NOWOŚCI

  1. Start
  2. /
  3. ZBIORY I USŁUGI
  4. /
  5. NOWOŚCI
  6. /
  7. Nowości – zbiory graficzne

Zbiory graficzne

LIPIEC 2021

Komunikacja, emocje, relacje  : karty pracy wspomagające rozwój umiejętności społecznych

Sygnatura: G 1118

Karty pracy „Komunikacja, emocje, relacje” są odpowiedzią na potrzebę praktycznych ćwiczeń wspomagających rozwój umiejętności społecznych u dzieci. Ćwiczenia składają się z trzech części: emocje i samoświadomość, komunikacja,  relacje i sytuacje społeczne.

 

Trening umiejętności emocjonalnych i społecznych dzieci : karty terapeutyczne i karty pracy

Sygnatura: G 1124

 

Materiały z powodzeniem mogą być wykorzystywane przez rodziców i opiekunów, którzy chcieliby pomóc dzieciom w lepszym odkrywaniu świata własnych emocji, myśli i zachowań, ale nie potrafią z dziećmi o tym rozmawiać. Karty będące propozycją pomocy w pracy nad rozwojem kompetencji emocjonalnych w oparciu o cztery podstawowe emocje, takie jak: SMUTEK, STRACH/LĘK I ZŁOŚĆ czy RADOŚĆ. Znajdują się w niej także karty przydatne do wspierania rozwoju pozytywnych postaw społecznych i dotyczą ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH, takich jak: DZIĘKOWANIE, PROSZENIE, POMAGANIE, ZAPRASZANIE DO ZABAWY, POCIESZANIE I DZIELENIE SIĘ.

KWIECIEŃ 2021

Logopedyczne poszukiwania : pomoc logopedyczna do utrwalania wymowy głosek syczących i szumiących

Sygnatura: G 1073

„Logopedyczne poszukiwania” to zestaw poświęcony różnicowaniu głosek szeregu syczącego: [s], [z], [c], [dz] oraz szumiącego: [sz], [ż], [cz], [dż] w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Pomoc oparta jest na materiale obrazkowym. Można ją z powodzeniem wykorzystać zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. To atrakcyjna propozycja ćwiczeń nie tylko artykulacyjnych, ale również koncentracji słuchowej i wzrokowej dla dzieci. To także pomoc, która rozwija spostrzegawczość.

Karty pracy z edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.   Cz. 1,  Zakres ćwiczeń doskonalących umiejętności dotyczące klasyfikowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych oraz kształtowania pojęcia liczby

Sygnatura: G 1086

Karty pracy przeznaczone dla: dzieci przedszkolnych; uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji matematycznej; uczniów z trudnościami w liczeniu i kształtowaniu pojęć matematycznych; uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne; uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej.

Logotomy z głoskami m’, p’, b’ : ćwiczenia logopedyczne

Sygnatura: G 1092

Logotomy z głoskami M’, P’, B’ to zestaw ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad poprawną wymową głosek dwuwargowych zmiękczonych, które łączą się z samogłoską. Publikacja zawiera również propozycje ćwiczeń ortofonicznych: uwagi słuchowej, motoryki narządów artykulacyjnych, ćwiczeń oddechowych.

MARZEC 2021

Moje sylabki. Zestaw 1, Ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Sygnatura: G 1077

Ćwiczenia umożliwiają naukę czytania w najłatwiejszy sposób-sylabami. Korzystając z zestawu pierwszego dziecko ćwiczy samogłoski, onomatopeje, wyrazy do czytania globalnego, sylaby otwarte ze spółgłoskami P, M, B, L, F, W, T, D, zdania i proste teksty.

20-minutówki logopedyczne : szereg syczący. Zestaw 1

Sygnatura: G 1083

Szereg syczący i szumiący to zestaw poświęcony różnicowaniu głosek szeregu syczącego: [s], [z], [c], [dz] oraz szumiącego: [sz], [ż], [cz], [dż] w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Pomoc oparta jest na materiale obrazkowym. Można ją z powodzeniem wykorzystać zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych. To atrakcyjna propozycja ćwiczeń nie tylko artykulacyjnych, ale również koncentracji słuchowej i wzrokowej dla dzieci. To także pomoc, która rozwija spostrzegawczość.

LUTY 2021

Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Cz. 1, Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter, sylab i wyrazów

Sygnatura: G 1089

„Karty pracy z edukacji polonistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Część 1. Zakres ćwiczeń doskonalących opanowanie umiejętności rozpoznawania i czytania liter, sylab i wyrazów” przeznaczone są dla: dzieci przedszkolnych, uczniów z trudnościami w mówieniu, rozpoznawaniu i czytaniu liter, sylab otwartych i zamkniętych, uczniów z trudnościami w uczeniu się i zdobywaniu wiadomości oraz umiejętności z edukacji polonistycznej, uczniów objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej, uczniów objętych zajęciami indywidualnymi w zakresie przedmiotów sprawiających trudności edukacyjne, tj. edukacji polonistycznej, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej.

 

Mak i rak : materiały do zabawy z rymami

Sygnatura: G 1095

„Mak i rak” to pomoc, którą można z powodzeniem wykorzystać nie tylko na zajęciach logopedycznych, ale i rewalidacyjnych czy korekcyjno-kompensacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Niniejsza pomoc kształtuje słuch fonemowy, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, a także koncentrację słuchową oraz umiejętność analizy i syntezy słuchowej. Wzbogaca również słownictwo dziecka i rozbudza wyobraźnię. Umiejętne wyszukiwanie rymów to bardzo istotny krok w rozwoju poprawnej wymowy. To także bardzo dobre ćwiczenie językowe.

 

STYCZEŃ 2021

Słowa na orbicie : gra edukacyjna usprawniająca syntezę sylabową i naukę czytania

Sygnatura: G 1002

Gra edukacyjna „Słowa na orbicie” to propozycja zabawy doskonalącej syntezę i analizę sylabową, percepcję wzrokową oraz słuchową. Usprawnia czytanie, umiejętność kojarzenia, rozwija słownik czynny i bierny dziecka, jak również służy ćwiczeniu pamięci, orientacji przestrzennej, wymowy głosek i utrwalaniu pisowni wyrazów. Publikacja skierowana jest nie tylko do logopedów i terapeutów pedagogicznych, ale także do nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego oraz rodziców, którzy chcą spędzić czas ze swoim dzieckiem na zabawie edukacyjnej.

 

 

Wielkość : pomoce terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Sygnatura: G 1021

Seria „Rozpoznaję Cechy” opracowana została dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Może być wykorzystywana przez nauczycieli i terapeutów podczas zajęć w placówkach lub w czasie terapii indywidualnej w domu, a także przez rodziców i bliskich na co dzień opiekujących się tymi dziećmi. Zaletą publikacji z tej serii jest to, że dorosły wybiera liczbę i rodzaj kartoników, których użyje na zajęciach, dzięki czemu jedną publikację może wykorzystać w pracy z podopiecznymi z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej: od lekkiej do głębokiej. W prezentowanej teczce znajdują się pomoce pomagające rozwijać u dziecka pojęcie wielkości, a także utrwalające takie wyrazy jak: malutki, mały, średni, duży, wielki, mniejszy, większy, taki sam. Dodatkowo dziecko, pracując z przedstawionymi materiałami, ćwiczy percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, a także rozpoznawanie kolorów oraz podstawowych figur geometrycznych i kształtów.

 

 

GRUDZIEŃ 2020

Kategoryzowanie : ubrania, przybory szkolne, zabawki

Sygnatura G 1041

 

Prezentowane materiały przygotowane zostały z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Głównym celem publikacji jest ćwiczenie kategoryzowania, czyli umiejętności dostrzegania cech wspólnych różnych rzeczy i grupowania ich według określonych właściwości. Pracując z kartami z tej teczki, dziecko ćwiczy także logiczne myślenie, skupienie, percepcję wzrokową, procesy analizowania, porównywania i wnioskowania, a także uczy się czytania globalnego.

 

 

Co mnie otacza? : karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Część 2

Sygnatura: G 1039

 

Prezentowana publikacja powstała, aby pomóc w codziennej terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w komunikacji. Materiał prezentowany na kartach pracy jest spójny i nie obejmuje zbędnych, zakłócających percepcję treści. W każdym dziale wprowadzono najważniejsze słowa i pojęcia, a w ostatnim ważne dni i święta. Miniaturki obrazków znajdujące się na każdej karcie nie pozwalają zapomnieć o wcześniej omawianym materiale. Wszystkie działy są zakończone sprawdzianami wiadomości, które pozwolą rodzicowi bądź terapeucie ocenić, czy przedstawione treści zostało przez dziecko zapamiętane i zrozumiane.

LISTOPAD 2020

Twórcze podróże plastyczne : wykorzystanie sztuki w terapii i arteterapii

Sygnatura: G 1022

Publikacja to zaproszenie do zabawy plastycznej zarówno młodszych, jak i dorosłych odbiorców. Zawiera ona propozycje różnorodnych aktywności plastycznych od malowania, rysowania, tworzenia na płaszczyźnie, poprzez komponowanie przestrzenne z łatwo dostępnych materiałów, do tworzenia drobnych przedmiotów o charakterze użytkowym. Druga część zawiera zbiór szablonów formatu A4 i A3 do wykonywania kolorowych witraży. Książka może być źródłem inspiracji dla nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz kreatywnej młodzieży. Przyda się również w trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi problemami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami.

 

Uczę się samodzielności : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Cz. 1, Samoobsługa

Sygnatura: G 1023

Prezentowane karty pracy składają się z działów: budowanie własnej tożsamości, jedzenie, ubieranie się, higiena osobista, potrzeby fizjologiczne, sygnalizowanie samopoczucia.

PAŹDZIERNIK 2020

Pokazuję, co czuję : ćwiczenia rozwijające umiejętność rozpoznawania oraz nazywania uczuć i emocji

Sygnatura: G 1018

Pokazuję, co czuję to uniwersalna pomoc, po którą można sięgnąć zarówno w gabinecie terapeutycznym, podczas zajęć przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, jak i w trakcie zabawy w domu. Publikacja składa się z 26 dwustronnych kart ze zdjęciami osób wyrażających różne uczucia oraz z książeczki zawierającej kilkanaście propozycji zabaw z kartami, które można wykorzystywać na wiele sposobów, dostosowując poziom trudności poleceń do wieku i możliwości rozwojowych swoich podopiecznych. Zabawy służą przede wszystkim poznawaniu emocji, nauce ich nazywania, akceptowania, wyrażania i radzenia sobie z nimi, a także rozpoznawania uczuć innych osób. Dziecko podczas zajęć z kartami rozwija również umiejętność koncentracji, pamięć, percepcję wzrokową i spostrzegawczość. Uczy się, a jednocześnie dobrze się bawi: odgrywa różne role, mówi językiem uczuć, wymyśla niezwykłe historie i rozwiązuje zagadki. W trakcie zabaw o uczuciach bez wątpienia samo doświadczy wielu z nich.

Kolor : pomoce terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Sygnatura: G 1019

Seria „Rozpoznaję Cechy” opracowana została dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Może być wykorzystywana przez nauczycieli i terapeutów podczas zajęć w placówkach lub w czasie terapii indywidualnej w domu, a także przez rodziców i bliskich na co dzień opiekujących się tymi dziećmi. Zaletą publikacji z tej serii jest to, że dorosły wybiera liczbę i rodzaj kartoników, których użyje na zajęciach, dzięki czemu jedną publikację może wykorzystać w pracy z podopiecznymi z różnym poziomem niepełnosprawności intelektualnej: od lekkiej do głębokiej. W prezentowanej teczce znajdują się pomoce pomagające kształtować u dziecka pojęcie koloru oraz ćwiczyć rozróżnianie jedenastu podstawowych barw: czarnej, białej, szarej, niebieskiej, fioletowej, różowej, brązowej, żółtej, pomarańczowej, zielonej i czerwonej. Dodatkowo dziecko ćwiczy percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i rozpoznawanie kształtów.

WRZESIEŃ 2020

Logosyczaki przedszkolaki : ćwiczenia i zabawy logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka

Sygnatura: G 1009

Publikacja „Logosyczaki przedszkolaki” zawiera ćwiczenia i zabawy logopedyczne wspierające prawidłowy rozwój dziecka. Publikacja została przygotowana w sposób umożliwiający korzystanie z poszczególnych kart w dowolnej kolejności, pod kątem zajęć indywidualnych lub też w małej grupie. 

To zestaw kart pracy usprawniających rozwój dziecka przedszkolnego poprzez zabawę w następujących obszarach: motoryka mała
 i duża, ćwiczenia oddechowe, motoryka artykulacyjna, ćwiczenia słuchu fonematycznego, usprawnianie percepcji słuchowej
 i wzrokowej oraz koncentracji i pamięci, praca w obrębie samogłosek: a, o, u (ó), e, i, y, ą, ę, wywoływanie poprawnych wzorców artykulacyjnych głosek, utrwalanie w obrębie grupy syczącej: s, z, c, dz, utrwalanie głosek w izolacji, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, sylabie, wyrazie, zdaniu, powtarzanie krótkich tekstów rymowanych, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową, rozszerzanie słownika, ćwiczenia grafomotoryczne.

Moje sylabki w przedszkolu : sylaby do pracy w grupie : samogłoski + sylaby z: P, M, B, L, W, T, D, S, Z, K, G, J, N

Sygnatura: 984

Sylaby do pracy w grupie to obszerny zestaw kart doskonale sprawdzający się podczas grupowej nauki czytania w przedszkolu,
jak i indywidualnej pracy stolikowej i domowych zabawach. W pudełku znajduje się 196 kart z sylabami (samogłoski + paradygmaty
z 14 spółgłoskami: P, M, B, L, F, W, T, D, S, Z, K, G, J, N). 

Karty zostały zaprojektowane tak, by były praktyczną pomocą w pracy w grupie przedszkolnej – zastosowano optymalny format oraz dużą czcionkę. Obok sylab umieszczono rysunki, które łączą się tematycznie w pary – to dodatkowy element zachęcający do zabawy
 i ułatwiający naukę czytania.