książka zawiera program lekcji wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej na wszystkich poziomach klas. Celem proponowanych zajęć jest poszerzenie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci oraz młodzieży. Umiejętności te mają bezpośredni wpływ na relacje pomiędzy uczniami, wzajemną tolerancję i akceptację. Każdy scenariusz zawiera informacje, jakie przybory i narzędzia potrzebne są do skutecznego przeprowadzenia lekcji. Nauczyciel otrzymuje gotowy opis treści do przekazania oraz tabele z podpowiedziami prawidłowych odpowiedzi. Załączone są także potrzebne karty pracy dla uczniów. Skrypty przygotowane są w taki sposób, aby przeprowadzenie lekcji z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży mógł przeprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od profilu swojego wykształcenia. [Wydawnictwo Harmonia, 2020]

 

 

Psychologia zdrowia

Irena Heszen – Celińska, Halina Sęk

Wydawnictwo PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatury: Czyt. 120695, 121489

W nowej wersji podręcznika uwzględniono dynamiczny rozwój psychologii zdrowia jako dziedziny badan i praktyki, który nastąpił w ostatnich latach. W publikacji zrelacjonowano obszerny dorobek polskich naukowców, jest ona także dostosowana do realiów polskiego systemu ochrony zdrowia. Treści podręcznika odpowiadają programowi kształcenia z zakresu psychologii zdrowia. W nowej edycji Psychologii zdrowia Czytelnik znajdzie: Informacje na temat statusu psychologii zdrowia jako nauki i jej relacji do innych dziedzin psychologii oraz innych nauk. Autorki przedstawiły także historię kształtowania się dyscypliny i obowiązujące na różnych etapach jej rozwoju paradygmaty aż do dzisiejszego kształtu i współczesnych wyzwań. Wyczerpujący opis podstawowych terminów, problemów i koncepcji teoretycznych związanych ze zdrowiem i chorobą. Analizę poznawczych i behawioralnych uwarunkowań zdrowia i choroby, a także opis modeli wyjaśniających zachowania zdrowotne i ich zmiany. Opis psychologicznych mechanizmów zdrowia i choroby, psychologicznych następstw choroby oraz organizacji zachowania wobec własnej choroby. Rozbudowaną część dotyczącą psychologicznych aspektów relacji lekarz-pacjent oraz znaczenia psychologii zdrowia dla wybranych działów medycyny. Rozdział dotyczący metodologicznych aspektów prowadzenia badań w psychologii zdrowia. [Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020]

 

 

Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość.

Ewa K. Czaczkowska

Rok wydania: 2020

Wydawnictwo Znak

Sygnatura: 120691

 

 

Nieznane oblicze jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku – Prymasa Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński to postać wielowymiarowa. Był wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym. Warto jednak spojrzeć na życie i dzieło Prymasa, jak pisze autorka, od innej strony z punktu widzenia człowieka wewnętrznego, któremu przyszło pełnić te ważne zewnętrzne funkcje i role. Ewa K. Czaczkowska pokazuje nieznane oblicze Prymasa. W książce Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość tworzy portret człowieka prawdziwego – pełnego pasji, męstwa i miłości, konsekwentnie realizującego swoją życiową misję. Opowiada o przyjaźni i przebaczeniu, relacjach Prymasa z Karolem Wojtyłą, o najważniejszych kobietach w jego życiu. Opisuje cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem. Książka zawiera również rozmowę z o. Zdzisławem Kijasem, relatorem w procesie beatyfikacyjnym kardynała Wyszyńskiego. [Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2020]

 

 

GRUDZIEŃ 2020

Cyfrowy warsztat humanisty

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120938

Książka stanowi przyjazny podręcznik dla studentów i doktorantów piszących prace dyplomowe i rozprawy doktorskie. Autorzy opisują najbardziej funkcjonalne, zwykle bezpłatne aplikacje i źródła informacji; pokazują krok po kroku, jak z nich korzystać, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w procesie badawczym. W poszczególnych rozdziałach, które odpowiadają etapom procesu badawczego, autorzy prezentują: programy wspomagające pracę koncepcyjną (mapy myśli, hierarchiczne edytory tekstu), uniwersalne i specjalistyczne źródła wraz z najskuteczniejszymi metodami wyszukiwania informacji, programy do zarządzania bibliografią, umożliwiające tworzenie poprawnych przypisów bibliograficznych i automatyczne generowanie bibliografii załącznikowej, elektroniczne notatniki, dzięki którym zyskujemy niespotykane w świecie analogowym możliwości gromadzenia różnego typu informacji tekstu, grafiki, dźwięku, animacji, stron internetowych, metodę pracy z procesorem tekstu, menedżerem bibliografii i elektronicznym notatnikiem posługiwanie się tymi trzema aplikacjami w sposób systemowy znacząco usprawnia proces badawczy, skracając czas wyszukiwania i opracowania materiałów, a także ułatwia pisanie tekstów. 

 

 

Ekoturystyka

Dominika Zaręba

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120955

Książka podejmuje bardzo aktualny problem rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki w powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego. Głównym jej założeniem jest propagowanie turystyki zrównoważonej, usiłującej godzić sprzeczne interesy turysty, który pragnie przebywać w środowisku przyrodniczym jak najmniej zdegradowanym, a jednocześnie sam to środowisko niszczy, zarówno bezpośrednio, jak i wymagając coraz liczniejszych udogodnień cywilizacyjnych dróg, hoteli itp. Książka napisana przystępnie, z dużą znajomością przedmiotu i osobistym zaangażowaniem. Podano w niej liczne przykłady rozwiązań proekologicznych w turystyce krajowej i zagranicznej.

 

 

Jak czerpać radość z pracy: 30 sposobów na uzdrowienie kultury organizacyjnej w firmie i pokochanie swojej pracy

Bruce Daisley

Wydawnictwo: PWN

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120971

Czy praca w przestrzeni open-space faktycznie sprzyja integracji i kooperacji? Czy przełomowe technologie XX i XXI wieku sprawiają, że ubywa nam stresu, a przybywa czasu? Czy korporacyjna kultura pracy promuje rozwój umiejętności pracownika? Czy to, że mamy coraz więcej zadań, sprawia, że rzeczywiście jesteśmy bardziej wydajni? Czy potrafimy czerpać satysfakcję ze swojej pracy? Odpowiedzi na te pytania często brzmią: niestety nie. Dzisiejsi pracownicy są bardziej zestresowani i mniej efektywni niż kiedykolwiek w przeszłości. Co możemy z tym zrobić? To książka dla tych, którzy są zmęczeni, stracili z oczu sens swojej pracy, mają dosyć szefa i kolegów, jak również przestali kochać to, co robią. Bruce Daisley, wiceprezes europejskiego Twittera, podpowiada, jak (znów) poczuć się szczęśliwym w życiu zawodowym []. Publikacja stanowi przegląd najważniejszych aspektów (problemów) pracy w XXI wieku. Autor kompleksowo pokazuje, w jaki sposób zmiana nawyków w pracy przekłada się na nasze zdrowie, poczucie spełnienia i rozmaite sfery naszego życia.

 

 

Nasz stronniczy optymizm : o irracjonalnie pozytywnie nastawionym mózgu : dlaczego jesteśmy zaprogramowani tak, by patrzeć na jasną stronę

Tali Sharot

Wydawnictwo: Amber

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120998

Ta książka zgłębia jedno z największych oszustw, do jakich zdolny jest ludzki umysł: stronniczość optymizmu. Bada, kiedy jest ona adaptacyjna, a kiedy destrukcyjna pisze Tali Sharot. I zabiera nas na fascynującą wyprawę w głąb naszego mózgu. Tali Sharot wyjaśnia m.in.: Dlaczego nie postrzegamy świata takim, jakim jest naprawdę. Jak i dlaczego umysł przekształca przewidywanie w rzeczywistość. Jak różnią się mózgi optymistów i pesymistów. Dlaczego najgorzej wychodzi nam przewidywanie tego, co może nas uszczęśliwić. Uświadamia też, jak optymistyczne złudzenia wpływają na nasze finansowe, zawodowe i emocjonalne decyzje. I że optymizm może być podstawą naszej egzystencji. 

 

 

Niepewność : rozmowy o strachu i nadziei

Agnieszka Jucewicz, Tomasz Kwaśniewski

Wydawnictwo: Agora

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121000

Pandemia koronawirusa sprawiła, że uniwersalne kwestie nadziei, tęsknoty, samotności, wyborów etycznych, a także lęku przed śmiercią i jakości relacji z najbliższymi stały się wyraźniejsze, domagające się odpowiedzi, które pozwolą nam lepiej żyć nie tylko w tej ekstremalnej sytuacji. Rozmowy Agnieszki Jucewicz i Tomasza Kwaśniewskiego z psychologami, psychoterapeutami, a nawet jednym etykiem, o tym, co się dzieje teraz z naszymi uczuciami i relacjami tworzą przestrzeń do zastanowienia się nad tymi fundamentalnymi kwestiami. Podpowiadają też sposoby na to, jak poradzić sobie emocjonalnymi trudnościami, których doświadczamy w obliczu tych pytań.

 

 

Nowa psychologia zarządzania : jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej

Tomasz Gordon

Wydawnictwo: Onepress

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121004

Nowa psychologia zarządzania opisuje oparte na nauce i sprawdzone w biznesie patenty najskuteczniejszych szefów. Może okazać się niezmiernie przydatna zarówno dla doświadczonych menedżerów, jak i przyszłych adeptów sztuki skutecznego zarządzania ludźmi. Koncentruje się na użytecznych biznesowo zasadach psychologii pozytywnej i analizy transakcyjnej oraz uwzględnia proces grupowy w pracy menedżera. Autor wyjaśnia przyczyny awersji biznesu do coachingu. Wskazuje również szanse i zagrożenia związane z wchodzeniem menedżera w rolę coacha, mentora i trenera. Serce książki stanowi 7 filarów modelu coachingowego – miękkiego zarządzania dla twardych rezultatów. Jej zwieńczeniem zaś jest autorska metoda motywacyjno-korygująca, która wydatnie skraca i usprawnia pracę menedżera z zespołem w tzw. kryzysie odpowiedzialności.

 

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego

Red. Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121029

Rola nauczyciela jest rolą złożoną, wielowymiarową, w którą wpisano wiele nieredukowalnych napięć między oczekiwaniami przełożonych, uczniów i własnymi celami, między wysokim poziomem autonomii a podporządkowaniem decyzjom administracyjnym, między działaniami na rzecz adaptacji i emancypacji uczniów, między etosem a presją codzienności, między wypełnieniem misji a realizacją podstawy programowej, między wspomaganiem rozwoju a przygotowaniem do zdania egzaminów. W przypadku nauczyciela akademickiego dochodzi jeszcze napięcie między realizacją zadań badawczych i dydaktycznych. Z jednej strony oczekuje się od niego osiągnięć naukowych najwyższej próby, a z drugiej profesjonalizmu w prowadzeniu zajęć ze studentami i doktorantami, przy czym ów profesjonalizm ma ograniczone znaczenie w akademickich awansach. Z uznaniem przyjmuję więc działania, które są wyrazem doceniania aktywności dydaktycznej nauczycieli akademickich i które służą poszerzeniu kierowanych do nich ofert sprzyjających namysłowi nad własną praktyką dydaktyczną oraz refleksji nad bardziej ogólnymi (systemowymi) rozwiązaniami dotyczącymi dydaktyki w szkole wyższej. W działania te bardzo pozytywnie wpisuje się niniejsza książka […].

 

Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski

Łukasz Mieszkowski

Wydawnictwo: Polityka

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121167

Budowa II RP, rozwiązywanie politycznych i gospodarczych problemów, a w tle walka z wrogiem równie groźnym jak zaborcy i sowiecka Rosja. Łukasz Mieszkowski przypomina źródła epidemii, która dziesiątkowała Polaków u progu niepodległości, jej historię i reakcje rządów. Jego esej to pionierska próba rekonstrukcji przebiegu hiszpanki w II Rzeczypospolitej i gorzki dowód na to, jak rzadko wyciągamy lekcje z historii. Kiedy w połowie listopada 1918 roku wybucha niepodległość, większość ofiar hiszpanki prawdopodobnie już nie żyje albo właśnie umiera. Największa w dziejach ludzkości i Polski pandemia nie zostaje rozpoznana, pojawia się raczej jako dodatkowy problem i zagrożenie. Służby sanitarne i medyczne zajęte są przede wszystkim walką z tyfusem. Polacy w tym czasie wspólnym wysiłkiem pozaborowym budują nowe państwo, scalają administrację, tworzą armię. Na gruzach starego imperialnego porządku powstaje II Rzeczpospolita. Trwa wojna domowa w Galicji, bolszewicka Rosja i młoda Polska wchodzą na kurs kolizyjny. Panuje bieda i głód. Hiszpanka zbiera swoje żniwo. 

 

 

Opracowania lektur i wierszy : dla wszystkich klas liceum i technikum

Red. Jerzy Jagodziński i Krystyna Bielaszewska

Wydawnictwo: Adamantan

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 121176

Książka zawiera opracowania 160 lektur i wierszy z zakresu aktualnej podstawy programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z uwzględnieniem obowiązujących standardów wymagań maturalnych. Każde opracowanie zawiera streszczenie utworu i zwięźle przedstawioną problematykę, a w przypadku wiersza, jego klarowną analizę i interpretację. Omówione są wszystkie kluczowe pojęcia, motywy i nawiązania do innych utworów, a także budowa utworów oraz użyte środki literackie. Atutem książki są diagramy, pozwalające łatwo zapamiętać najważniejsze fakty o postaciach i wydarzeniach, w których uczestniczą.

 

 

Pedagog szkolny : „homo viator” w labiryncie życia szkolnego

Agnieszka Domagała-Kręcioch

Wydawnictwo: Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121181

Niniejsza publikacja wyrosła z głębokiej potrzeby docenienia pracy pedagogów szkolnych, którzy przy okazji licznych rozmów oraz kolejnych szkoleń i warsztatów czują się wciąż osamotnieni w swoich działaniach, przemęczeni biurokracją, sfrustrowani kolejnymi reformami, bezradni wobec procedur oraz wyczerpani walką z oczekiwaniami i postawami roszczeniowymi. Pedagogów, którzy mimo wszystko podejmują wyzwania, szukają rozwiązań i optymistycznie patrzą w przyszłość. Podróż, w którą wyruszy Czytelnik, zawiera sześć podstawowych wyzwań, z jakimi najczęściej muszą się mierzyć pedagodzy szkolni (ale nie tylko oni) w swojej pracy. Każde wyzwanie stanowi oddzielny rozdział tej książki. 

 

 

Plastyka nie tylko dla plastyków : alternatywne scenariusze lekcji i ćwiczenia międzyprzedmiotowe

Waldemar Malak

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 121184

Książka prezentuje nietypowe autorskie lekcje plastyki. Korzystając z niej, będzie można przeprowadzić ciekawe i jednocześnie łatwe realizacyjnie lekcje z wykorzystaniem tekstów literackich, plastyczne prace badawcze oraz alternatywne zajęcia kształtujące umiejętność posługiwania się podstawowymi elementami formy plastycznej. Znajdziemy tutaj również materiał teoretyczny i ćwiczenia plastyczne wspomagające analizę dzieł sztuki. Książka zawiera też propozycję łączenia różnych przedmiotów szkolnych, np. we wspólnym projekcie edukacyjnym tworzonym na kanwie zadania plastycznego lub czytania ze zrozumieniem weryfikowanego rysunkiem. 

 

 

Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych

Danuta Opozda, Magdalena Parzyszek

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 121226

Wychowanie w rodzinie rozumiane jako proces i rezultat jest przedmiotem analiz, badań i refleksji różnych dyscyplin naukowych. Niniejsza publikacja przybliża rzeczywistość wychowania w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych z uwzględnieniem prawidłowego funkcjonowania rodziny i niektórych aspektów jej dysfunkcjonalności. Mając na uwadze perspektywę pedagogicznego oglądu, w książce podjęto próbę określenia zjawisk i reguł charakterystycznych dla wychowania w rodzinie, uwzględniając fakt zmienności warunków dokonujący się w czasie i w przestrzeni i mający znaczenie dla wychowania we współczesnej rodzinie. 

 

 

Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej = Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas

Red. Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk

Wydawnictwo: Difin

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121225

Diagnoza pedagogiczna przewiduje dwie orientacje. Pierwsza z nich diagnoza pozytywna, przy doborze odpowiednich metod i form pracy terapeutycznej, rokuje pomyślną redukcję niepokojącego stanu na rzecz jego poprawy. Z kolei drugi typ diagnozy negatywna przewiduje pogłębienie istniejącego problemu, zaburzenia, czy też zagrożenia. Zarówno diagnoza pozytywna, jak i negatywna zakłada pewien rozwój istniejącego problemu. Jednak jego następstwo nie zawsze może być pomyślne zarówno dla samej jednostki, grupy ludzi, czy też społeczeństwa. Trafne rozpoznanie, a następnie ocena ryzyka determinującego kierunek ewaluacji wcześniej zaistniałego problemu jest niezwykle ważnym momentem w praktyce pedagogicznej. Od nauczyciela/pedagoga/logopedy/diagnosty, współcześnie oczekuje się wysokich kompetencji w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej. Na owe kompetencje składają się przede wszystkim wiedza teoretyczna, metodologiczna, sprawności oraz umiejętności praktyczne, a także samoświadomość w zakresie kompetencji osobistych. Posiadanie kompetencji w tych trzech obszarach, pozwala opracować właściwy program pomocy dziecku, w którym zostaną uwzględnione najbardziej optymalne metody i formy pracy pedagogicznej. Na tym etapie ważna jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym, w którym rozwija się dziecko. Zazwyczaj czynniki determinujące zaburzenia w harmonijnym rozwoju nie pochodzą z jednego źródła, nie tkwią tylko w osobowości dziecka, ale również w jego najbliższym otoczeniu społecznym. 

 

To nie jest trudne! : ćwiczenia rewalidacyjne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Aleksandra Sadowska-Krajewska, Dagna Czerwonka

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121215

Prezentowana książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i stanowi materiał do zajęć rewalidacyjnych. Zawarte w niej ćwiczenia wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości. Służą do wyrównywania i kompensowania dysharmonii rozwojowych u dzieci, korygowania zaburzonych funkcji. Na materiale tym można pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, niwelować braki w materiale edukacyjnym, rozwijać motywację do pracy.

 

 

Słowa do pary : ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej

Mariola Czarnkowska, Anna Lipa, Paulina Wójcik-Topór

Wydawnictwo: WIR

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121210

Słowa do pary. Ćwiczenia dla osób z zaburzeniami komunikacji językowej to wartościowa pomoc terapeutyczna dedykowana osobom dorosłym z zaburzeniami komunikacji językowej. Ze względu na swoją uniwersalność może być także z powodzeniem stosowana w terapii dzieci. Forma publikacji pozwala na sprawne aktualizowanie i uzupełnianie słownictwa z różnych kategorii. W skład książki wchodzą ćwiczenia oparte na tej samej zasadzie: łączeniu wyrazów w logiczne pary, a następnie utrwalaniu przez wypełnianie nimi luk w zdaniach. Taki system pracy usprawnia zdolności leksykalno-semantyczne i gramatyczne, co przekłada się na odbudowę i rozwój komunikacji. W książce znajdują się ćwiczenia z 9 kategorii tematycznych: Rzeczownik rzeczownik. Czasownik rzeczownik. Przymiotnik rzeczownik. Przeciwieństwa. Synonimy. Związki frazeologiczne. Geografia. Imię nazwisko. 

 

 

Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Red. Barbara Remberk

Wydawnictwo: PZWL

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121228

Publikacja poświęcona jest większości zaburzeń psychicznych obserwowanych u dzieci i młodzieży. Omówiono: zasady przeprowadzania procesu diagnozy, rozpoznawanie i leczenie poszczególnych zaburzeń psychicznych (w tym zaburzenia osobowości oraz problemy z obszaru rozwoju psychoseksualnego zagadnienia rzadko omawiane w podręcznikach psychiatrii wieku rozwojowego), postępowanie w stanach nagłych, zagadnienia organizacyjne i prawne.

 

 

Zadania na celujący : matematyka dla uczniów klasy VII i VIII

Witold Bednarek

Wydawnictwo: Nowik

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121229

Książka jest kierowana do uczniów siódmej i ósmej klasy pragnących rozwinąć swoje uzdolnienia oraz rozszerzyć wiedzę matematyczną. Prezentowane zadania będą również pomocne w przygotowaniach do konkursów oraz do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Do wszystkich zadań podane są pełne rozwiązania. W zbiorze znajdziemy: Zadania. Arytmetyka. Wyrażenia algebraiczne. Zadania tekstowe. Trójkąty. Czworokąty. Okręgi i koła. Wielościany. Zadania różne. 

Po polsku? Tak! : elementarz dla cudzoziemców do nauki języka polskiego

Aneta Lica i Zenon Lica

Wydawnictwo: Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 121016

Po polsku? Tak! to seria przeznaczona dla dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego rozpoczynających edukację wczesnoszkolną. Może być wykorzystywana na zajęciach grupowych i indywidualnych. W skład serii wchodzą elementarz i dwa zeszyty ćwiczeń, do wszystkich części dołączone są płyty z nagranymi dialogami, tekstami i piosenkami. Całość w sposób kompleksowy pozwala na ćwiczenie wszystkich sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Atrakcyjna szata graficzna i ciekawe ilustracje inspirują do podejmowania rozmów na tematy bliskie dzieciom, czemu służy odpowiedni dobór słownictwa z zakresu różnych kręgów tematycznych (np. pierwsze kontakty, przybory szkolne, jedzenie, wygląd, czynności wykonywane w domu, w szkole, latem, zimą) powiązanych z określonymi zagadnieniami gramatycznymi.

 

 

LISTOPAD 2020

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe

Red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Aleksandra Minczakowska

Wydawnictwo Impuls

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120770

Tom 13 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Konteksty oświatowe, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. W 13 już tomie zostały zaprezentowane trzy wątki tematyczne. Pierwszy związany jest z wyzwaniami i dylematami edukacji małego dziecka, kolejny odnosi się do działań obejmujących etap nauczania początkowego, a ostatni nawiązuje bezpośrednio do pracy samego nauczyciela. Część pierwsza nosi tytuł Edukacja małego dziecka nowe wyzwania, stare dylematy. Prezentowane w niej teksty ukazują istotne problemy i potrzeby, przed którymi stoją instytucje oświatowe wspierające i stymulujące rozwój dziecka od 6. miesiąca do 6. roku życia. Okres ten w życiu człowieka determinuje całe jego późniejsze życie. Tym bardziej zatem należy położyć szczególny nacisk na przestrzeganie wszelkich wymogów higienicznych, przestrzennych i personalnych, aby świadczone w tych instytucjach usługi były na najwyższym poziomie. Kluczowe są również zagadnienia związane z metodyką pracy z małymi dziećmi, gdzie w sposób szczególny powinno się akcentować potrzebę realizacji konstruktywistycznego modelu, w którym nauczanie podające zostaje zastąpione poszukiwaniem wiedzy, otoczenie podmiotu uczącego się wyposażone jest w narzędzia do aktywnego tworzenia nowej wiedzy i umiejętności, a nie ją podaje, oraz w którym praca indywidualna zostaje zastąpiona pracą w grupie i dla grupy, aby osiągnąć zadowalające wszystkich efekty. Praca grupowa jest bowiem znaczącym elementem funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Należy zadbać o podtrzymanie w dzieciach wewnętrznej motywacji do zdobywania i poznawania otaczającego świata, a więc trzeba zredefiniować rolę nauczyciela i wyzwolić w nim potrzebę samokształcenia. Kolejna część została zatytułowana Ku edukacji wspierającej rozwój dziecka w niższych klasach szkoły podstawowej. Zebrane w niej artykuły prezentują propozycje ukierunkowane na zagadnienia (podobnie jak w edukacji dzieci w wieku do 6 lat) związane z koniecznością odejścia od przekazywania wiedzy na rzecz rozumienia procesu nauczania uczenia się jako postrzegania dziecka z naturalną ciekawością świata, aby mogło stawać się silną, znającą siebie jednostką, ale potrafiącą również współpracować z innymi i dla innych. Ważny jest wielostronny rozwój dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej poprzez odpowiednie wspieranie jego samodzielności, aktywności i kreatywności, a także właściwe zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej.

 

Efekt piaskownicy: jak szefować, żeby roboty nie zabrały Ci roboty

Magdalena Kieferling

Wydawnictwo Helion SA

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120771

Przetrwają najlepiej skomunikowani. Jak budować kompetencje szefa przyszłości w świecie przymusowego zdalnego zarządzania? Jak zachować pracę i nie musieć rywalizować o nią z robotami? Jak dogadać się z pokoleniami, które wchodzą na rynek pracy? Uwaga! Sztuczna inteligencja u bram! Już puka do naszych drzwi, urzędów, domów. Już zaczyna wyręczać nas w prostych zadaniach. Już szuka dla nas drogi na wirtualnych mapach, sprawdza, czego brakuje w lodówce, liczy, analizuje, pisze wiersze i komponuje muzykę wcale nie gorszą od tej, którą tworzą natchnieni artyści. Liczba robotów w fabrykach i magazynach rośnie w tym samym tempie, w jakim spada w nich liczba ludzkich pracowników. Maszyny są wydajne, precyzyjne, nie potrzebują urlopów i nie narzekają na atmosferę w pracy. Może w ciągu najbliższych 10 lat wszystkich nas poślą na zieloną trawkę? Może tak. A może nie. Przypuszczalnie współpraca ludzko-maszynowa przyjdzie w pakiecie z listą nowych zawodów, o jakich dziś nawet nam się jeszcze nie śni. A co z obecnymi zawodami? Które przetrwają? Co będzie na przykład z osobami zarządzającymi pracą ludzi? Spokojnie, akurat menadżerowie najprawdopodobniej będą potrzebni. Jednak nie wszyscy. Z podniesioną głową w najbliższą przyszłość spoglądać będą mogli tylko ci szefowie, którzy już dziś nauczą się porywać za sobą innych. Także pokolenie ludzi młodych, tych, których podobno nic nie interesuje. By to skutecznie zrobić, po pierwsze trzeba porzucić wielkie HR-owe hasła. Po drugie sięgnąć po sposób komunikacji rodem z… rozbawionej piaskownicy. Brzmi intrygująco? To dobrze, bo właśnie rozpoczynamy zabawę w pracę!

Jak pracować zdalnie i nie zwariować

Aleksandra Pogorzelska, Patryk Wójcik, Barbara Wójcik

Wydawnictwo Helion SA

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120786

Ta książka powstała w marcu 2020 roku, gdy w związku z epidemią koronawirusa nastąpił lockdown i po raz pierwszy w nowoczesnej historii zostaliśmy masowo zamknięci w domach. Pracowaliśmy i pracujemy dzięki umożliwiającym to narzędziom – telefonom i laptopom z dostępem do sieci. Spodziewaliśmy się większej swobody. Oczekiwaliśmy, że wreszcie będziemy mogli samodzielnie zarządzać czasem i zadaniami, które mamy do wykonania. Prognozowaliśmy, że większy luz, jaki daje możliwość operowania z domu, przełoży się na wyższą efektywność. W przypadku niektórych z nas te przekonania okazały się prawdziwe. Inni – i to przede wszystkim do nich skierowany jest ten poradnik – dowiedzieli się o sobie ciekawej rzeczy. Że choć cenimy swobodę home office, nie do końca potrafimy z niej skorzystać. Bo rodzina za plecami, bo rozpraszacze dookoła, bo lista zadań zawodowych miesza się z listą zadań prywatnych, bo własna psychika nie godzi się na pracę w domu… Dlatego autorzy tej książki główny nacisk kładą na wyzwania zewnętrzne i wewnętrzne wiążące się z trybem home office oraz psychologiczne aspekty zmiany sposobu wykonywania obowiązków zawodowych. Zaczynają od rzeczy najprostszych, jak organizacja wolnej od rozpraszaczy przestrzeni pracy. Podpowiadają, jak ustalić nowe zasady rodzinne i oddzielić to, co biurowe, od tego, co domowe. Omawiają czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na efektywność pracy zdalnej. Pokazują, jak dbać o higienę psychiczną i dobrostan fizyczny w tej nowej dla wielu z nas sytuacji. Rozbierają na czynniki pierwsze tematy związane ze skutecznością pracy, podają sposoby na wyznaczanie priorytetów i metody pozwalające utrzymać ich hierarchię w trakcie realizacji zadań. Uczą planowania bez zbędnego komplikowania tematu. Wszystko po to, by termin „praca zdalna” przestał być dla nas synonimem chaosu, a stał się przyczynkiem do zawodowego sukcesu. W cięższych i lżejszych czasach.

Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii

Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa

Wydawnictwo Święty Wojciech

Rok wydania:  2020

Sygnatura: 120788

Jak budować codzienną siłę i odporność psychiczną? Pierwszy na rynku poradnik – nieoceniona pomoc na trudny czas! W życiu zdarzają się trudne sytuacje. Duże i małe. Aktualnie przeżywamy kryzys epidemiologiczny – pandemię globalną. Nikt z nas nie ma doświadczenia jak sobie radzić, co robić, aby zachować zdrowie, zwłaszcza psychiczne. W zalewie informacji, chaosu emocji, lęku w najtrudniejszej sytuacji są dzieci, którym zawala się poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Poradnik dedykowany jest rodzicom, którzy chcą pomóc dzieciom przetrwać ten czas we względnie dobrej kondycji, złagodzić lęki, wzmocnić ich siłę i odporność psychiczną, nauczyć efektywnych zachowań, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i wiary w to, że będzie dobrze. W poradniku omówione zostały różne rodzaje sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie doświadczanego kryzysu epidemiologicznego z omówieniem faz rozwoju kryzysu. Przedstawione zostały różne formy i możliwości udzielania emocjonalnego wsparcia w wyjaśnianiu co się dzieje, łagodzeniu lęku i zapobieganiu atakom paniki. Omówione zostały podstawowe zasady zachowania się rodziców (opiekunów dziecka) w sytuacjach kryzysowych jak organizować codzienne życie, jak stabilizować sytuację, aby ponoszone przez dziecko koszty psychiczne były jak najmniejsze. Dodatkowo publikacja zawiera zestaw działań, zabaw, ćwiczeń, które wzmacniają siłę i odporność psychiczną dzieci, obniżają napięcie, stres, lęk i stanowią profilaktykę obciążenia traumatyzującego. 

Jak wychowywać dziecko? : próba odpowiedzi na odwieczne pytanie

Maria Molicka

Wydawnictwo Media Rodzina

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120789

Jak wychowywać dzieci, żeby cieszyły się życiem, miały satysfakcjonujące relacje z innymi, dobrze sobie radziły i osiągały sukcesy? To pytanie zadają sobie rodzice, opiekunowie i wychowawcy od dawna. Dzieci należy mądrze wspierać, kochać, ale też stawiać im granice. Jak to robić? Maria Molicka podsuwa w tej książce wiele ciekawych rozwiązań, korzystając z własnego doświadczenia i bogatej literatury przedmiotu. Maria Molicka  dr psychologii klinicznej dziecka, autorka metody nazywanej bajkoterapią. Opublikowała osiem książek i wiele artykułów poświęconych roli bajek terapeutycznych (tekstów nacechowanych terapeutycznie) w budowaniu zasobów osobistych i w terapii, wśród nich są dwa zbiory bajek terapeutycznych. Niektóre z jej książek zostały przetłumaczone i wydane na Litwie, Ukrainie i w Czechach.

Kształcenie geometryczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori : materiały rozwojowe i propozycje rozwiązań metodycznych

Sabina Guz

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rok wydania: 2020

Sygnatura:  120796

W książce ukazano, jak w przedszkolu i szkole dzieci kształcone zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori stopniowo odkrywają tajniki geometrii, korzystając pod kierunkiem nauczyciela ze specyficznych dla tego systemu edukacyjnego rozwojowych materiałów dydaktycznych. Są to środki, które, umożliwiając rozpoczynanie kształtowania pojęć geometrycznych od poznania zmysłowego i realnego działania na przedmiotach materialnych, poprzez czynności wyobrażone i abstrakcyjne, ułatwiają dziecku samodzielne konstruowanie wiedzy, tworzenie pojęć, formułowanie reguł postępowania, odkrywanie algorytmów i wzorów matematycznych, a także stosowanie ich z pełnym zrozumieniem w nowych sytuacjach. Zostały one przygotowane z myślą o tym, aby pomagać dziecku we wspinaniu się w procesie uczenia się na coraz wyższe poziomy rozumienia problemów i pojęć matematycznych dzięki własnej aktywności. Pozwalają jednocześnie zmienić sposób poznawania przez nie prawd matematycznych – z pamięciowego przyswajania gotowych (podawanych przez nauczyciela czy podręcznik) definicji, algorytmów i wzorów na samodzielne i aktywne ich poszukiwanie, odkrywanie i formułowanie. Jest to możliwe i wielce rozwijające, ponieważ proces stopniowego dochodzenia przez dziecko do abstrakcyjnej wiedzy matematycznej jest dla niego aktem kreatywnym, a samo przeżycie z tym związane jest emocjonalnym doświadczeniem typu: Aha! Już wiem! Już rozumiem! Do prawidłowego przebiegu tego procesu niezbędna jest odpowiednia postawa nauczyciela, który dyskretnie w nim uczestniczy. 

Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej

Iwona Czaja-Chudyba

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Rok wydania : 2020

Sygnatura: 120813

W publikacji podjęto zagadnienie myślenia krytycznego pojmowanego jako proces, w którym uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, jak mądrze postępować i dokonywać uzasadnionych wyborów. Współcześnie zalew informacji medialnej wymusza kształcenie podejścia krytycznego, aby nie stracić rozeznania w świecie i móc obronić się przed przeciążeniem informacyjnym. Autorka zakłada, że możliwe, a nawet konieczne jest przenoszenie filozoficznych dociekań na temat myślenia krytycznego na podstawowe, codzienne kompetencje, w które wyposażamy każde dziecko. Propozycje metodyczne, zawierające ćwiczenia i projekty, przeznaczone są do edukacji w zakresie szkoły podstawowej. Dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy 13) zaprezentowano ćwiczenia mające na celu zaszczepić dzieciom nawyk uważności, zadawania pytań i intelektualnej odwagi umiejętności niezbędne w kształceniu krytycznego myślenia. Natomiast do uczniów klas 48 skierowano kilkanaście projektów kształtujących samodzielne myślenie, poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, wybieranie, ocenianie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i tworzenie. Książka odznacza się jasnością prowadzonego wywodu zgodnie z McLuhanowską maksymą: przekaźnik jest przekazem. Sens praktyczny publikacji nadaje jej wyraźny charakter dydaktyczny, wręcz instruktażowy. prof. dr hab. Stanisław Dylak.

Na końcu języka : frazeologia i przysłowia

Anna Kamińska-Mieszkowska

Wydawnictwo PWN

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120817

Język polski tak jak inne języki składa się z setek tysięcy słów. Słowa łączą się ze sobą w większe całości, na przykład wyrażenia i zdania, za pomocą których możemy się komunikować, wyrażać uczucia, wyobrażenia, śpiewać, pisać i tak dalej. Wyjątkowymi połączeniami słów są z jednej strony związki frazeologiczne (czyli inaczej frazeologizmy), a z drugiej przysłowia. Dlaczego są to wyjątkowe połączenia? Ponieważ w zwięzły, obrazowy i przenośny sposób ujmują to, co chcemy powiedzieć. Czasem nawet trudno jest dokładnie, szczegółowo czy jednoznacznie wyjaśnić znaczenie frazeologizmów albo przysłów, dlatego że są one o wiele bogatsze treściowo niż inne, nieprzenośne połączenia wyrazów. Autorka przedstawia i objaśnia ponad 120 trudnych słów, wyrażeń, pojęć, frazeologizmów oraz przysłów. Tych, z którymi dziecko ma styczność w codziennym języku, a także tych, które może spotkać w literaturze i nie będzie wiedziało, co mogą znaczyć. Celem książki będzie rozbudzenie (lub pogłębienie) zainteresowania językiem polskim w różnych aspektach. Wpisuje się to w naturalny rozwój poznawczy dzieci i odpowiada na ich naturalną ciekawość świata, w tym także sposobu komunikowania się ludzi. Każdy rozdział jest pomyślany interakcyjnie, zawiera zachęty do zabawy i podpowiedzi zabaw związanych z danym tematem.

Opracowania lektur szkolnych dla szkoły podstawowej : klasy 4-8

Katarzyna Zioła-Zemczak

Wydawnictwo SBM

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120824

 

Kompletny zbiór opracowań obowiązkowych lektur dla uczniów klas 48 szkoły podstawowej to nieoceniona pomoc w porządkowaniu wiedzy przydatnej na lekcjach języka polskiego, a także podczas przygotowań do egzaminów. Książka została opracowana zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Zawiera ciekawe biogramy autorów, szczegółowe streszczenia oraz ułatwiające zapamiętywanie mapy mentalne. W przystępny sposób omawia cechy gatunków literackich, genezę i problematykę utworów. Zamieszczono w niej liczne wskazówki ułatwiające interpretację lektur i czytelne schematy, które pomagają przyswoić najważniejsze terminy literackie.

Twój mózg bez tajemnic : rzecz o emocjach, uczuciach, śnieniu i myśleniu

Marc Dingman

Wydawnictwo Dom Wydawniczy Rebis

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120858

Sen, pamięć, mowa, odczuwanie przyjemności czy strachu – codziennie mamy do czynienia z tymi procesami i emocjami, ale jak mózg je tworzy? Twój mózg bez tajemnic jest zorganizowaną specjalnie dla czytelnika wycieczką po wnętrzu naszej głowy. Zabiera nas na nią neurobiolog Marc Dingman. Dowiemy się z niej, co się dzieje, kiedy mózg nie działa prawidłowo: dlaczego czasem cierpimy na bezsenność, depresję, ADHD, chorobę Alzheimera czy Parkinsona lub wpadamy w uzależnienie. Książka zawiera liczne interesujące przykłady z życia oraz ręczne ilustracje autora. 

 

Emocje i nastrój : jak je zrozumieć i kształtować

Daniel Jerzy Żyżniewski

Wydawnictwo Zwierciadło

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 120861

Czym są emocje i nastrój? Jak powstają? Jak na nie wpływać? Emocje towarzyszą nam od zawsze. Wpływają na codzienność, nastrój i decyzje. Ich zrozumienie pozwala nam lepiej poznać siebie i drugiego człowieka. Świadome i regularne oddziaływanie na własną emocjonalność może zmieniać funkcjonowanie mózgu niezależnie od wieku. Choć mamy pewne predyspozycje genetyczne, to emocje kształtowane są przez środowisko tak powstają np. strach, złość, wstręt, radość. Korzystając z wyników aktualnych badań na gruncie psychologii autor w przystępny sposób wyjaśnia te mechanizmy i proponuje praktyczne rozwiązania. Opisywane zagadnienia wzbogacone zostały grafikami, tabelami i diagramami. Książka skłania do refleksji, samopoznania i lepszego zrozumienia związku między mózgiem, umysłem a środowiskiem.

 

W marszu mówię, klaszczę, gram : ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową i ruchowo-słuchową

Małgorzata Barańska

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120863

W marszu mówię, klaszczę, gram to publikacja skierowana do nauczycieli przedszkolaków, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych klas, którzy szukają sposobów, dzięki którym będą mogli kształtować funkcje percepcyjno-motoryczne swoich podopiecznych. W książeczce zamieszczono 40 wierszyków oraz 79 opisów zabaw, których podstawą jest marsz. Dzieci oraz nauczyciel maszerują w każdej kolejnej zabawie, a oprócz tego jednocześnie wykonują określony ruch rękami lub sekwencję takich ruchów. Słuchanie, a następnie powtarzanie fragmentów wierszyków rozwija uwagę i pamięć słuchową, jednoczesne wykonywanie więcej niż jednej czynności zaś koordynację ruchową oraz ruchowo-słuchową.

Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu : teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów

Grażyna Genowefa Gajewska

Wydawnictwo Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120870

Przedstawiony w oddawanej w ręce czytelnika książce zbiór analiz porównawczych współczesnych tendencji, problemów, wyzwań w opiece i wychowaniu z pewnością, co trzeba podkreślić, nie wyczerpuje podjętych zagadnień. Ich rozwinięcie stanowić może kolejne naukowe wyzwanie. Niemniej autorka ma nadzieję, że w opracowanym kształcie niniejsza publikacja stanie się inspiracją do dalszych własnych poszukiwań i rozważań na płaszczyźnie poznawczej, a może także metodycznej lub praktycznej… […] Inspiracją do napisania tej książki były wieloletnie badania i doświadczenia w obrębie teoretycznych i metodycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz doświadczenia praktyczne o różnym charakterze. Należą do nich przede wszystkim: kształcenie i dokształcanie pedagogów oraz pracowników socjalnych, skonstruowanie i realizowanie autorskiego programu kształcenia studiów magisterskich II stopnia oraz jego ciągła realizacja od 2003 roku do dnia dzisiejszego…. […] Książka składa się z 19 rozdziałów. 

 

WRZESIEŃ 2020

Smartfonowe dzieciaki : dla rodziców, których dzieci wychowują się w świecie smartfonów

Julianna Miner

Wydawnictwo Bez Fikcji

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120564

Jak wychowywać dziecko we współczesnym świecie, kiedy już kilkulatkowie mają dostęp do smartfonów? Jak chronić swoje dziecko przed tym, co znajduje się w sieci i jednocześnie skorzystać z możliwości, jakie oferuje wirtualny świat? 

Do świata smartfonów wkraczają coraz młodsze dzieci i to w okresie największych zmian rozwojowych. Popełnianie błędów to naturalny i potrzebny element dorastania. Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom i wesprzeć je, kiedy social media mają zdolność potęgowania tych błędów i ich konsekwencji? 

Zamiast martwić się i wyobrażać sobie najgorsze scenariusze, dzięki tej książce rodzice otrzymują szerszy kontekst tego, czym dla dzieci jest wirtualny świat. Autorka, bazując na wnikliwych wywiadach z nauczycielami, psychologami oraz samymi dziećmi, oferuje praktyczne porady nie tylko na temat sposobów, jak rodzice mogą pomóc, by dzieci uniknęły pułapek współczesnej wirtualnej rzeczywistości, ale również rzetelnie przedstawia, jak dostrzec zalety tego, że dzieci wychowują się z telefonami w rękach.

Księga wartości i dobrych obyczajów

Salem i Agnès de Bézenac

Wydawnictwo Jedność

Rok wydania: copyright 2019

Sygnatura: 120001

Książka składa się z 42 krótkich opowiadań, których bohaterami są dzieci. Każda z historii poświęcona jest konkretnej postawie
lub cesze charakteru, którą warto w sobie rozwijać. Gdy mówimy o charakterze człowieka, rozumiemy go jako nasze wewnętrzne wartości, które wpływają na to, co robimy w codziennym życiu.

Zestaw wartości to model, na którym się wzorujemy, podejmując różne decyzje. To coś w rodzaju moralnego kompasu, który jest naszym przewodnikiem we wszystkim, co robimy. To również sedno tego, kim jesteśmy, gdy nikt inny nie patrzy. 

Omówione w nich zostały takie pojęcia, jak cierpliwość, uczciwość, sumienność, wytrwałość, odwaga, punktualność, kreatywność, samokontrola, tolerancja i wiele, wiele innych. Wszystkie historie opatrzone zostały przykuwającymi wzrok, pełnymi humoru ilustracjami, a towarzyszą im krótkie, celne wskazówki, inspirujące cytaty i ciekawe propozycje zabaw dla całej rodziny.

Mój inny dziadek

Rolf Barth, Daniela Bunge

Wydawnictwo Kinderkulka

Rok wydania: 2019

Sygnatura: 119093

Dziadek jest najlepszym przyjacielem Zosi. Zajmuje się nią i zawsze ma dla niej czas. Jest przystojnym panem w białej koszuli
i marynarce, który zawsze pamięta o tym, by z każdym miło się przywitać, grzecznie uchylając kapelusza. Dziadek chętnie chodzi
z Zosią na spacery i na ryby albo piecze z nią ciasta i odwiedza grób Babci. Aż do dnia, gdy Zosia zastaje go w domu nieogolonego
i w piżamie. I to mimo że jest już dawno po południu!

Od tej chwili Dziadek coraz częściej o czymś zapomina. Czasem nie pamięta nawet, jak Zosia ma na imię. Czy naprawdę nic nie da się z tym zrobić? Wnuczka uważa, że na pewno się da! Ona w każdym razie zamierza od jutra nauczyć się wiązać krawat i golić Dziadkowi zarost. Przecież teraz – gdy stał się Innym Dziadkiem – to ona musi się nim zaopiekować.

Inny Dziadek to poruszająca i dodająca otuchy opowieść o pięknej międzypokoleniowej przyjaźni.

Trzy życzenia  

Anna Paszkiewicz, Joanna Bartosik

Wydawnictwo Widnokrąg

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120576

W tej opowieści to złota rybka wypowie trzy życzenia. Czy ludzie mogą je spełnić? Autorki odwracają bieg dobrze znanej bajki
i zachęcają do dyskusji na temat zmian, jakie z winy człowieka zachodzą w środowisku. Do rozmowy o tym, że Ziemia nie należy tylko do ludzi. Książka może być wspaniałym pretekstem do rozmowy w domu na temat tego, w jaki sposób warto kształtować nasze myślenie o otaczającej nas przyrodzie i jak na co dzień możemy zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Pobudza wyobraźnię,
uczy empatii dla natury oraz jej elementów, nawet tych najmniejszych.

Języczek-Podróżniczek i cztery pory roku : jesień : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci cztero- i pięcioletnich

 Maria Bryła, Aneta Muszyńska

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120664

Program terapeutyczny Języczek-Podróżniczek i cztery pory roku skierowany jest do dzieci cztero- i pięcioletnich, u których proces rozwoju mowy przebiega z opóźnieniem. Program składa się z czterech części, których tematyka dotyczy kolejnych pór roku: jesieni, zimy, wiosny, lata. Każda część, czyli pora roku, zawiera 12 scenariuszy, które mogą być realizowane jako cykl ćwiczeń systematycznie prowadzonych w czasie grupowych zajęć logopedycznych lub jako pojedyncze zabawy. Scenariusze mogą też być wykorzystywane do indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem.

Wskaż i opowiedz : ćwiczenia ogólnorozwojowe dla najmłodszych

 Anna Kuziel-Kalina

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120457

Publikacja to zbiór zadań dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Jej celem jest nie tylko poszerzać wiedzę
o poszczególne kompetencje, ale także sprawdzić umiejętności z różnych obszarów. Książka została stworzona szczególnie z myślą o najmłodszych, którzy mają trudność w rozwoju poznawczym i w obszarze rozumienia mowy. 

Wszystkim zadaniom umieszczonym w publikacji towarzyszy motyw książki. Z jednej strony zaproponowany zestaw będzie więc atrakcyjny dla miłośników lektury, z drugiej pokaże on rodzicowi pracującemu z dzieckiem, jak wiele umiejętności w odniesieniu
do jednego tematu musi posiąść młody człowiek.

Gdzieś daleko : bajka eko

Izabela Skorupka

:Dwukropek

Rok wydania: copyright 2018

Sygnatura: 119053

W królestwie Zielencji nie dzieje się dobrze. Jego dawną świetność przygniotły sterty śmieci  i tak stało się Niezielencją. Śmieci jest tak dużo, że król i królowa nie mogą nawet dostać się do tronu!
A wszystko przez kapryśną królewską córkę, na której rozkaz naukowcy od lat zużywają surowce naturalne, niszczą ziemię, płoszą zwierzynę, wycinają lasy i zaśmiecają środowisko – jednym słowem doprowadzają królestwo do ruiny w imię postępu i rozwoju cywilizacji. Zrozpaczony władca mówi: DOŚĆ i postanawia wydać córkę za mąż za tego, kto zaprowadzi w królestwie ekologiczny
ład i porządek.

Fantastyczne krzyżówki ortograficzne

 Katarzyna Michalec

Wydawnictwo Harmonia

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120508

Książka jest zbiorem krzyżówek ortograficznych dla dzieci. Zawarte w niej krzyżówki nie są nudnymi słupkami, tylko kolorowymi postaciami, zwierzętami czy pojazdami. Każda strona to nie tylko doskonały trening ortograficzny, ale także świetna zabawa i nowe wyzwanie. Zatem o nudzie nie ma mowy, a dzięki temu każde dziecko może miło i pożytecznie spędzić wolny czas.

Pora do przedszkola  

Anna Sójka

Centrum Edukacji Dziecięcej – Publicat

Rok wydania: copyright 2019

Sygnatura: 119105

Pora do przedszkola to zbiór opowiadań, dzięki którym adaptacja w środowisku przedszkolnym przebiegnie bezproblemowo. Dodatkowo dzieci dowiedzą się między innymi dlaczego: nie warto być samolubem,  nie trzeba bać się potworów, płakać z byle powodu, upierać się przy swoim, przechwalać się, ciągle się spóźniać. „Pora do przedszkola” to książka o charakterze terapeutycznym. W dyskretny sposób uspakaja obawy maluchów i ich rodziców związane z wyjściem dziecka z domu w „wielki świat”. Pokazuje też, jak radzić sobie z przedszkolnymi przygodami.

Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym

Sandra Glej

Impuls

Rok wydania: 2020

Sygnatura: 120688

Poradnik mogą wykorzystać rodzice w pracy ze swoim dzieckiem. Celem Autorki było usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej praktyce i terapii. Wszystko zostało napisane w jak najbardziej przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i żeby służył on w razie trudności na każdym kroku.